Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-05-26

Przysłowia i powiedzenia w języku angielskim

Przysłowia a idiomy

Dla większości osób niezajmujących się na co dzień językoznawstwem w jakiejkolwiek formie, przysłowie i idiom mogą brzmieć jak terminy bliskoznaczne. W rzeczywistości jednak istnieje między nimi spora różnica. 

Co to jest idiom?

Zgodnie z definicją słownika PWN, idiom to “wyraz, wyrażenie, zwrot właściwe danemu językowi”. Warto dodać, że idiomy to związki frazeologiczne o charakterze stałym, niepodlegające żadnym modyfikacjom. Ponadto, są one często charakterystyczne dla danego języka i ich znaczenie nie wynika z sensu poszczególnych słów, ale z całości wyrażenia i jest umowne. Przykładem idiomu w języku polskim może być “nudny jak flaki z olejem”. Więcej na temat idiomów dowiesz się z naszego artykułu na ten temat: Idiomy w języku angielskim.

Co to jest przysłowie?

Zgodnie z definicją podawaną przez Wielki Słownik Języka Polskiego, przysłowie to “krótkie, często powtarzane sformułowanie wyrażające uniwersalne treści, traktowane jako wskazówka, ostrzeżenie lub komentarz jakiejś sytuacji”. Często opierają się one na tzw. mądrości ludowej i odwołują się do tradycji i kultury. Do najbardziej znanych przysłów polskich należą: “Grosz do grosza, a będzie kokosza”, “Łaska pańska na pstrym koniu jeździ” czy “Apetyt rośnie w miarę jedzenia”.   

Najważniejsze różnice między idiomami a przysłowiami

Czym zatem różni się idiom od przysłowia? Idiom to po prostu stałe wyrażenie, często nieprzetłumaczalne w sposób dosłowny. Może składać się dwóch lub trzech słów, lub całego zdania. Przysłowie to często pełne zdanie i używane jest do udzielania rady lub komentowania rzeczywistości, odwołując się przy tym do wiedzy zgromadzonej przez naszych przodków. 

Najpopularniejsze angielskie przysłowia - lista

W nauce przysłów po angielsku najważniejsze jest ich właściwe zrozumienie i korzystanie z nich w praktyce. Jeśli chcesz zapamiętać nowe wyrażenie na dłużej, postaraj się jak najszybciej wplatać je w swoje wypowiedzi. Poniżej znajdziesz 50 najważniejszych i najczęściej używanych przysłów angielskich z polskimi tłumaczeniami i/lub wyjaśnieniami. 

 

Lp.

angielskie przysłowie

tłumaczenie

1

A bad workman always blames his tools.

Dosłownie: zły robotnik zawsze wini swoje narzędzia. Odpowiednik polskiego: złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

2

A bird in hand is worth two in the bush.

Bezpośredni odpowiednik polskiego: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu

3

A chain is only as strong as its weakest link.

Łańcuch jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo.

4

Actions speak louder than words.

Czyny mówią głośniej niż słowa. 

5

A drowning man will clutch at a straw.

Dosłownie: tonący chwyta się słomki. Odpowiednik polskiego: tonący brzytwy się chwyta

6

Adversity and loss make a man wise.

Dosłownie: niedola i strata czynią człowieka mądrzejszym.

7

A fool and his money are soon parted.

Dosłownie: głupiec i jego pieniądze szybko zostają rozdzieleni. 

8

A friend in need is a friend indeed.

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

9

A journey of thousand miles begins with a single step.

Podróż długa na tysiąc mil rozpoczyna się od jednego kroku.

10

A leopard can’t/ doesn’t change its spots.

Dosłownie: lampart nie może zmienić swoich plamek. Oznacza to: ludzie się nigdy nie zmieniają. 

11

All good things come to an end.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy.

12

All’s well that ends well.

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

13

All that glitters is not gold.

Nie wszystko złoto, co się świeci.

14

All’s fair in love and war.

W miłości i wojnie wszystkie środki są dozwolone.

15

Beauty is in the eye of the beholder

Dosłownie: piękno jest w oku patrzącego. Odpowiednik polskiego: nie to ładne, co ładne, ale co się komu podoba.

16

Better safe than sorry.

Dosłownie: lepiej uważać niż żałować. Odpowiednik polskiego: dmuchać na zimne

17

Practice makes perfect.

Praktyka czyni mistrzem.

18

Easy come, easy go.

Łatwo przyszło, łatwo poszło. 

19

When in Rome, do as the Romans do

Dosłownie: kiedy w jesteś w Rzymie, czyń jak Rzymianie. Odpowiednik polskiego: kiedy wlazłeś między wrony, musisz krakać, jak i one

20

A picture speaks a thousand words / A picture is worth a thousand words

Jeden obraz jest wart tysiąca słów.

21

Don’t talk the talk if you can’t walk the walk.

Dosłownie: nie mów, jak coś zrobić, jeśli sam nie potrafisz tego wykonać. 

22

Great minds think alike.

Wielkie umysły myślą podobnie.

23

Haste makes waste.

Dosłownie: pośpiech czyni straty. Odpowiednik polskiego: co nagle, to po diable.

24

If you snooze, you lose.

Dosłownie: jeśli drzemiesz, tracisz. Odpowiednik polskiego: zasypiać gruszki w popiele

25

Lie down with dogs, wake up with fleas.

Dosłownie: połóż się z psami, a obudzisz się z pchłami. Odpowiednik polskiego: kto z kim przestaje, takim się staje. 

26

Look before you leap.

Dosłownie: spójrz, zanim skoczysz. Odpowiednik polskiego: najpierw myśl, potem działaj

27

Measure twice, cut one.

Dosłownie: mierz dwa razy, tnij raz. Zachęta do przemyślenia swoich planów. 

28

Curiosity killed the cat.

Dosłownie: ciekawość zabiła kota. Odpowiednik polskiego: ciekawość to pierwszy stopień do piekła. 

29

First things first.

Po kolei; najpierw najważniejsze.

30

Honesty is the best policy.

Uczciwość popłaca. 

31

It never rains, but it pours.

Dosłownie: nigdy nie pada, zawsze leje. Odpowiednik polskiego: nieszczęścia chodzą parami. 

32

Love is blind.

Miłość jest ślepa.

33

Mind your own business.

Dosłownie: pilnuj swojego interesu. Odpowiednik polskiego: pilnuj swojego nosa. 

34

Money is the root of all evil.

Pieniądze to źródło wszelkiego zła.

35

No pain, no gain.

Dosłownie: nie ma bólu, nie ma zysku. Odpowiednik polskiego: bez pracy nie ma kołaczy. 

36

Seeing is believing.

Zobaczyć znaczy uwierzyć. 

37

Time is money.

Czas to pieniądz. 

38

What’s done is done.

Co się stało, to się nie odstanie. 

39

Too many cooks spoil the broth.

Dosłownie: zbyt wiele kucharek psuje rosół. Odpowiednik polskiego: gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść

40

Don’t count your chickens before they hatch.

Dosłownie: nie licz swoich kurczaków, zanim się nie wyklują. Odpowiednik polskiego: nie dziel skóry na niedźwiedziu. 

41

An apple a day keeps the doctor away.

Jedno jabłko dziennie trzyma Cię z dala od lekarza. 

42

An idle brain is the devil’s workshop.

Bezczynny umysł jest miejscem pracy diabła. (Jeśli ktoś nie ma się czymś zająć, może zacząć robić złe lub głupie rzeczy.)

43

An ounce of protection is worth a pound of cure.

Dosłownie: uncja ochrony jest warta funta leczenia. Odpowiednik polskiego: lepiej zapobiegać niż leczyć. 

44

A stitch in time saves nine.

Dosłownie: jeden szew na czas oszczędza dziewięciu

45

As you sow, so you shall reap.

Co zasiejecie, zbierać będziecie. 

46

Beauty is only skin deep.

Dosłownie: piękno sięga tylko do skóry. (Ważniejszy jest charakter, intelekt i zalety charakteru.)

47

Beggars can’t be choosers.

Dosłownie: żebracy nie mogą być kapryśni. Odpowiednik polskiego: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. 

48

Better late than never.

Lepiej późno niż wcale.

49

Blood is thicker than water.

Krew jest gęstsza od wody. 

50

Clothes do not make the man.

Szata nie czyni człowieka.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Czym charakteryzują się powiedzenia?

Powiedzenia i przysłowia to pojęcia niemal równoznaczne. Według definicji słownika PWN, powiedzenie to “krótka, zwięzła wypowiedź zawierająca jakąś myśl ogólną, morał itp.”. Jest to więc termin szerszy, mogący obejmować maksymę, porzekadło, aforyzm lub przysłowie. Innymi słowy, każde przysłowie jest powiedzeniem, lecz nie każde powiedzenie jest przysłowiem. Na szczęście, aby dobrze posługiwać się językiem angielskim, wcale nie musisz ich rozróżniać! Wystarczy, że nauczysz się najpopularniejszych powiedzeń angielskich, będziesz je rozumiał i stosował w praktyce!

Najpopularniejsze powiedzenia po angielskiu - lista

Poniżej znajdziesz listę najpopularniejszych angielskich powiedzeń, które naprawdę warto znać, wraz z tłumaczeniami.

 

Lp.

angielskie powiedzenie

tłumaczenie

1

Houston, we have a problem.

Houston, mamy problem.

2

let bygones be bygones.

zapomnieć o urazach, co było to było 

3

have a chip on one’s shoulder.

mieć pretensje do całego świata z powodu urazy 

4

a dime a dozen.

na kopy, na pęczki (bardzo wiele) 

5

back to square one

z powrotem w punkcie wyjścia

6

bark up the wrong tree

Dosłownie: obszczekiwać niewłaściwe drzewo. Oznacza: skupiać się na niewłaściwym problemie, mylić się w ocenie. 

7

between a rock and a hard place

Między młotem, a kowadłem. 

8

burst one’s bubble

przebić czyjś balonik, zniweczyć czyjeś nadzieje, ochłodzić czyjś zapał

9

no sooner said than done

Już się robi! Zrobione!

10

cry wolf

Dosłownie: krzyczeć “wilk” Oznacza: podnosić fałszywy alarm

11

cut to the chase

przejść do rzeczy

12

love birds

gołąbeczki (o zakochanej parze)

13

ugly duckling

brzydkie kaczątko

14

A stone's throw 

o rzut kamieniem

15

In a nutshell

w skrócie

16

I smell a rat.

Dosłownie: czuję szczura. Oznacza: coś mi tu nie pasuje, coś mi tu śmierdzi. 

17

It’s driving me nuts!

To mnie doprowadza do szału!

18

bull in a china shop

Słoń w składzie porcelany. (W wersji angielskiej występuje byk zamiast słonia.)

19

hit below the belt

cios poniżej pasa

20

throw in the towel

rzucić ręcznik, poddać się

Podsumowanie

Znajomość angielskich przysłów, powiedzeń i idiomów przeniesie Twój angielski na wyższy poziom i zbliży do mówienia po angielsku jak native speaker. Warto poświęcić im trochę uwagi, czasu i wysiłku! Dobrym sposobem na ich utrwalenie, jest jak najczęstsza konwersacja w języku Brytyjczyków. Pomoże Ci w tym elastyczny kurs angielskiego online w szkole Speak Up.  Jeśli chcesz nauczyć się angielskiego skutecznie i w swoim tempie, a do tego ćwiczyć te aspekty języka, na których zależy Ci najbardziej, skontaktuj się nami już dziś!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Przysłowia, powiedzenia i wyrażenia idiomatyczne sprawiają, że język jest ciekawszy, zawierają odniesienia do kultury i niosą sporo informacji historycznych. Jednak nawet jeśli nie jesteś lingwistą, znajomość podstawowych angielskich przysłów i powiedzeń będzie Ci niezbędna do zrozumienia, o czym mówią native speakerzy, lub choćby do oglądania filmów i seriali w oryginalnej wersji językowej. W naszym artykule wyjaśniamy, jak jest właściwie różnica pomiędzy przysłowiami, idiomami, a powiedzenieniami. Podajemy także listę najpopularniejszych przysłów i powiedzeń po angielsku.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem