Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-01-18

Idiomy Business English

W posługiwaniu się na co dzień Business English wielokrotnie przyjdzie nam opisać konkretne cechy produktu, usługi czy oferty. Możemy zdać się na techniczną terminologię, jednak czasem w negocjacjach biznesowych lepiej stosować związki frazeologiczne.Nie tylko szybko wytłumaczą sens naszej wypowiedzi, ale także zbliżą nas do pozostałych rozmówców. Sprawdź, jakie idiomy Business English dotyczące ofert i sprzedaży warto poznać.

Przykłady Idiomów wykorzystywanych w biznesie

Bait and switch – zazwyczaj łączone ze słowem tactic – oznacza strategię polegającą na zachwalaniu taniego produktu, by następnie stwierdzić, że jest całkowicie wyprzedany i pozostał tylko ten droższy. Nie jest to uczciwe zagranie w biznesowym świecie, więc lepiej ostrzec potencjalnych klientów przed takimi taktykami.

 

Przykład:

That denial is typical bait and switch tactic and we should tell them that.

Ta odmowa to typowe zagranie na zachętę i podmianę i powinniśmy im to powiedzieć.

 

Cash cow – chyba każdy chciałby użyć tego idiomu Business English w praktyce, oznacza bowiem element biznesu, który przynosi regularne i sowite zyski. W Polsce mówimy o kurze znoszącej złote jaja, w tym wypadku jest to dająca pieniądze zamiast mleka krowa.

 

Przykład:

Corn flakes account has been our cash cow for some time now, so do what they please.

To zlecenie od płatków zbożowych przynosi nam duże zyski od dłuższego czasu, więc rób, co tylko zechcą.

 

Cutting edge – gdy rozwiązanie jest naprawdę nowoczesne i najnowsze z możliwych, w prezentowaniu oferty warto podkreślić, że jest „tnącą powierzchnią”. Idiom Business English przydatny w szczególności w sferze technologii, mediów czy elektroniki. Warto znać jego znaczenie podczas opisywania swojego produktu. Jeżeli mamy do czynienia z niebywałym odkryciem, możemy określić je mianem groundbreaking, czyli przełomowego.

 

Przykład:

Our compression technique is really cutting edge and storage capabilities are simply groundbreaking.

Nasza technika kompresji jest najnowocześniejsza, a zdolności przechowywania są po prostu przełomowe.

 

Face value – czyli cena oficjalna. Najczęściej ten idiom Business English używamy w zestawieniu z rzeczywistą ceną produktu. Czasami oznacza też cenę minimalną, jeśli jest taka ustanowiona, lub branie czegoś dosłownie.

 

Przykład:

We were less than happy to sell that shipment for its face value, but there seems to be lower demand for umbrellas than we thought.

Nie byliśmy zadowoleni, sprzedając towar po cenie oficjalnej, ale wygląda na to, że zapotrzebowanie na parasole jest mniejsze, niż się spodziewaliśmy.

 

Give someone a run for their money – jeżeli używamy tego idiomu Business English, stawiamy komuś twarde warunki i jesteśmy mocną konkurencją. W odniesieniu do produktu lub usługi najczęściej służy do porównania dwóch ofert, z których jedna, mimo że niepozorna, dorównuje drugiej, znacznie bardziej zaawansowanej.

 

Przykład:

This chicken is great, it seriously gives the Kentucky one run for their money.

Ten kurczak jest świetny, może się nawet równać z tym z Kentucky.

 

Upper hand – jeżeli w prezentowaniu oferty lub opisie produktu zastosujemy ten angielski idiom, oznacza to, że mamy znaczną przewagę, będziemy w stanie z łatwością przebić konkurencję. Pochodzi z terminologii karcianej, gdzie hand określa „rękę”, czyli po prostu posiadanie lepszych kart w rozdaniu. W takim wypadku kwestią formalną jest ich wykorzystanie.

 

Przykład:

I’m pretty sure that with such great packaging technology we gained upper hand against anyone in ice cream industry.

Jestem całkiem pewien, że z tą świetną technologią pakowania zyskaliśmy sporą przewagę nad każdym w lodowym biznesie.

 

Jump off the shelves – jeżeli produkt „skacze z półek”, to znaczy, że sprzedaje się bardzo dobrze. Czasami używa się też określenia sell like hotcakes. Sam proces sprzedaży można określić mianem move your product, czyli przesuwaniem produktu.

 

Przykład:

I knew we would have no problem moving the product, the new toys are jumping off the shelves.

Wiedziałem, że nie będziemy mieli problemu ze sprzedaniem tego produktu, nowe zabawki dosłownie znikają z półek.

 

Ball park figure – jeżeli nie jesteśmy w stanie określić dokładnej ceny za konkretny produkt, podajemy właśnie ball park figure, czyli wartość przybliżoną. Może ona być bardzo niedokładna, więc uważajmy z używaniem tego sformułowania Business English.

 

Przykład:

Right now I cannot give you any details of the offer, but here’s my ball park figure.

Nie mogę podać ci żadnych szczegółów oferty, ale podam ci przybliżoną cenę.

 

Jump on the bandwagon – jeżeli określamy, że ktoś „wskakuje na wóz”, oznacza to dołączenie do masowego trendu, zwykle po czasie. W szczególności przydatne w języku reklamy, mediów i kultury, gdzie mody zmieniają się szybko i warto trzymać rękę na pulsie.

 

Przykład:

Their attempt to cater to people with funny cats is just jumping on the bandwagon.

Ich pomysł apelowania do ludzi przy użyciu zabawnych kotów to tylko podłączanie się pod modę.

 

Plug the product – w Business English to określenie odnosi się do tak zwanego lokowania produktu. Zazwyczaj wymaga umieszczenia informacji o ofercie w widocznym miejscu.

 

Przykład:

Football players can plug our product but it will cost us a lot.

Piłkarze mogą promować nasz produkt, ale będzie nas to sporo kosztować.

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

W posługiwaniu się na co dzień Business English wielokrotnie przyjdzie nam opisać konkretne cechy produktu, usługi czy oferty. Możemy zdać się na techniczną terminologię, jednak czasem w negocjacjach biznesowych lepiej stosować związki frazeologiczne.Nie tylko szybko wytłumaczą sens naszej wypowiedzi, ale także zbliżą nas do pozostałych rozmówców. Sprawdź, jakie idiomy Business English dotyczące ofert i sprzedaży warto poznać.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem