ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Present Perfect - ćwiczenia

Czas Present Perfect to czas, który nie zawsze jest do końca zrozumiały dla Polaków, ponieważ naszym języki nie istnieje jego bezpośredni odpowiednik. Jednak przy odpowiedniej dawce praktyki, okazuje się całkiem prosty. Poniżej znajdziesz ćwiczenia z Present Perfect do druku w formie pliku pdf. 

Present Perfect testy do rozwiązywania

Zanim przejdziesz do ćwiczenia Present Perfect, przypomnij sobie zasady budowy zdań w tym czasie i reguły dotyczącego jego stosowania. Znajdziesz je w zakładce Gramatyka języka angielskiego na stronie www.speak-up.pl

Present Perfect - zdania twierdzące

Krótkie przypomnienie, zanim zaczniesz rozwiązywać ćwiczenia z Present Perfect: zdania twierdzące tworzymy za pomocą operatora have (dla 3 osoby l. poj. - has) - czasownika w trzeciej formie (z końcówką -ed w przypadku czasowników regularnych).

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. I __________________ (never/be) to China.
 2. Ann __________________ (know) Pam since they were children.
 3. Mark _________________ (already/finish) his homework.
 4. My car ___________________ (break down) and I need to take a taxi to work.
 5. They ___________________ (eat) their lunch.
 6. You ___________________ (tell) my secret!
 7. Shhh! The baby ____________________ (just/fall) asleep.
 8. My sister ____________________ (pass) her driving test! I’m so happy!
 9. My parents _________________ (always/want) to buy a bigger house. They still hope to do that one day.
 10. We ____________________ (take) lots of photos! Come and see.

 

Present Perfect - zdania przeczące

Pamiętaj, że przeczenia w czasie Present Perfect tworzymy przez dodanie not do operatora (haven’t/hasn’t). Czasownik pozostaje w trzeciej formie. 

Ćwiczenie 2

Napisz pełne zdania przeczące z podanych słów.

 1. Monica / learn a lot.

  ___________________________________________________________________

 2. I / pay my bills yet.

  ___________________________________________________________________

 3. Mark / work as a vet for 10 years.

  ___________________________________________________________________

 4. J.K. Rowling / write “Game of Thrones”!

  ___________________________________________________________________

 5. My children / break your window!

  ___________________________________________________________________

 6. The new secretary / file all the documents yet.

  ___________________________________________________________________

 7. I / finish uploading the photos.

  ___________________________________________________________________

 8. Netflix / release the new series about vampires yet. 

  ___________________________________________________________________

 9. I / do my English homework.

  ___________________________________________________________________

 10. The boys / tell you everything.

  ___________________________________________________________________

 

Present Perfect - pytania i krótkie odpowiedzi

Czy pamiętasz, jak tworzyć pytania w czasie Present Perfect? Stosujemy w tym celu inwersję!

 

Ćwiczenie 3

Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.

 1. Their children have gone on a camp to Leeds.

  ___________________________________________________________________

 2. Jeremy has bought a new bicycle.

  ___________________________________________________________________

 3. I have paid $150 for the tickets.

  ___________________________________________________________________

 4. Mark and Jessica have known each other for over 10 years

  ___________________________________________________________________

 5. We have worked together since 2015.

  ___________________________________________________________________

 6. My aunt has moved to the countryside.

  ___________________________________________________________________

 7. Ellen has changed her job recently.

  ___________________________________________________________________

 8. The Browns have visited us because we invited them.

  ___________________________________________________________________

 9. I’ve read 10 books this month. 

  ___________________________________________________________________

 10.  Mary has sent 6 emails since morning.

  ___________________________________________________________________

 

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Have you seen my keys? No, ____________ .
 2. Has Miranda talked to you? Yes, _____________ .
 3. Have they finished the project yet? No, _____________ .
 4. Has the cat broken the vase? Yes, ______________ .
 5. Have I made a mistake? No, _____________ .
 6. Have we lost the way? Yes, ________________ .
 7. Girls, have you finished your homework? No, ____________.
 8. Have you read this book? Yes, ____________ .
 9. Has it ever rained in this area? Yes, __________ .
 10. Has John ever learnt German? No, __________ . 

Present Perfect - ćwiczenia mieszane

Pora sprawdzić, czy potrafisz wykonać ćwiczenia z Present Perfect, w których pomieszano zdania twierdzące, przeczące i pytania. 

 

Ćwiczenie 5

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

 1. Michael ____________________ (nigdy nie był) to Europe.
 2. How long ____________________ (twoi rodzice są) divorced?
 3. _________________________ (rozmawiałem z Tomem) recently.
 4. _________________________ (czy oni zamówili) their meals yet?
 5. The dishes are dirty. You ____________________________ (nie umyłeś) them properly. 
 6. My daughter loves this film. She __________________________ (obejrzała go) at least five times so far!
 7. _________________________ (czy oni skończyli) renovating the bridge?
 8. I’m starving! _________________ (nie jadłam) anything since last evening!
 9. ____________________ (właśnie spotkaliśmy) our English teacher in the shop.
 10. Laura ____________________ (zawsze chciała) to see the Eiffel Tower. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Present Perfect - klucz

Ćwiczenie 1

 1. have never been
 2. has known
 3. has already finished
 4. has broken down
 5. have eaten
 6. have told
 7. has just fallen
 8. has passed
 9. have always wanted
 10. have taken

Ćwiczenie 2

 1. Monica hasn’t learnt a lot.
 2. I haven’t paid my bills yet.
 3. Mark hasn’t worked as a vet for 10 years.
 4. J.K. Rowling hasn’t written “Game of Thrones”!
 5. My children haven’t broken your window!
 6. The new secretary hasn’t filed all the documents yet.
 7. I haven’t finished uploading the photos.
 8. Netflix hasn’t released the new series about vampires yet. 
 9. I haven’t done my English homework.
 10. The boys haven’t told you everything.

Ćwiczenie 3

 1. Where have the children gone?
 2. What has Jeremy bought?
 3. How much have you paid for the tickets?
 4. How long have Mark and Jessica known each other?
 5. Since when have you worked together?
 6. Where has your aunt moved?
 7. Who has changed their job recently?
 8. Why have the Browns visited you?
 9. How many books have you read this month?
 10. Since when has Mary sent 6 emails?

Ćwiczenie 4

 1. No, I haven’t.
 2. Yes, she has.
 3. No, they haven’t.
 4. Yes, it has.
 5. No, you haven’t.
 6. Yes, we have.
 7. No, we haven’t.
 8. Yes, I have.
 9. Yes, it has.
 10. No, he hasn’t. 

Ćwiczenie 5

 1. has never been
 2. have your parents been
 3. I’ve talked to Tom
 4. Have they ordered
 5. haven’t washed
 6. has watched it
 7. Have they finished
 8. I haven’t eaten
 9. We’ve just met
 10. has always wanted

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.