Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-06-02

Present Perfect vs Past Simple - jak odróżnić i kiedy użyć?

Jednym z często stosowanych czasów jest present perfect a już najczęściej past simple. Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między tymi dwoma czasami oraz upewnijmy się, że wiemy jak poprawnie ich stosować

Present Perfect a Past Simple

Present Perfect to czas, który łączy przeszłość z teraźniejszością. Wykorzystujemy go do mówienia o sytuacjach, które zaczęły się w przeszłości i trwają do teraz, lub które wpłynęły na teraźniejszość.

Na przykład:

I have lived in London for five years. (Mieszkam w Londynie od pięciu lat)

They have visited Paris twice this year. (W tym roku byli dwa razy w Paryżu)

She has lost her keys. (Ona zgubiła klucze i nie może ich znaleźć)

Natomiast Past Simple to czas, który opisuje wydarzenia, które zaczęły i zakończyły się w przeszłości.

Na przykład:

I went to the cinema yesterday. (Poszedłem do kina wczoraj)

They visited their grandparents last weekend. (Odwiedzili swoich dziadków w zeszły weekend)

She lost her keys yesterday. (Wczoraj zgubiła swoje klucze)

I graduated from university in 2015. (Ukończyłem studia w 2015 roku)

They bought a new car last month. (Kupili nowy samochód w zeszłym miesiącu)

She finished her work two hours ago. (Skończyła swoją pracę dwie godziny temu)

Różnica zdaje się być oczywista:

mieszkam w Polsce od 2009 roku (present perfect)

mieszkałem w Anglii w 2008 roku (simple past)

Jednak dla uczących się angielskiego ta "oczywistość" jest często dużym wyzwaniem. Wynika to zazwyczaj z bardzo słabo przyswojonych form czasowników nieregularnych (formy II i III).

Kiedy present perfect a kiedy past simple

Przyjrzyjmy się poniższym zdaniom z użyciem Present Perfect a następnie przeanalizujmy je merytorycznie:

I have eaten breakfast already. (Zjadłem już śniadanie)

He has read that book twice. (Przeczytał tę książkę już dwa razy)

They have been married for ten years. (Są małżeństwem od dziesięciu lat)

W powyższych zdaniach użyto present perfect, ponieważ mówią one o doświadczeniach, które wpłynęły na teraźniejszość. W pierwszym zdaniu osoba opowiada o zjedzeniu śniadania, co ma wpływ na to, że teraz nie jest głodna. W drugim zdaniu osoba opowiada o przeczytaniu książki już dwa razy, co może mieć wpływ na jej zrozumienie treści. W trzecim zdaniu mówi się o małżeństwie, które trwa już dziesięć lat i nadal istnieje, co jest ważnym doświadczeniem z przeszłości.

A teraz przyjrzymy się zdaniom z użyciem simple past:

I ate breakfast at 7 a.m. this morning. (Zjadłem śniadanie o siódmej rano dzisiaj)

He read that book last month. (Przeczytał tę książkę w zeszłym miesiącu)

They got married in 2010. (Wyszli za mąż/wzięli ślub w 2010 roku)

W powyższych zdaniach użyto Past Simple, ponieważ mówią one o wydarzeniach, które zaczęły i zakończyły się w przeszłości. W pierwszym zdaniu osoba opowiada o zjedzeniu śniadania o konkretnej godzinie w konkretny dzień. W drugim zdaniu mówi się o przeczytaniu książki w zeszłym miesiącu, co było określonym wydarzeniem w przeszłości. W trzecim zdaniu mówi się o zaślubinach, które miały miejsce w określonym roku w przeszłości.

Różnica między Past Simple a Present Perfect

Różnica między Past Simple a Present Perfect jest zasadnicza. Past simple skupia się na wydarzeniach, które skończyły się i odnoszą się tylko do przeszłości (last week, last year, yesterday, etc.). Present Perfect łączy przeszłość z teraźniejszością i odnosi się do wydarzeń, które nadal wpływają na teraźniejszość.

Wszystko jest kwestią wyrażanego kontekstu/interpretacji:

I have read that book. (Przeczytałem tę książkę i nadal ją pamiętam)

I read that book. (Przeczytałem tę książkę, ale niekoniecznie pamiętam jej szczegóły)

Różnica jest wyraźnie „odczuwalna” gdy zastosujemy określnik czasu, który precyzyjnie rozróżnia te dwa czasy gramatyczne od siebie.

Określniki czasu dla simple past

Oto lista określników czasu, które są często używane z czasem simple past:

 • Yesterday (wczoraj)
 • Last night (wczoraj wieczorem/nocą)
 • Last week (w zeszłym tygodniu)
 • Last month (w zeszłym miesiącu)
 • Last year (w zeszłym roku)
 • In 1999 (w 1999 roku)
 • Two days ago (dwa dni temu)
 • An hour ago (godzinę temu)
 • When I was young (kiedy byłem młody)
 • On Monday (w poniedziałek)

Określniki czasu simple past w sposób konkretny "zrywają" z teraźniejszością i są precyzyjnym sygnałem o czynności zakończonej.

Określniki czasu dla present perfect

Oto lista często używanych określników czasu dla present erfect:

 • Recently (ostatnio, niedawno)
 • Lately (ostatnio, w ostatnim czasie)
 • Just (właśnie, dopiero co)
 • Already (już)
 • Yet (jeszcze nie)
 • Ever (kiedykolwiek)
 • Never (nigdy)
 • So far (do tej pory)
 • In the last few days/weeks/months/years (w ciągu ostatnich kilku dni/tygodni/miesięcy/lat)
 • Since (od, konkretnego punktu w przeszłości)

Określniki czasu present perfect pomagają nam wyrazić, kiedy działanie lub doświadczenie miało miejsce w przeszłości, a także określić, czy działanie zostało ukończone (przy użyciu "just" lub "already") lub czy jest jeszcze w trakcie (przy użyciu "yet").

Kiedy używamy present perfect a kiedy past simple - podsumowanie

W obu przypadkach opisujemy wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. Różnica polega na tym, czy wydarzenie ma wpływ na teraźniejszość (present perfect) czy też nie (past simple). Innymi słowy, present perfect używamy, gdy chcemy podkreślić, że to, co wydarzyło się w przeszłości, ma wpływ na teraźniejszość, natomiast past simple stosujemy, gdy chcemy jedynie opisać fakt, że coś wydarzyło się w przeszłości, ale nie ma to wpływu na teraźniejszość.

Warto również pamiętać, że Present Perfect można stosować do mówienia o doświadczeniach w życiu, które niekoniecznie muszą mieć określoną datę lub czas trwania.

I have never been to Japan. (Nigdy nie byłem w Japonii)

They have always wanted to learn how to surf. (Zawsze chcieli nauczyć się surfować)


Sprawdź również:

Gramatykę czasu Present Perfect

Czas Past Simple - gramatyka

Ćwiczenia czas Present Perfect

Ćwiczenia czasu Past Simple

 

Język angielski, podobnie jak każdy inny język, posiada wiele czasów gramatycznych, a ich poprawne stosowanie wymaga od uczniów nie tylko znajomości zasad gramatyki, ale przede wszystkim umiejętności rozumienia kontekstu i sytuacji. Zarówno w

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem