Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-02-24

Jak wygląda matura ustna - angielski

Czy część ustna z angielskiego jest podzielona na poziomy zaawansowania?

Matura ustna z angielskiego nie jest podzielona na poziomy zaawansowania. To znaczy, że podchodząc do egzaminu na poziomie rozszerzonym, musisz zdać najpierw pisemny poziom podstawowy, a następnie pisemną część poziomu rozszerzonego. Na egzamin ustny przychodzisz tylko raz. Zadania są identyczne dla poziomu podstawowego i rozszerzonego. 

Ile trwa matura ustna z języka angielskiego?

Ustny egzamin maturalny, który być może spędza Ci sen z powiek, tak naprawdę trwa dosyć krótko, bo około piętnastu minut. Rozmowa wstępna to około dwie minuty, zadanie z odgrywaniem ról - maksymalnie cztery minuty, opis obrazka i udzielenie odpowiedzi na zadane do niego trzy pytanie nie powinny zająć Ci więcej niż trzy minuty. Na ostatnie, najdłuższe zadanie z materiałem stymulującym będziesz mieć maksymalnie pięć minut.

Jak wygląda matura ustna z angielskiego?

Ustny egzamin maturalny z języka angielskiego to nic innego jak rozmowa z egzaminatorem po angielsku. Komisja składa się z dwóch osób, ale jedna z nich nie uczestniczy w konwersacji, to niemy obserwator, który ocenia Twój zasób słownictwa, znajomość gramatyki, swobodę wypowiedzi itd.

Po wejściu na salę egzaminacyjną zostaniesz poproszony o wylosowanie zestawu egzaminacyjnego. Nie będziesz mieć czasu na zapoznanie się z nim w całości przed rozpoczęciem rozmowy. Polecenia w zestawie egzaminacyjnym są po polsku, pamiętaj jednak, że pytania, na które będziesz musiał odpowiedzieć w zadaniu drugim i trzecim, znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminatorskim. 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Co warto przypomnieć sobie przed maturą ustną z angielskiego?

Idealna sytuacja to taka, kiedy na egzamin maturalny wyruszasz uzbrojony w świetną znajomość języka angielskiego i umiejętność płynnej komunikacji na każdy temat. Doskonale jednak zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mogą pochwalić się takim przygotowaniem do matury. Na co zatem zwrócić szczególną uwagę w czasie ostatnich tygodni przygotowań?

Przydatne wyrażenia

W każdej z części egzaminu przydadzą Ci się zwroty i wyrażenia, które pozwolą Ci ładnie i poprawnie rozpocząć wypowiedź, uzasadnić wybór, prowadzić rozmowę itd. Umiejętnie zastosowane pomogą Ci też wydłużyć czas mówienia, jeśli będziesz miał problemy z tym, co powiedzieć. 

Słownictwo na maturze ustnej z angielskiego

Znajomość samych wyrażeń opisanych powyżej, niestety nie wystarczy, aby przekonać egzaminatorów, że jesteś mistrzem angielskiego. Jednym z dwóch kryteriów branych pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi, są umiejętności językowe, w tym zakres struktur gramatyczno-leksykalnych. W tygodniach przed egzaminem warto bardzo skrupulatnie powtórzyć słownictwo ze wszystkich obowiązujących na maturze działów.

Podstawowe czasy gramatyczne - matura ustna z angielskiego

Świetnie byłoby mieć w jednym palcu wszystkie czasy i struktury gramatyczne. Jest jednak szansa, że zdasz maturę ustną i to z niezłym wynikiem, jeśli dobrze opanujesz i będziesz umieć zastosować w praktyce jedynie podstawowe czasy. Absolutnie, koniecznie i bezwzględnie powtórz czasy Past Simple i Past Continuous - przynajmniej jedno pytanie w zadaniu pierwszym wymaga opowiadania o czymś, co się już wydarzyło.

“Gotowce” na niektóre tematy

Zdarza się, że zdający całkiem nieźle radzi sobie z angielskim, ale otrzymuje niską ilość punktów. Najczęściej problem nie leży w umiejętnościach językowych, ale w temacie, na który dana osoba nie ma zbyt wiele do powiedzenia. Jeśli wiesz, że masz trudności w budowaniu wypowiedzi dotyczących np. środowiska naturalnego czy nauki i techniki, przejrzyj dostępne w internecie zestawy maturalne, przeanalizuj podręcznik lub poproś o pomoc nauczyciela i przygotuj sobie kilka gotowych wypowiedzi. Jest duża szansa, że przydadzą Ci się w sytuacji awaryjnej. 

Wiedzę o krajach anglojęzycznych

W każdym niemal zestawie egzaminacyjnym znajdzie się przynajmniej jedno pytanie nawiązujące do historii, kultury lub geografii któregoś z krajów anglojęzycznych, zwykle Wielkiej Brytanii lub Stanów Zjednoczonych. Dobrym pomysłem jest przypomnienie sobie najważniejszych dat i wydarzeń w historii tych krajów. Poczytaj o ciekawych turystycznie miejscach, które chciałbyś tam zwiedzić i przygotuj sobie odpowiedź na pytanie, czy chciałbyś mieszkać w którymś z krajów anglojęzycznych (oczywiście, najważniejsze jest uzasadnienie odpowiedzi!).

Z jakich części składa się matura ustna z języka angielskiego?

Matura ustna z angielskiego składa się z czterech części. Tylko trzy z nich podlegają pełnej ocenie egzaminatorów.

Rozmowa wstępna

Pierwsza część egzaminu, rozmowa wstępna ma na celu oswojenie zdającego z sytuacją, przyzwyczajenie go do mówienia po angielsku i obniżenie poziomu stresu. Egzaminator zada Ci kilka pytań dotyczących Twoich zainteresowań, doświadczeń lub życia. Ta część egzaminu trwa około dwóch minut i jest brana pod uwagę podczas przydzielania punktów za umiejętności językowe (ale nie za sprawność komunikacyjną).

Zadanie 1 - Rozmowa z odgrywaniem ról

Będziesz miał trzydzieści sekund na zapoznanie się z treścią zadania. Twoim zadaniem będzie wcielenie się w rolę opisaną w poleceniu. Pamiętaj, żeby zwrócić uwagę, kto ma rozpocząć konwersację - Ty, czy egzaminujący. Jeśli Ty, przejmij inicjatywę. Jeśli egzaminujący - poczekaj. Bardzo ważne jest, abyś omówił wszystkie cztery punkty zawarte w poleceniu. Bierz aktywny udział w rozmowie, nie czekaj, aż egzaminator będzie “ciągnął Cię za język”, sam staraj się dopilnować, aby wszystkie punkty zostały poruszone w rozmowie.

Ta część egzaminu trwa maksymalnie cztery minuty.

Zadanie 2 - Opis ilustracji

Ponownie będziesz mieć około trzydziestu sekund na przygotowanie się. Następnie musisz opisać, co przedstawia zdjęcie. Na koniec egzaminator zada Ci trzy pytania, z czego dwa pierwsze dotyczą tego, co widzisz na opisywanym zdjęciu, np. twoich przypuszczeń co stało się wcześniej, albo nastąpi później. Trzecie pytanie zawsze dotyczy doświadczeń zdającego i aby na nie odpowiedzieć, niezbędna jest umiejętność posługiwania się czasami przeszłymi. 

Na opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania będziesz mieć maksymalnie trzy minuty.

Zadanie 3 - Wypowiedź na temat materiału stymulującego

To najdłuższa część matury ustnej z angielskiego. Na przygotowanie się będziesz mieć minutę. Twoim zadaniem będzie wybranie jednego z dwóch lub dwóch z trzech elementów podanych w materiale, które Twoim zdaniem najlepiej spełniają warunki określone w poleceniu. 

Pamiętaj, że musisz uzasadnić swój wybór - zarówno to, dlaczego wybrałeś dane elementy, jak i to, czemu zdecydowałeś się odrzucić ten konkretny.  Ostatnim zadaniem na egzaminie maturalnym będzie udzielenie odpowiedzi na dwa pytania egzaminatora (dotyczyć będą materiału stymulującego). 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Co jest brane pod uwagę podczas oceny matury ustnej z języka angielskiego?

Przed przystąpieniem  do matury ustnej z angielskiego, warto wiedzieć, co jest brane pod uwagę podczas oceny. Egzaminatorzy przyznają punkty według dwóch kryteriów:

  • sprawności komunikacyjnej
  • umiejętności językowych - to kryterium obejmuje cztery aspekty: zakres struktur leksykalno-gramatycznych, poprawność struktur leksykalno-gramatycznych, wymowę oraz płynność wypowiedzi. 

W sumie możesz otrzymać maksymalnie 30 punktów. Aby zdać maturę ustną, wystarczy uzyskać przynajmniej 30%. 

Sprawności komunikacyjna

W każdym zadaniu możesz uzyskać 6 punktów, w sumie więc za sprawność komunikacyjną podczas egzaminu maturalnego możliwe jest otrzymanie 18 punktów. Aby uzyskać jak najlepszy wynik, należy odnieść się do czterech elementów w każdym zadaniu i dostatecznie je rozwinąć. Najważniejsze jest więc, aby wypełnić wszystkie polecenia w zadaniu i odpowiedzieć na wszystkie pytania egzaminującego.

Egzaminator przyznaje punkty w pierwszej kolejności za to, do ilu z wymaganych punktów odniósł się zdający, a potem ocenia sposób ich rozwinięcia. Pamiętaj, że egzaminujący ma prawo przyznawania punktów karnych (maksymalnie dwóch), jeśli jest zmuszony pomagać osobie egzaminowanej!

Zakres struktur leksykalno-gramatycznych

Oceniany jest zasób słownictwa i znajomość struktur gramatycznych. Egzaminator weźmie również pod uwagę Twoją swobodę wypowiadania się na tematy proste i bardziej złożone. Za zastosowany zakres struktur leksykalno-gramatycznych możesz otrzymać maksymalnie 4 punkty. 

Poprawność struktur leksykalno-gramatycznych

Egzaminator bierze pod uwagę poprawność leksykalną i gramatyczną wypowiedzi. Popełniane błędy mogą zostać uznane za drobne, które nie zakłócają i nie utrudniają komunikacji, lub poważne - takie, które uniemożliwiają porozumienie się. To tak naprawdę najważniejsze kryterium oceny - czy Ty i egzaminator rozumiecie się nawzajem, rozmawiając po angielsku. 

Za poprawność struktur leksykalno-gramatycznych możesz otrzymać maksymalnie 4 punkty. 

Wymowa

Poprawna wymowa, akcent i intonacja mogą dodać Ci kolejne dwa punkty do ogólnej oceny. Pamiętaj, że egzaminator zwraca uwagę przede wszystkim na to, czy Twoja wymowa nie utrudnia komunikacji. 

Płynność wypowiedzi

To kolejna szansa na zdobycie maksymalnie dwóch punktów. Egzaminujący oceni to, ile i jak długie pauzy pojawiły się w Twojej wypowiedzi oraz to, jaki wpływ miały na jej zrozumiałość. 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu?

Wiesz już dokładnie, jak wygląda matura ustna z języka angielskiego i co jest brane pod uwagę podczas wystawiania oceny przez egzaminatorów. Na koniec mamy dla Ciebie kilka dobrych rad.

Ogranicz stres - nie śpiesz się

Podczas egzaminu mów wyraźnie i w naturalnym tempie. Nie spiesz się, bo to może spowodować złą wymowę, trudno będzie Cię zrozumieć, a do Twojej wypowiedzi wkradnie się chaos. 

Nie używaj języka polskiego

Na czas matury ustnej z angielskiego najlepiej zapomnij, że mówisz po polsku ;) To żart, ale musisz pamiętać, że użycie języka polskiego podczas rozmowy z egzaminatorem to poważny błąd. Jeśli czegoś nie zrozumiesz, poproś o powtórzenie lub wyjaśnienie w języku angielskim, np. Can you repeat, please? lub I’m afraid, I don’t understand. Can you explain your question, please? 

Używaj synonimów lub opisów rzeczy

Każdemu może wylecieć z pamięci słówko, które akurat jest potrzebne. Jeśli zdarzy Ci się to podczas matury, nie panikuj. Użyj synonimów lub postaraj się opisać rzecz, której nazwy zapomniałeś. Najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić, to zamilknąć albo zacząć mówić po polsku. Nie zapominaj, że egzaminujący ocenia Twoją umiejętność komunikacji, a nie znajomość słownika na pamięć. 

Podsumowanie

Matura ustna z angielskiego może wydawać się trudna, ale tak naprawdę nie jest wcale taka straszna. Jeśli poświęcisz trochę czasu na powtórzenie słownictwa i gramatyki oraz zachowasz spokój podczas egzaminu, na pewno zdasz!

Warto także poćwiczyć mówienie przed maturą. Zapisz się na zajęcia przygotowujące do matury z angielskiego. Dostosuj naukę do swojego grafiku i ucz się, kiedy to dla Ciebie najwygodniejsze. Elastyczny grafik i zajęcia prowadzone online (a jeżeli masz ochotę wyjść z domu - w szkole stacjonarnej, sam decydujesz, które wybrać) czekają na Ciebie w szkole Speak Up. Skontaktuj się z nami i zacznij mówić już dziś!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Matura zbliża się wielkimi krokami, zapewne o wiele szybciej, niż byś sobie tego życzył. Wśród innych egzaminów czeka Cię także ustny z języka nowożytnego. Uczniowie mogą wybierać z kilku opcji, jednak prym wiedzie zdecydowanie język angielski. Czy wiesz dokładnie, jak wygląda matura ustna z języka angielskiego?

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem