Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2024-02-15

Odchudzanie i diety po angielsku

Suplementy diety po angielsku

Każdej diecie towarzyszą suplementy, czyli witaminy zestawy odżywcze, regulujące wiele ważnych fukcji

Supplements [ˈsʌplɪmənts] - suplementy

Vitamin D [ˈvɪtəmɪn diː] - essential for bone health and immune function.

Witamina D - niezbędna dla zdrowia kości i funkcji układu odpornościowego.

Omega-3 Fatty Acids [ˈoʊmɪɡə θriː ˈfæti ˈæsɪdz] - important for heart health and cognitive function.

Kwasy tłuszczowe omega-3 - ważne dla zdrowia serca i funkcji poznawczych.

Probiotics [proʊˈbaɪɒtɪks] - support digestive and immune health by maintaining gut flora.

Probiotyki - wspierają zdrowie układu trawiennego i odpornościowego poprzez utrzymanie prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach.

Magnesium [mæɡˈniːziəm] - crucial for muscle and nerve function, and energy production.

Magnez - kluczowy dla funkcjonowania mięśni i nerwów oraz produkcji energii.

Vitamin C [ˈvɪtəmɪn siː] - known for its antioxidant properties and immune support.

Witamina C - znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych i wsparcia dla układu odpornościowego.

Iron [ˈaɪərn] - essential for the formation of red blood cells and oxygen transport.

Żelazo - niezbędne do tworzenia czerwonych krwinek i transportu tlenu.

Calcium [ˈkælsiəm] - vital for bone health and muscle function.

Wapń - niezbędny dla zdrowia kości i funkcjonowania mięśni.

Zinc [zɪŋk] - supports immune function and wound healing.

Cynk - wspiera funkcje układu odpornościowego i gojenie się ran.

B Vitamins [biː ˈvɪtəmɪnz] - a group of vitamins important for energy metabolism and nervous system health.

Witaminy z grupy B - grupa witamin ważna dla metabolizmu energetycznego i zdrowia układu nerwowego.

Vitamin E [ˈvɪtəmɪn iː] - an antioxidant that helps protect cells from damage.

Witamina E - antyoksydant, który pomaga chronić komórki przed uszkodzeniami.

Dieta po angielsku

Oto lista popularnych rodzajów diet z krótkimi opisami w języku angielskim oraz ich polskimi tłumaczeniami:

Vegan Diet - No animal products.

Dieta wegańska - Bez produktów pochodzenia zwierzęcego.

Vegetarian Diet - No meat.

Dieta wegetariańska - Bez mięsa.

Paleo Diet - Foods from the Paleolithic era.

Dieta paleo - Pokarmy z epoki paleolitu.

Ketogenic Diet - High fat, very low carbs.

Dieta ketogeniczna - Wysoka w tłuszcze, bardzo niska w węglowodany.

Mediterranean Diet - Plant-based, moderate wine.

Dieta śródziemnomorska - Na bazie roślin, umiarkowane spożycie wina.

Intermittent Fasting - Cycles of eating and fasting.

Post przerywany - Cykle jedzenia i postu.

Low-Carb Diet - Reduced carbohydrate intake.

Dieta niskowęglowodanowa - Zmniejszone spożycie węglowodanów.

DASH Diet - Low sodium, heart-healthy.

Dieta DASH - Niska zawartość sodu, zdrowa dla serca.

Gluten-Free Diet - No gluten.

Dieta bezglutenowa - Bez glutenu.

Atkins Diet - Low carb, phases of intake.

Dieta Atkinsa - Niskowęglowodanowa, fazy spożycia.

Składniki odżywcze po angielsku

Proteins (białka)

Chicken, eggs, beans, tofu / Kurczak, jaja, fasola, tofu

Carbohydrates (węglowodany)

Pasta, rice, fruits, potatoes / Makaron, ryż, owoce, ziemniaki

Fats (tłuszcze)

Avocado, nuts, olive oil, salmon / Awokado, orzechy, oliwa z oliwek, łosoś

Vitamins (witaminy)

Minerals (minerały) 

Bananas (potassium), spinach (iron), yogurt (calcium), Brazil nuts (selenium) / Banany (potas), szpinak (żelazo), jogurt (wapń), orzechy brazylijskie (selen)

Fiber (błonnik)

Bran, lentils, pears, broccoli / Otręby, soczewica, gruszki, brokuły

Antioxidants (antyoksydanty)

Berries, dark chocolate, green tea, pecans Jagody, ciemna czekolada, zielona herbata, orzechy pekan

Amino Acids (aminokwasy)

Meat, fish, quinoa, eggs / Mięso, ryby, quinoa, jajka

Fatty Acids (kwasy tłuszczowe)

Flaxseed (omega-3), walnuts (omega-3), chia seeds (omega-3), olive oil (monounsaturated fats) / Siemię lniane (kwasy omega-3), orzechy włoskie (kwasy omega-3), nasiona chia (kwasy omega-3), oliwa z oliwek (kwasy jednonienasycone)

Zdrowa dieta po angielsku

Oto lista słownictwa związanego ze zdrowym odżywianiem w języku angielskim, która może być przydatna w rozmowach na temat diety i odżywiania:

Whole foods - Nieprzetworzone produkty

Organic - Ekologiczny

Nutrients - Składniki odżywcze

Hydration - Nawodnienie

Balanced diet - Zbilansowana dieta

Portion control - Kontrola porcji

Superfoods - Superżywność

Lean protein - Chude białko

Dietary fiber - Błonnik pokarmowy

Low-fat - Niskotłuszczowy

Sugar-free - Bez cukru

Whole grains - Pełnoziarniste produkty

Unsaturated fats - Nienasycone tłuszcze

Probiotics - Probiotyki

Detox - Detoksykacja

Mindful eating - Uważne jedzenie

Dieta pudelkowa po angielsku i odchudzanie po angielsku

Zbilansowana dieta po angielsku to coś, o czym zaczynamy myśleć, gdy cyferki na wadze nie dają nam spokoju. Wtedy mamy w głowie monolog, jak na przykład ten:

I've let myself go, and it's time for a change. I'm diving into a meal prep diet to control portions and ensure nutrient-rich meals. Focusing on low-carb foods, lean proteins, and lots of greens. Hydration is key, so more water, less sugar. Adding exercise, both cardio and weights, to boost my metabolism. I'm cutting out processed foods and embracing whole foods for a healthier me. It's about a lifestyle change, not just weight loss. Time to get back on track!

Wersja polska:

Zaniedbałe_a/m siebie, czas na zmianę. Zaczynam dietę pudełkową, aby kontrolować porcje i zapewnić posiłki bogate w składniki odżywcze. Skupiam się na produktach niskowęglowodanowych, chudym białku i dużo zieleniny. Nawodnienie jest kluczowe, więc więcej wody, mniej cukru. Dodaję ćwiczenia, zarówno kardio jak i siłowe, aby zwiększyć metabolizm. Eliminuję przetworzoną żywność i wybieram produkty nieprzetworzone dla zdrowszego ja. To zmiana stylu życia, nie tylko utrata wagi. Czas wrócić na właściwe tory!

Ciasteczka, cukierki, czekolada, dobra kuchnia, kawa z deserkiem. Ach! Lubimy. Wręcz uwielbiamy węglowodany i cukry. Niestety, tyjemy. Niezależnie od języka. Gdyby nagle przyszło nam skorzystać z porady dietetycznej, np. u Jamiego Olivera? Co wtedy? Musimy wiedzieć jak to wszystko powiedzieć po angielsku. Zrozumienie terminologii związanej z dietami i odchudzaniem w języku angielskim jest zatem ważne nie tylko dla specjalistów, ale również dla każdego, kto chce świadomie podchodzić do kwestii zdrowego odżywiania. Terminologia dotyczy rodzajów diet, zdrowych nawyków żywieniowych, składników odżywczych wszystkiego, co jest związane z odchudzaniem.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem