Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-09-07

O książce słów kilka - czyli opowiadanie o książce po angielsku

Czytanie książek po angielsku

Czytanie książek pobudza wyobraźnię, przenosi czytelnika w inny wymiar, prowokuje odmienne postrzeganie rzeczywistości i wyzwala szereg autentycznych emocji. Natomiast czytanie książek po angielsku jest wejściem na jeszcze wyższy poziom doznań. Przenikamy przecież materię innego języka. Czy warto zatem czytać książki po angielsku? Absolutnie tak, a dlaczego?

Opis ulubionej książki po angielsku

Skoro czytanie książek w języku ojczystym pełne jest edukacyjnych dobrodziejstw to czytanie ich po angielsku przynosi podwójne efekty, w końcu inny język inne skojarzenia i inne metafory, wreszcie zupełnie odmienne znaczenia, interpretacje. Warto zatem umieć opowiedzieć po angielsku o swojej ulubionej książce. ponieważ z pewnością będziemy chcieli podzielić się wrażeniami po przeczytanej lekturze, czy to podczas rozmowy ze znajomymi czy to w formie pisemnej na egzaminie lub np. na naszym blogu.

Rodzaje książek po angielsku

Każda pozycja książkowa jest klasyfikowana względem gatunku. Gatunków literackich jest oczywiście bardzo dużo, często przeplatają się ze sobą tworząc nowy literacki twór, jednak trzeba wspomnieć o tych najbardziej popularnych. Oto rodzaje książek po angielsku wraz z jednym krótkim opisem:

 1. Historical and documentaries - Historical novels show the reader events from the past. They often contain stories related to actual characters and events, but can also be full of fiction, showing a different historical point of view.

Powieści historyczne ukazują czytelnikowi wydarzenia z przeszłości. Często zawierają one historie związane z faktycznymi postaciami oraz wydarzeniami jednak również mogą być pełne fikcji ukazując odmienny historycznie punkt widzenia

 1. Adventure - przygodowe
 2. Biography and Autobiography - biografia i autobiografia
 3. Crime story - kryminał
 4. Romance and Romantic fiction - Romantyzm I fikcja romantyczna
 5. Western - powieść związana z kowbojami, osadnikami Amerykańskiego Zachodu.
 6. Science fiction - fantastyka naukowa
 7. Fantasy - Fantazy (e.g. Harry Potter series by J.K.Rowling)
 8. Poetry - poezja
 9. Fairy tale - bajka, baśń
 10. Horror and Thriller - horror, triller

Opis książki po angielsku

Mając swoją ulubioną pozycję literacką lub książkę, która ostatnio wywarła na nas wrażenie, dobrze jest umieć opowiedzieć o niej po angielsku lub opisać jej bohatera. Kuszące może być również streszczenie książki po angielsku lub rekomendacja, co przybliży czytelnika i może skłonić do przeczytania. Jak zrobić to po angielsku? Zróbmy to na przykładzie książki biograficznej.

‘Your time is limited, so don't waste it living someone else's life’ are the words of one of the most famous innovator of our times - Steve Jobs, the founder of Apple company. Jobs was so much aware of this that he did not even waste a day of his life giving his best to Apple and and his family. To nobody’s surprise - it shows. Each apple product is unique. The book ‘Steve Jobs’ written by Walter Isaacson is a real masterpiece that reads with delight and absolute conviction. You get an authentic impression that the biography is trustworthy. Perhaps it also results from the fact that the book is the only one written in cooperation with Jobs. To all Apple lovers and haters, one thing is certain, Walter Isaacson released the book worth every minute of our time.

'Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go żyjąc cudzym życiem' to słowa jednego z najbardziej znanych innowatorów naszych czasów - Steve'a Jobsa, założyciela firmy Apple. Jobs był tego tak bardzo świadomy, że nie zmarnował nawet jednego dnia swojego życia, dając z siebie wszystko dla Apple i swojej rodziny. Ku niczyjemu zdziwieniu - to widać. Każdy produkt Apple jest niepowtarzalny. Książka "Steve Jobs" napisana przez Waltera Isaacsona to prawdziwy majstersztyk, który czyta się z zachwytem i absolutnym przekonaniem. Odnosi się autentyczne wrażenie że biografia jest godna zaufania. Być może wynika to również z faktu, że książka jest jedyną napisaną we współpracy z Jobsem. Dla wszystkich miłośników i hejterów Apple, jedno jest pewne, Walter Isaacson wydał książkę wartą każdej minuty naszego czasu.

Opis książki po angielsku - praktyczne zwroty

The book I read recently was... - Książka, którą ostatnio przeczytałam to...

The hero/heroine of the book is... - Bohaterem/bohaterką tej książki jest...

The best thing about the book is that it’s written in a bold way and it’s really thought-provoking - Najlepsze w tej książce jest to, że jest napisana w odważny sposób i daje mocno do myślenia

There is no single book that could discuss the problem in a better way - Nie ma innej książki, która w lepszy sposób omawiałaby ten problem

The plot is unpredictable - Fabuła jest nieprzewidywalna

The book opened my eyes on the problem of… - Książka otworzyła mi oczy na problem…

There is only one way to describe this book - gripping /mind-blowing / disappointing / intriguing / shallow - Jest tylko jeden sposób, aby opisać tę książkę - trzymająca w napięciu / porywająca / rozczarowująca / intrygująca / płytka

All stories presented in that book are unreal and much far-fetched - Wszystkie historie przedstawione w tej książce są nierealne i mocno naciągane

I recommend you read it - Polecam ją przeczytać

It's a waste of time - To strata czasu
J. K. Rowling, autorka książek o Harrym Potterze jest autorką słów: Kiedy masz jakieś wątpliwości, idź do biblioteki (When in doubt, go to the library). Każdy kto czyta regularnie książki lub przeczytał, chociażby jedną wie doskonale, że ma do czynienia z zupełnie inną materią. W słowach kryje się wielka moc. Zarówno gdy je czytamy i gdy je wypowiadamy.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem