Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-24

Najbardziej rozpowszechnione błędy rodzimych użytkowników angielszczyzny

 

You're/your - kiedy fonetyka płata nam figle

 

Przeglądając różnego typu fora bądź czytając komentarze pod filmami w serwisie YouTube, błędem nagminnie pojawiającym się u rodzimych użytkowników angielskiego jest mylenie skróconej formy czasownika to be połączonej z zaimkiem osobowym you (czyli you are - ty jesteś) z zaimkiem dzierżawczym przymiotnym your  twój). Osoby uczące się języka angielskiego jako obcego bez problemu rozróżnią te dwie formy, mimo ich identycznej wymowy, natomiast ludzie z owym językiem jako pierwszym niestety miewają z tym problem.

 

Don't/doesn't - jak to właściwie działa? 

 

Słuchając piosenek w języku angielskim czy oglądając popularne młodzieżowe programy rozrywkowe, można odnieść wrażenie, że Anglicy czy Amerykanie nie mają pojęcia o istnieniu formy skróconej w zaprzeczeniu doesn't i z uporem maniaka mówią, o tym, czego nie zrobiła osoba trzecia w ich otoczenie, stosują formę don't. Trudno określić, czy wynika to bardziej z młodzieżowych trendów, czy z małej świadomości językowej, ale oczywistym jest, że praktyka ta jest niezgodna z ogólnie panującymi zasadami gramatyki angielskiej.

 

"I speak English good" - jesteś pewien? 

 

Kolejnym błędem rodzimych użytkowników angielszczyzny jest wstawianie przymiotnika w miejsce przysłówka, czego konsekwencją jest naruszenie norm poprawności językowej i powstawanie tworów typu  I know him good czy They cook perfect. Powodem tego typu "wybryków" może być błędna analogia do form towarzyszącym czasownikom percepcji, tj. look, see, watch, taste itd. przy których to należy użyć przymiotnika, a nie przysłówka (She looks good. It tastes delicious).

 

"I can to swim" - co z tymi modalami?

 

Bardzo częstym błędem popełnianym przez mieszkańców Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych jest dodawanie przyimka "to" do czasowników modalnych, czego efektem jest powstawanie niepoprawnych form gramatycznych. Jedyną słuszną konstrukcją jest czasownik modalny + tzw. bare infinitive, czyli czasownik bez "to", tj. She can swim. He may know. I should go.

 

"Me and my friend like dancing" - kiedy dopełnienie staje się podmiotem

 

Nagminne wstawianie formy dopełnieniowej zaimka osobowego w miejsce podmiotu w przypadku, gdy mówimy, że ktoś robi coś z kimś innym, stało się już tradycją. Dowodem na to jest piosenka śpiewana przez Nicol Scherzizger Right there, w której to forma me zastąpiła poprawną formę zaimka w podmiocie I:

 

"Me like the way that you hold my body
Me like the way that you touch my body
Me like the way that you kiss my yeah yeah yeah yeah me like it [...]"

 

Jedyna poprawna wersja zdania z nagłówka to "My friend and I like dancing" :)

 

I tym miłym akcentem kończymy naszą listę najbardziej rozpowszechnionych błędów popełnianych przez rodzimych użytkowników angielszczyzny. Po więcej językowych smaczków zapraszamy na naszego bloga Speak Up, gdzie artykuły o tematyce językowej i nie tylko publikowane są regularnie. Do zobaczenia!

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

The most common language mistakes made by native speakers

 

As every other nation, the English and the American sometimes have problems with their mother tongue. If you learn English, you may sometimes feel confused by the fact that your teacher corrected you, even though the form you used was picked up from that YouTube video. It works similarly to Polish forms like “przyszłem” or “włanczać”. Today let us present five of the most common mistakes of that type.

 

You’re/your - when phonetics play jokes on you 

 

When you read posts on different Internet fora or comments on YouTube you quickly notice the common mistake of confusing you’re (as in you are) with the possessive pronoun your. English learners usually quickly grasp the difference, even though the two forms sound identically. Some native speakers, though seem to have a problem here.

 

Don’t/doesn’t - how does it work? 

 

When you listen to popular music or watch TV programmes for teenagers, you may get an impression that some people don’t really know doesn’t exist and use don’t  for all the grammatical persons, including the 3rd person singular. It’s difficult to say where this tendency comes from but the fact is, that this is still considered incorrect.

 

“I speak English good” - are you sure?

 

Another mistake commonly made by native speakers of English is using an adjective instead of an adverb. This results in incorrect sentences, such as I know him good or They cook perfect. The reason for that might be analogy to verbs of perception (look, see, watch, taste) that should be followed by an adjective: She looks good. It tastes delicious.

 

“I can to swim” - headache with modal verbs 

 

Another frequent mistake is adding to after a modal verb, which results in creating incorrect grammar structures. The only legitimate formula is modal verb + bare infinitive, without to, eg. She can swim. He may know. I should go.

 

“Me and my friend like dancing” - turning object into subject

 

Using the object pronoun instead of the subject pronoun when talking about doing something with somebody else is so common that some linguists argue it should be considered correct. To give you an example - have a look at the lyrics of  Right there, by Nicol Scherzizger:

 

"Me like the way that you hold my body
Me like the way that you touch my body
Me like the way that you kiss my yeah yeah yeah yeah me like it [...]"

 

However, the only purely correct version of our heading is: My friend and I like dancing. :)

 

In that way we reached the end of the list of the most common language mistakes made by native speakers of English. Visit our blog for more interesting facts regarding English, English-speaking countries and their culture! 

Jak każdy naród, Anglicy czy Amerykanie również miewają problemy ze swoim językiem ojczystym. Jeśli uczysz się języka angielskiego, czasami możesz czuć się zdezorientowany faktem, że użyta przez ciebie forma została skorygowana na zajęciach przez nauczyciela, a przecież słyszałeś ją w filmiku na YouTube. Działa to podobnie do polskiego “przyszłem” lub “włanczać”.  Przedstawiamy pięć najbardziej rozpowszechnionych błędów tego typu.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem