Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-05-26

Opis zdjęcia po angielsku - wskazówki

Jak poprawnie opisać obrazek na maturze ustnej z języka angielskiego?

Opis zdjęcia po angielsku na maturze trwa dość krótko - maksymalnie trzy minuty. Będziesz mieć trzydzieści sekund na przygotowanie się, po czym będziesz musiał opisać, co widzisz na obrazku i odpowiedzieć na trzy pytania egzaminatora.

Jeśli chcesz zrobić jak najlepsze wrażenie na egzaminatorze i przekonać go, że świetnie mówisz po angielsku, musisz nie tylko znać angielski, ale także techniki egzaminacyjne. Innymi słowy - powinieneś powiedzieć to, co egzaminator chce usłyszeć. Konieczna jest także znajomość odpowiednich wyrażeń i konstrukcji gramatycznych. 

Co należy uwzględnić w opisie ilustracji - krok po kroku

Z jednej strony, opisanie zdjęcia po angielsku nie jest zbyt skomplikowaną sprawą. Jednak stres spowodowany egzaminem może sprawić, że zaczniesz mówić chaotycznie lub zapomnisz o czymś ważnym. Dlatego warto przygotować sobie uniwersalny schemat, który pomoże Ci ułożyć płynną, logiczną wypowiedź. Na pewno przydatne okażą się w tym poniższe pytania. Jeśli odpowiesz na nie wszystkie po kolei, opis obrazka po angielsku będzie właściwie gotowy! Musisz tylko dodać odniesienie do własnych doświadczeń.

 1. Who is in the photo? - Kto jest na zdjęciu?
 2. Where are they? - Gdzie jest?
 3. What are they doing? - Co robi?
 4. What adjectives could you use to describe the people? - Jakich przymiotników mógłbyś użyć, aby opisać te osoby?
 5. How are the people dressed? - Jak ubrane są te osoby?
 6. Why do you think they are behaving this way? - Dlaczego, według Ciebie, zachowują się w ten sposób?
 7. How are they feeling? Why do you think so? - Jak się czują? Dlaczego tak sądzisz?
 8. What do you think they are saying? - Jak sądzisz, co mówią?
 9. What do you think happened before? - Co, Twoim zdaniem, wydarzyło się wcześniej?
 10. What do you think is going to happen next? - Jak sądzisz, co wydarzy się następnie?

Możesz także podzielić opisywanie obrazka na maturze z angielskiego na 5 etapów:

Opis motywu obrazka po angielsku

To tak naprawdę wprowadzenie do opisu obrazka. Na początku musisz podać najbardziej ogólne informacje na temat tego, co przedstawia zdjęcie: przede wszystkim kogo np. The photo shows two young people in a park. - Zdjęcie przedstawia dwie młode osoby w parku. Warto także przedstawić swój domysł na temat tego, kto jest autorem zdjęcia, np. Perhaps the picture was taken by their friend. - Być może zdjęcie zostało zrobione przez ich przyjaciela.

Opis poszczególnych części obrazka w języku angielskim

Tutaj przechodzimy już do szczegółów. Możesz zacząć od opowiedzenia, co robią osoby znajdujące się na zdjęciu, np. They are holding hands. The boy is telling the girl something funny and pointing at the squirrel. She is laughing. - Trzymają się za ręce. Chłopiec mówi dziewczynie coś zabawnego i wskazuje na wiewiórkę. Ona się śmieje. 

W tym miejscu możesz opisać dokładnie szczegółów obrazka i scenerii, np. In the background there are some children, three to be exact. I think they are playing ball and having a good time.On the left side of the picture there is a bench and some trees. I believe one of them is a beautiful oak. - W tle jest kilkoro dzieci, troje, mówiąc dokładnie. Sądzę, że grają w piłkę i świetnie się bawią. Po lewej stronie obrazka znajduje się ławka i kilka drzew. Myślę, że jedno z nich to piękny dąb. 

Opis pory dnia na zdjęciu w języku angielskim

Opisując zdjęcie po angielsku, dobrze jest wspomnieć o porze dnia i pogodzie, jeśli zostało ono zrobione na zewnątrz. Wracając do naszej scenki w parku, może to brzmieć następująco: The picture was probably taken at noon or in the early afternoon. The sun is shining brightly and I can see that the children in the background are wearing shorts so it must be warm. It must be summer, maybe holidays or a weekend. - Zdjęcie zostało prawdopodobnie zrobione w południe lub wczesnym popołudniem. Słońce świeci jasno i widzę, że dzieci w tle mają krótkie spodenki, więc musi być ciepło. To musi być lato, być może wakacje lub weekend. 

Szczegółowy opis wyglądu zewnętrznego i uczuć osób znajdujących się na zdjęciu

Wróćmy do głównych postaci na zdjęciu. Podczas egzaminu ustnego powinieneś dokładnie opisać ich wygląd, w tym także uczucia. Nie zapomnij o wyrażeniu przypuszczenia, co spowodowało taki nastrój (co wydarzyło się przed zrobieniem zdjęcia lub co zdarzy się później). Oto ciąg dalszy naszego przykładu: The girl in the foreground is about 18 years old, she has short straight hair, quite dark and shiny. She’s wearing a nice white summer dress and big earrings. She looks very happy. Maybe she really likes the boy and they are one their first date? The boy seems to be at the same age as the girl. He’s tall, well-built and good-looking. He’s wearing blue jeans and a white T-shirt with a funny picture on it. He also seems to be enjoying himself. Perhaps they are going to the cinema after the walk or maybe for a cup of coffee? - Dziewczyna na pierwszym planie ma około 18 lat, ma krótkie, proste włosy, raczej ciemne i błyszczące. Ma na sobie ładną, białą, letnią sukienkę i duże kolczyki. Wygląda na bardzo szczęśliwą. Może ten chłopiec naprawdę jej się podoba i to jest ich pierwsza randka? Chłopak wydaje się w tym samym wieku co dziewczyna. Jest wysoki, dobrze zbudowany i bardzo atrakcyjny. Ma na sobie niebieskie dżinsy i biały T-shirt z zabawnym obrazkiem. Być może idą do kina po spacerze albo na filiżankę kawy?

Opis własnych doświadczeń w języku angielskim

Ostatnim elementem jest opis własnych doświadczeń związanych z przedstawionym zdjęciem na egzaminie maturalnym z angielskiego. Możesz powiedzieć, z czym kojarzy Ci się przedstawiona na zdjęciu sytuacja, jakie budzi w Tobie uczucia lub opowiedzieć o podobnym zdarzeniu z własnego życia, np. I love going for walks in the park, especially in spring and summer. The trees give you a welcome shadow and coolness and it’s a great way to relax after studying for a few hours. I also have some nice memories connected with a particular walk in a park. That’s how I met my best friend! - Uwielbiam spacery w parku, zwłaszcza wiosną i latem. Drzewa zapewniają mile widziany cień i chłód i to świetny sposób na zrelaksowanie się po kilkugodzinnej nauce. Mam również miłe wspomnienia związane z konkretnym spacerem w parku. Tak właśnie poznałam swoją najlepszą przyjaciółkę!

Musimy tutaj wspomnieć o pewnej bardzo ważnej kwestii. Pamiętaj, że egzaminator nie jest zainteresowany tym, czy mówisz prawdę, a opisywane przez Ciebie doświadczenie i sytuacja faktycznie miała miejsce! Twoim zadaniem podczas egzaminu jest przekonanie komisji, że potrafisz płynnie, logicznie i zrozumiale mówić po angielsku. Nie wahaj się więc po prostu wymyślić jakąś historyjkę, jeśli nic nie przychodzi Ci do głowy, a w parku byłeś trzy razy w życiu i nie budzi on w Tobie żadnych emocji. 

Jakich czasów używać przy opisie obrazka w angielskim?

Pochylmy się teraz nad gramatyką. Przy opisywaniu zdjęcia po angielsku na maturze musisz na pewno znać:

 • Present Continuous - wszystko, co dzieje się na zdjęciu należy wyrazić w czasie Present Continuous. Wyjątkiem są, oczywiście, czasowniki statyczne, których z zasady nie używamy w tym czasie. W ich przypadku zastosuj Present Simple
 • Past Simple i Present Perfect - wykorzystaj je do wyrażenia przypuszczenia, co wydarzyło się przed zrobieniem zdjęcia. Wszystkie czasy przeszłe - Past Simple, Past Continuous (na poziomie rozszerzonym także Past Perfect, Past Perfect Continuous i wyrażenie used to) będą Ci niezbędne do udzielenia odpowiedzi na ostatnie z trzech pytań, które egzaminator zada Ci po wysłuchaniu Twojego opisu. 
 • czasowniki modalne must, can’t, may - te czasowniki modalne ułatwią Ci wyrażanie przypuszczeń na temat tego, co widzisz na zdjęciu.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Przykładowe pytania do opisu obrazka 

Kiedy skończysz opisywać zdjęcie, usłyszysz trzy pytania. Pierwsze z nich zawsze dotyczy osób widocznych na obrazku. Drugie - Twoich preferencji, opinii lub uczuć związanych z temat ilustracji. Trzecie będzie od Ciebie wymagało opowiedzenia o sytuacji z przeszłości nawiązującej tematycznie do zdjęcia. Pamiętaj, że pytania usłyszysz bezpośrednio od egzaminatora i musisz na nie natychmiast udzielić odpowiedzi. Nie będziesz mógł ich przeczytać ani przygotować sobie wcześniej odpowiedzi. Jeśli nie zrozumiesz pytania, możesz poprosić (po angielsku!) o powtórzenie lub sparafrazowanie go. 

Oto przykłady pytań i odpowiedzi jakie możemy spotkać przy opisie obrazka w języku angielskim. 

Why have the people decided to come here?

Obok pytania o to, jak czują się osoby na zdjęciu, prośba o wyrażenie przypuszczenia, dlaczego zdecydowały się one przyjść w dane miejsce, należy do najczęściej zadawanych. Jak na nie odpowiedzieć? Wykorzystując naszą scenę z parku, odpowiedź może brzmieć następująco:

I think they are on a date, because they are holding hands. A park is perfect place for teenagers to meet - you can talk, sit on a bench or hang out with other people. What’s more, it’s not necessary to have a lot of money to buy tickets, which is also important for some teenagers who don’t have any income. - Sądzę, że są na randce, ponieważ trzymają się za ręce. Park to doskonałe miejsce na spotkanie dla nastolatków - można rozmawiać, usiąść na ławce lub spędzić czas z przyjaciółmi. Co więcej, nie trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby kupić bilety, co również jest istotne dla nastolatków, którzy nie mają żadnego dochodu.

What has made the person so angry?

Nie zawsze na zdjęciu przedstawione są zadowolone, szczęśliwe osoby. Możesz spodziewać się różnych emocji, np. złości. Wyobraź sobie, że na obrazku widzisz bardzo zdenerwowanego mężczyznę siedzącego przed laptopem. Co możesz odpowiedzieć na pytanie o powód jego niezadowolenia?

Maybe he has just received an unpleasant email and that’s why he is so frustrated, or even mad. It’s also possible that his computer has broken down or it isn’t working properly and the man got impatient because he needs to use it urgently. - Być może właśnie otrzymał nieprzyjemny e-mail i dlatego jest sfrustrowany, a nawet wściekły. Jest też możliwe, że jego komputer się zepsuł lub nie działa prawidłowo i mężczyzna zniecierpliwił się, ponieważ musi go pilnie użyć. 

Would you like to take part in this kind of action? (Why/why not?)

Często zdjęcia na egzaminie maturalnym przedstawiają osoby biorące udział w jakiejś akcji społecznej, np. sprzątaniu lasu. Jeśli trafi Ci się tego typu fotografia, egzaminator prawdopodobnie zapyta Cię o Twoją opinię na ten temat. Oto przykładowa odpowiedź.

Obviously, I would like to take part in this kind of action. Actually, I regularly participate in different initiatives aimed at protecting the Nature. I strongly believe that taking care of the natural environment is an obligation of every person living on our planet. - Oczywiście, chciałbym wziąć udział w takiej akcji. Tak naprawdę, regularnie uczestniczę w różnych inicjatywach mających na celu ochronę przyrody. Głęboko wierzę, że dbanie o środowisko naturalne to obowiązek każdej osoby żyjącej na naszej planecie.

Would you like to work with computers? (Why/why not?)

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że egzaminator zapyta Cię o to, czy chciałbyś zrobić lub zajmować się czymś konkretnym. Dla odmiany przyjrzyjmy się, jak odpowiedzieć przecząco i uzasadnić swoją decyzję.

Actually, no, I wouldn’t like to work with computers. I know that IT, programming and the Internet constitute an essential part of our world and I’m able to use my computer on everyday basis. However, I’m not very good at technical tasks. I’m more keen on working with people, doing something that involves face-to-face communication. I see myself  as a teacher or a consultant, not an IT specialist. - Tak naprawdę nie, nie chciałbym pracować w branży komputerowej. Wiem, że informatyka, programowanie i internet stanowią bardzo ważną część naszego świata i potrafię korzystać z mojego komputera w codziennych sprawach. Jednakże nie jestem bardzo dobry w czynnościach technicznych. Wolę pracować z ludźmi, robić coś, co wymaga kontaktu twarzą w twarz. Widzę siebie jako nauczyciela lub konsultanta, nie informatyka.

Describe a situation when you or someone you know did something to protect the environment.

Trzecie pytanie zawsze wymaga opowiedzenia o jakiejś sytuacji z przeszłości. Aby dobrze na nie odpowiedzieć, koniecznie powtórz czasy przeszłe! Jak na nie odpowiedzieć? Oto przykład.

Every year our school takes part in the International Earth Day celebrations. On that day there are no regular classes, but the student do something for the planet. Last year we all went to a nearby lake and cleaned the beach and the forest next to the lake. We had prepared a lot of big black bags. We spent four hours cleaning the area. Next, we took the garbage to the school and segregated it into separate piles: plastic, paper, organic waste, and so on. Finally, we put the segregated garbage special bins. I must say I really liked this experience - we were all doing something important together, we were talking and having a fun at the same time. - Co roku nasza szkoła bierze udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Ziemi. Tego dnia nie ma zwykłych lekcji, ale uczniowie robią coś dla planety. W zeszłym roku wszyscy poszliśmy nad pobliskie jezioro i posprzątaliśmy plażę oraz lasek obok jeziora. Wcześniej przygotowaliśmy wiele dużych, czarnych worków. Spędziliśmy na sprzątaniu cztery godziny. Następnie, zabraliśmy śmieci do szkoły i posegregowaliśmy je na osobne kupki: plastik, papier, śmieci organiczne, itd. W końcu umieściliśmy posegregowane śmieci w specjalnych koszach. Muszę powiedzieć, że naprawdę podobało mi się to doświadczenie - wszyscy robiliśmy razem coś ważnego, rozmawialiśmy i dobrze bawiliśmy się w tym samym czasie. 

Describe a situation when you or someone you know had a problem with a device or a machine.

A oto przykład, jak opisać problem, jaki Ty lub ktoś z Twoich znajomych miał z jakimś urządzeniem.

Some time ago my aunt bought a new computer. It turned out that it had a different operating system than the previous one. My aunt is an older lady, not very skilled at technical matters. She didn’t know how to use the new device, she wasn’t even able to check her email! She asked me for help and I showed her everything. We spent two evenings on it but it was worth it! She got to like her new laptop a lot and now she is proficient Internet user. She does everything online - shopping, banking and communicating with friends! - Jakiś czas temu moja ciocia kupiła nowy komputer. Okazało się, że ma on inny system operacyjny niż jej poprzedni (komputer). Moja ciocia to starsza pani, niezbyt biegła w sprawach technicznych. Nie wiedziała, jak używać nowego urządzenia, nie była nawet w stanie sprawdzić swojego maila! Poprosiła mnie o pomoc i wszystko jej pokazałem. Spędziliśmy na tym dwa wieczory, ale było warto! Bardzo polubiła swojego nowego laptopa i teraz jest zaawansowanym użytkownikiem internetu. Wszystko robi online - zakupy, płacenie rachunków i rozmowy ze znajomymi!

Przydatne zwroty przy opisywaniu zdjęcia w języku angielskim

Trzy minuty to nie dużo. Nawet jeśli martwi Cię Twój poziom znajomości angielskiego i boisz się, że zabraknie Ci słów, pamiętaj, że bardzo pomocne w układaniu poprawnej wypowiedzi są utarte zwroty. Naprawdę warto nauczyć się ich na pamięć! Poniżej przedstawiamy listę przydatnych wyrażeń.

The photo shows… - Zdjęcie przedstawia…

In the photo I can see…- Na zdjęciu widzę…

There is/There are...in this picture. - Na zdjęciu jest/są…

On the right/on the left… - Po prawej/lewej stronie…

On the right-hand side/left-hand side of the picture there is/there are… - Po prawej/lewej stronie obrazka znajduje się/znajdują się....

In the right-hand/left hand corner…- W prawym/lewym rogu…

In the top/bottom part of the picture there is/there are… - W górnej/dolnej części zdjęcia znaduje się/znajdują się…

The people in the photo are…- Ludzie na zdjęciu są…

In the middle…- Na środku…

In the foreground… - Na pierwszym planie…

In the background…- W tle…

The people in the photo look/seem happy/sad/tired/stressed because… - Ludzie na zdjęciu wydają się zadowoleni/smutni/zmęczeni/zestresowani, ponieważ…

The people in the picture are probably…-Ludzie na obrazku są prawdopodobnie....

The people in the photo may/must/can’t be...because…- Ludzie na zdjęciu mogą/muszą/nie mogą być…, ponieważ…

Perhaps they are at a train station. - Być może znajdują się na dworcu kolejowym.

I suppose they are on holidays because… - Przypuszczam, że są na wakacjach, ponieważ…

It’s also possible that… - Jest też możliwe, że…

It looks like/as if… - Wygląda na to, że…

Ilike/enjoy/love...because… - Lubię/uwielbiam…, ponieważ…

(Horse riding) is great because…- Jazda konna jest świetna, ponieważ…

I don’t like/can’t stand/hate...because… - Nie lubię/nie znoszę/nienawidzę…, ponieważ…

I prefer swimming to playing tennis because…- Wolę pływanie od gry w tenisa, ponieważ…

I’d like to…- Chciałbym…

I’m going to/I intend to/ I’m planning to…- Zamierzam/planuję…

In the future I hope to… - W przyszłości mam nadzieję…

It is my dream to… - Moim marzeniem jest, aby…

My ambition/goal is to…- Moją ambicją/celem jest…

I think… - Sądzę…

In my opinion...because… - Według mnie…, ponieważ…

It seems to me that… - Wydaje mi się, że…

On the one hand…- Z jednej strony…

On the other hand… - Z drugiej strony…

All in all, - Ogólnie rzecz biorąc…

Actually,.. - Właściwie (to)...

As a matter of fact… - W rzeczywistości/faktycznie/właściwie…

It all happened…- To zdarzyło się …

It was five months ago. - To było pięć miesięcy temu.

When I was a child… - Kiedy byłem dzieckiem…

While I was spending my holidays in.../travelling… - Podczas gdy spędzałem wakacje w.../podróżowałem…

First/At the beginning… - Na początku…

Then/Afterwards… - Potem/następnie…

In the meantime… - W międzyczasie…

As soon as… - Jak tylko…

Finally/in the end/eventually… - W końcu…

Suddenly… - Nagle…

Fortunately/Unfortunately… - Na szczęście/niestety…

It was a nice/pleasant/tiring/unusual day. - To był miły/przyjemny/męczący/niezwykły dzień.

We had a great/an awful time. - Było świetnie/okropnie.

The best/worst thing about it was that… - Najlepsze/najgorsze w tym było to, że...

Przykładowy obrazek wraz z opisem i tłumaczeniem - wzór 1

opis-obrazka-angielski-matura

The picture shows a young woman who is taking part in some kind of a protest. The picture was taken in a street, probably by a reporter. In the background I can see more women, they are holding up hand-written banners with slogans about women rights. On the left and on the right there are some buildings - block of flats or offices perhaps. That makes me think that the women are protesting in some big city. The weather seems to be nice and sunny. It might me a warm spring or summer day.

The woman in the foreground is quite young, a teeneager perhaps. She has long brown hair with dreadlocks. She’s wearing a black top and a dark green shirt. She has no banner but she’s holding her fist in the air. She doesn’t look particularly happy. I’d rather say she’s angry. She is looking proudly straight into the eye of the camera, as if she wanted to say that she has every right to be there and that she is not going to give up her rights. I think she’s an activist. To be honest, I admire her. I believe it takes a lot of courage to go out in the streets and protest. 

Zdjęcie przedstawia młodą kobietę, która bierze udział w jakimś proteście. Zdjęcie zostało zrobione na ulicy, prawdopodobnie przez reportera. W tle widzę więcej kobiet. Trzymają w górze robione ręcznie transparenty z hasłami o prawach kobiet. Po lewej i prawej strony znajdują się jakieś budynki - bloki mieszkalne lub może biurowce. Dlatego sądzę, że kobiety protestują w jakimś dużym mieście. Pogoda wydaje się ładna i słoneczna. To może być ciepły wiosenny lub letni dzień.

Kobieta na pierwszym planie jest raczej młoda, być może jest nastolatką. Ma długie brązowe włosy z dreadami. Ma na sobie czarny top i ciemnozieloną koszulę. Nie ma transparentu, lecz trzyma pięść uniesioną w powietrzu. Nie wygląda na specjalnie zadowoloną. Powiedziałabym raczej, że jest zła. Patrzy dumnie wprost w obiektyw, jakby chciała powiedzieć, że ma prawo tu być i że nie odda swoich praw. Myślę, że jest aktywistką. Szczerze mówiąc, podziwiam ją. Uważam, że potrzeba wiele odwagi, aby wyjść na ulicę i protestować. 

Przykładowy obrazek wraz z opisem i tłumaczeniem - wzór 2

jak-opisywac-obrazek

In the picture there are a few young people, five to be precise. They are planting trees, probably as a part of some social action. I guess that the photo was taken by a teacher or a parent who also participated in this event. In the background, on the right I can see some big building. It may be a new block of flats and the area seems to be a modern housing estate.

The people in the picture are very young. They are adolescents. I think they are students from the same class, and the women in the background, on the left side might be a teacher. They are all wearing white T-shirts and blue jeans. They also have white gloves to protect their hands. The colours, light and shadows indicate that the picture was taken in the afternoon of a warm sunny day.

In the foreground there are two girls, about 13-14 years old. The one on the left has beautiful long black hair. She is holding small rakes. The one on the right has long blond hair in a ponytail. She is holding a small tree that they are about to plant. They seem happy and very engaged. On the whole, the picture sends a very positive message and could be used to encourage young people to take part in such volunteer actions. I would definitely be eager to do that!

Na zdjęciu znajduje się kilka młodych osób, mówiąc dokładnie - pięć. Sadzą drzewa, prawdopodobnie w ramach jakiejś akcji społecznej. Zgaduję, że zdjęcie zostało zrobione przez nauczyciela lub rodzica, który także brał udział w tym wydarzeniu. W tle, po prawej stronie widzę jakiś budynek. To może być nowy blok mieszkalny, a cały teren wygląda na nowoczesne osiedle.

Ludzie na obrazku są bardzo młodzi. To młodzi nastolatkowie. Myślę, że są uczniami z tej samej klasy, a kobieta w tle po lewej stronie może być nauczycielką. Wszyscy mają białe koszulki i niebieskie jeansy. Mają także białe rękawiczki, aby chronić dłonie. Kolory, światło i cienie wskazują, że zdjęcie zostało zrobione po południu, w ciepły, słoneczny dzień.

Na pierwszym planie znajdują się dwie dziewczynki w wieku około 13-14 lat. Ta po lewej ma piękne, długie, czarne włosy. W dłoni trzyma małe grabki. Ta po prawej ma długie blond włosy związane w kucyk. Trzyma małe drzewko, które zaraz zasadzą. Wydają się zadowolone i zaangażowane. Generalnie, obrazek ma bardzo pozytywny przekaz i mogłoby być wykorzystane do zachęcania młodych ludzi, aby brali udział w takich akcjach wolontariackich. Ja zdecydowanie chętnie wziąłbym w tym udział!

Przykładowy obrazek wraz z opisem i tłumaczeniem - wzór 3

poradnik-opis-obrazka

In the picture there are two young people, a woman and a man, who are carrying a sofa. The picture was taken inside and shows a flat that has not yet been fully furnished. On the left side and in the background I can see some cardboard boxes. Inside there probably objects that need to be unpacked: dishes, pots, kitchen utensils, some decorations, maybe books. Apart from the sofa, there is only one piece of furniture - a bright red chair with a fair cushion on it.

The woman is about 30 years old. She has long hair. She is wearing a dark red shirt. I can’t see the face of the man opposite her but he seems to be at the same age. He’s also wearing a shirt that is checked. The woman is smiling and she looks very happy, or even thrilled in spite of the heavy sofa she needs to carry. I think the man is probably her husband and they are moving into their new flat. Maybe it’s the first apartment they have ever had. I would also be delighted if I were her. Living on my own, not with the parents, is what I want to do as soon as I graduate from school. 

Na zdjęciu znajdują się dwie młode osoby, kobieta i mężczyzna, którzy niosą kanapę. Zdjęcie zostało zrobione w pomieszczeniu i ukazuje mieszkanie, które nie zostało jeszcze w pełni umeblowane. Po lewej stronie i w tle widzę kilka kartonowych pudeł. W środku prawdopodobnie znajdują się przedmioty, które trzeba rozpakować: naczynia, garnki, przybory kuchenne, dekoracje, może książki. Poza kanapą jest tylko jeden mebel - jaskrawo czerwone krzesło z jasną poduszką.

Kobieta ma około 30 lat. Ma długie włosy. Ma na sobie ciemnoczerwoną koszulę. Nie widzę twarzy mężczyzny naprzeciwko niej, ale wydaje się w tym samym wieku. On także ma koszulę, która jest w kratkę. Kobieta uśmiecha się i wygląda na bardzo szczęśliwą, a nawet zachwyconą pomimo ciężkiej kanapy, którą musi nieść. Sądzę, że mężczyzna to prawdopodobnie jej mąż i wprowadzają się do nowego mieszkania. Może to ich pierwsze mieszkanie. Na jej miejscu także byłabym zachwycona. Mieszkanie samodzielnie, nie z rodzicami to coś, co chcę zrobić, jak tylko skończę szkołę.

Podsumowanie

Opisywanie obrazka po angielsku na maturze nie jest trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy dobrze znasz język angielski. Warto zacząć ćwiczyć mówienie przynajmniej kilka miesięcy przed egzaminem dojrzałości. Dzięki temu zyskasz pewność, że nie dopadnie Cię blokada językowa i będziesz czuł się swobodnie. 

Postaw na kurs angielskiego online w szkole Speak Up. Dzięki elastycznemu grafikowi zajęć z lektorem bez trudu dopasujesz intensywność nauki do swoich potrzeb, a nowoczesne zajęcia multimedialne pozwolą Ci szlifować swoje umiejętności o dowolnej porze dnia (lub nocy). Indywidualna opieka lektora to gwarancja, że szybko i skutecznie opanujesz materiał. Nie czekaj, zapisz się już dziś i zdaj maturę na 100%!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Egzamin maturalny z języka angielskiego, bez względu na to, czy wybrałeś poziom podstawowy, czy rozszerzony, składa się z dwóch części - pisemnej i ustnej. Ogólny opis tej drugiej znajdziesz w naszym artykule Jak wygląda matura ustna z języka angielskiego. Z tego tekstu dowiesz się natomiast, na czym dokładnie polega zadanie drugie na maturze ustnej, czyli opis obrazka po angielsku, oraz co zrobić, aby otrzymać maksymalną liczbę punktów. 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem