Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2021-11-30

Rozprawka opiniująca - angielski opinion essay

Angielski opinion essay różni się jednak nieco od typowej rozprawki: to rodzaj pisemnej wypowiedzi na konkretny temat, której autor stara się przekonać odbiorcę (czytelnika) do przedstawionej własnej opinii przy pomocy rzeczowej, silnej argumentacji, przedstawiając jednocześnie kontrargumenty. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, jak pisać opinion essay, a także przydatne zwroty i wyrażenia, bez których nie może obyć się dobra rozprawka opiniująca. Angielski opinion essay naprawdę nie tak trudno napisać, zapraszamy zatem do lektury! 

Rozprawka opinion essay - jak napisać?

Zanim zabierzesz się do faktycznego pisania, warto się do tej czynności odpowiednio przygotować. W jaki sposób? Otóż każda rozprawka opiniująca dotyczy konkretnego, jasno określonego tematu czy problemu, a zatem najlepiej jest wypisać sobie wszystkie argumenty "za" i "przeciw", jakie jesteś w stanie wymyślić w odniesieniu do tematu opinion essay. Angielski na tym etapie nie będzie jeszcze potrzebny - takie zestawienie najlepiej przygotować sobie po polsku. 

Kiedy już masz rozpisane argumenty, dość łatwo będzie określić, po której "stronie" argumentacji łatwiej będzie się postawić jako autor rozprawki. Pamiętaj, że w opinion essay masz przedstawić argumentację potwierdzającą konkretny punkt widzenia, który wcale nie musi być tożsamy z twoją prywatną opinią na dany temat - to znacznie ułatwi napisanie poprawnej formalnie i treściowo rozprawki opiniującej. 

Rozprawka typu opinion essay - budowa

Struktura rozprawki opiniującej musi być trójdzielna, tzn. obejmować wstęp, rozwinięcie i zakończenie, przy czym w rozwinięciu powinno się znaleźć miejsce na 3 akapity - 2 zawierające argumenty popierające opinię autora rozprawki i 1 z kontrargumentem. W praktyce zatem rozprawka opiniująca będzie mieć 5 części, które łącznie muszą zamknąć się w około 200-250 słowach. Dobrym pomysłem jest poświęcenie mniej więcej takiej samej objętości tekstu na każdy akapit i najlepiej właśnie w ten sposób pisać opinion essay

Przyklad: 

 • wstęp - ok. 40 słów
 • rozwinięcie - 3 akapity po ok. 50 słów
 • zakończenie - ok. 40 słów

Rozprawka po angielsku opinion essay - zwroty

Aby precyzyjnie i klarownie wyrazić zdanie na konkretny temat w rozprawce opiniującej, konieczne jest posługiwanie się zwrotami o charakterze formalnym. Poniżej znajdziesz przykładowe wyrażenia do wykorzystania w poszczególnych częściach rozprawki. 

Opinion essay - jak pisać wstęp?

We wstępie do rozprawki opiniującej muszą znaleźć się 2 elementy: jasno sprecyzowana teza oraz prezentacja opinii autora na ten temat. Można tu zastosować następujące zwroty:

 • There has been a lot of discussion in the media about...
 • Many people believe that...
 • Nowadays, it seems that...

Własną opinię można wprowadzić np. tak:

 • I firmly/strongly believe that...
 • In my opinion...
 • As I see it...

Rozprawka opiniująca - argumenty "za"

Ze względu na ograniczoną długość rozprawki opiniującej nie należy przesadzać z liczbą argumentów potwierdzających stanowisko autora - w zupełności wystarczą 2, ale mocne. Można je wprowadzić np. za pomocą następujących zwrotów:

 • To start/begin with...
 • The main advantage/benefit of...
 • First of all...
 • Secondly...
 • In addition to that...
 • Last but not least...

Opinion essay - przykłady argumentów "przeciw"

Podając w trzecim akapicie rozwinięcia kontrargument, warto zadbać o to, by był to najsilniejszy argument "przeciwko". Poniżej kilka przydatnych wyrażeń:

 • The most important disadvantage/drawback of...
 • The opponents of (...) claim that...
 • Contrary to...
 • On the other hand...
 • As opposed to the above ideas...

Jak podsumować angielski opinion essay?

W podsumowaniu należy podsumować argumentację (najlepiej zwięźle) oraz ponownie zawrzeć własną opinię autora rozprawki, jednak sformułowaną w nieco inny sposób niż we wstępie. Przydatne będą tu następujące zwroty:

 • To conclude...
 • All things considered...
 • Taking everything into account...
 • I fully support the idea that...
 • In my opinion...
 • As far as I am concerned...

Opinion essay - przykład

Jako podsumowanie zamieszczamy poniżej przykładowy opinion essay, stworzony zgodnie z opisanymi zasadami. 

E-mail letters are better and more convenient than traditional letters - true or false? 

Nowadays e-mails have largely replaced traditional letters and postcards, leading to the disappearance of traditional (paper) correspondence in favor of electronic forms of communication. I am convinced that e-mails are more convenient and efficient than writing paper letters. 

The main advantage of writing e-mail letters is the fact that it is significantly less time-consuming, because it is extremely easy to make necessary corrections, you can also automatically check spelling and grammar, not to mention the fact that every e-mail can be sent to many people simultaneously. 

Additionally, the information reaches all the recipients within a few seconds, while a traditional letter could take days, weeks or even months to reach the recipient, not to mention the fact that sending an e-mail is significantly cheaper than sending a letter - especially in case of sending a letter to someone living abroad. 

On the other hand, traditional letters have that unique, tangible physical presence, which can hold attention of a recipient for much longer than an e-mail. As a result, many people keep letters for a long time as mementos. 

Summing up, in my opinion, electronic mail is a faster and more practical alternative to traditional letters which is a very important factor to consider in the modern world, where we rarely can spend much time on something. 

Zachęcamy do jak najczęstszego odwiedzania naszego bloga, na którym publikujemy wiele ciekawych, przydatnych materiałów, dzięki którym nauka angielskiego będzie łatwiejsza i przyjemniejsza! 

Zachęcamy do zapoznania się również z rozprawką za i przeciw po angielsku.

Dzisiejszy wpis na naszym blogu może okazać się szczególnie przydatny dla tych maturzystów, którzy zdecydowali się na pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego w wersji rozszerzonej, a także dla wszystkich osób chcących zdawać jeden z egzaminów językowych Cambridge (np. FCE czy CAE). Dlaczego? Jak powszechnie wiadomo, na rozszerzonej maturze z języka angielskiego mogą pojawić się różne formy wypowiedzi pisemnej, a jedną z nich jest właśnie rozprawka.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem