• Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
  2021-03-25

  Czym są kolokacje w języku angielskim - przykłady kolokacji w angielskim

  Czy zauważyłeś kiedyś, że pewne słowa brzmią bardziej naturalnie w konkretnych zestawieniach? Po polsku mówimy np. “umyć zęby” lub “wyszorować zęby”, ale nie “wyczyścić zęby”. “Robimy obiad”, ale go nie “tworzymy”, a wiatr “wieje”, a nie “dmucha”. Te naturalnie brzmiące połączenia to kolokacje, które występują także w języku angielskim. Dlaczego trzeba je znać? Jakie są najważniejsze angielskie kolokacje? Tego dowiesz się z naszego artykułu. 

  Czym są kolokacje?

  Zgodnie z definicją słownika PWN: Kolokacje to “często spotykane połączenie wyrazów, którego znaczenie wynika ze znaczenia jego składników”. Dużą rolę odgrywa tutaj tzw. łączliwość, czyli tendencja danych słów do łączenia się ze sobą w związki frazeologiczne. Co istotne, znaczenie kolokacji wynika ze znaczeń poszczególnych słów, które je tworzą, co odróżnia ją od idiomu (o tych ostatnich możesz przeczytać więcej w naszym artykule “Idiomy w języku angielskim”) i jest dosłowne (w przeciwieństwie do metafory). 

  Przykłady kolokacji w języku polskim

  Abyś lepiej zrozumiał, czym są i jak działają kolokacje, przyjrzyjmy się kilku dodatkowym przykładom takich związków wyrazowych w języku polskim. Jeśli się nad tym zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że używasz ich codziennie, nie analizując, dlaczego właśnie takie połączenie brzmi najbardziej naturalnie. Jeśli jednak ktoś zmienia jeden z elementów kolokacji, natychmiast to wychwytujesz i czujesz, że taka wypowiedź brzmi sztucznie lub nawet dziwnie. 

  Oto kilka przykładów kolokacji w języku polskim:

  spełniać marzenie, spełniać życzenie, spełniać obowiązek, spełniać warunki, noga od stołu, okrągły stół, stół konferencyjny, zasiadać do stołu, darzyć uczuciem, całkiem dobrze, dostać pracę, dobry początek, ciężka praca.

  Dlaczego warto znać kolokacje w języku angielskim

  Dlaczego warto znać kolokacje angielskie? Odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta: kiedy uczysz się języka obcego, Twoim celem jest prawdopodobnie osiągnięcie poziomu, na którym Twoje wypowiedzi brzmią maksymalnie podobnie do tych produkowanych przez native speakerów. Aby to osiągnąć, niezbędne jest swobodne operowanie różnymi środkami językowymi, w tym właśnie kolokacjami.

  Trzeba też pamiętać, że na niemal każdym egzaminie z języka angielskiego: od egzaminu ósmoklasisty, przez maturę po egzaminy Cambridge, trzeba wykazać się znajomością angielskich kolokacji.

  Przykłady najważniejszych kolokacji - słownik kolokacji angielski

  Istnieje wiele kategorii kolokacji np.: przymiotnik + rzeczownik, przysłówek + przymiotnik, rzeczownik + rzeczownik, rzeczownik + czasownik, czasownik + przysłówek, czasownik + rzeczownik.

  Nie sposób omówić ich wszystkich w jednym artykule, dlatego wybraliśmy dla Was te najważniejsze, które naprawdę warto znać i stworzyliśmy z tego, praktyczny słownik kolokacji angielskich!

   

  Click me

   

  Kolokacje - czasownik z rzeczownikiem

  Pora na przykłady konkretnych kolokacji w języku angielskim. Zacznijmy od kategorii czasownik + rzeczownik. 

  Z czasownikiem have:

  have a bath - brać kąpiel

  have a drink - napić się

  have a good time - dobrze się bawić

  have a haircut - obciąć włosy

  have a holiday - mieć urlop

  have a problem - mieć problem

  have a relationship - być w związku

  have a rest - odpoczywać

  have lunch - zjeść lunch

  have sympathy - mieć współczucie / współczuć

  Z czasownikiem do:

  do business - robić interesy

  do nothing - nic nie robić

  do someone a favour - wyświadczyć komuś przysługę

  do the cooking - gotować

  do the housework - wykonywać prace / obowiązki domowe

  do the shopping - robić zakupy

  do the washing up - zmywać naczynia

  do your best - robić najlepiej, jak się potrafi

  do your hair - uczesać włosy

  do your homework - odrabiać pracę domową

  Z czasownikiem make

  make a difference - robić różnicę

  make a mess - robić bałagan

  make a mistake - robić błąd

  make a noise - robić hałas

  make an effort - zrobić wysiłek

  make furniture - robić meble

  make money - robić pieniądze

  make progress - robić postępy

  make room - robić miejsce

  make trouble - sprawiać kłopoty

  Z czasownikiem take:

  take a break - robić sobie przerwę

  take a chance - skorzystać z okazji

  take a look - spojrzeć

  take a rest - odpoczywać

  take a seat - usiąść

  take a taxi - wziąć taksówkę

  take an exam - podchodzić do egzaminu

  take notes - robić notatki

  take someone's place - zająć czyjeś miejsce

  take someone's temperature - zmierzyć komuś temperaturę

  Z czasownikiem break:

  break a habit - przełamać nawyk

  break a leg - złamać nogę

  break a promise - złamać obietnicę

  break a record - pobić rekord

  break a window - wybić okno

  break someone's heart - złamać komuś serce

  break the ice - przełamać lody

  break the law - złamać prawo

  break the news to someone - przekazać komuś złe wieści

  break the rules - złamać zasady

  Z czasownikiem catch:

  catch a ball - złapać piłkę

  catch a bus - złapać autobus

  catch a chill - złapać przeziębienie

  catch a cold - złapać przeziębienie

  catch a thief - złapać złodzieja

  catch fire - zapalić się

  catch sight of - zauważyć coś 

  catch someone's attention - przyciągnąć czyjąś uwagę

  catch someone's eye - wpaść komuś w oko

  catch the flu - złapać grypę

  Z czasownikiem pay:

  pay a fine - zapłacić grzywnę

  pay attention - zwracać uwagę

  pay by credit card - zapłacić kartą kredytową

  pay cash - zapłacić gotówką

  pay interest - płacić odsetki

  pay someone a compliment - powiedzieć komuś komplement

  pay someone a visit - odwiedzić kogoś

  pay the bill - zapłacić rachunek

  pay the price - zapłacić cenę

  pay your respects - okazać komuś wyrazy szacunku

  Z czasownikiem save:

  save electricity - oszczędzać prąd

  save energy - oszczędzać energię

  save money - oszczędzać pieniądze

  save one's strength - oszczędzać siły

  save someone's life - uratować komuś życie

  save something to a disk - zapisać coś na dysku

  save space - oszczędzać miejsce

  save time - oszczędzać czas

  save yourself the trouble - oszczędzić sobie kłopotu

  Z czasownikiem keep:

  keep a diary - pisać pamiętnik

  keep a promise - dotrzymać obietnicy

  keep a secret - dotrzymać tajemnicy

  keep an appointment - przyjść na spotkanie

  keep calm - zachować spokój

  keep control - zachować kontrolę

  keep in touch - utrzymywać kontakt

  keep quiet - być cicho

  keep the change - zatrzymać resztę (o pieniądzach)

  Kolokacje angielski - Czasownik z przyimkiem

  Jeśli postanowiłeś bliżej poznać angielski, kolokacje czasownika z przyimkiem to jedna z tych rzeczy, na które musisz zwrócić baczną uwagę.

  A

  accuse someone of doing something - oskarżać kogoś o zrobienie czegoś

  add something to something - dodać coś do czegoś

  admire someone for doing something - podziwiać kogoś za robienie czegoś

  agree on - zgadzać się (w jakimś temacie)

  agree with - zgadzać się z

  apologize to someone for doing something - przepraszać kogoś za robienie czegoś

  apply for - ubiegać się o

  approve of - aprobować coś

  argue with someone about - kłócić się z kimś o 

  arrive at - przyjechać do (budynku, pomieszczenia, na wydarzenie)

  arrive in - przyjechać do (miasta, kraju)

  ask someone about - zapytać kogoś o 

  ask someone for (something) - poprosić kogoś o (coś)

  B

  believe in - wierzyć w 

  belong to - należeć do

  blame someone for doing something - winić kogoś o zrobienie czegoś

  borrow something from someone - pożyczyć coś od kogoś

  C

  care about - dbać o coś/kogoś / przejmować się czymś/kimś

  comment on - skomentować coś

  compare something to/with something - porównać coś z czymś

  complain to someone about something - narzekać do kogoś na coś 

  concentrate on doing something - koncentrować się na robieniu czegoś

  congratulate someone for/on doing something - pogratulować komuś robienia czegoś

  consist of - składać się

  consent to doing something - zgadzać się na zrobienie czegoś

  contribute to something - przyczynić się do czegoś

  count on someone to do something - liczyć na kogoś, że coś zrobi

  D

  decide on - postanowić o

  discuss something with someone - omawiać coś z kimś

  distinguish something from something else - odróżnić coś od czegoś jeszcze

  dream about/of - śnić/marzyć o

  E

  escape from - uciec z

  explain something to someone - wyjaśnić coś komuś 

  F

  forgive someone for doing something - wybaczyć komuś zrobienie czegoś

  G

  get rid of something - pozbyć się czegoś

  graduate from - skończyć (szkołę)

  H

  happen to someone - przydarzyć się komuś

  help someone with something - pomóc komuś z czymś

  hide something from someone - ukrywać coś przed kimś

  I

  insist on something - nalegać na coś

  introduce someone to someone - przedstawić kogoś komuś

  invite someone to - zaprosić kogoś na (wydarzenie)

  M

  matter to someone - mieć dla kogoś znaczenie

  O

  object to something - sprzeciwiać się czemuś

  P

  participate in - brać udział w 

  pay price for something - zapłacić cenę za coś

  plan on doing something - planować zrobienie czegoś

  pray for - modlić się za kogoś/o coś

  prefer something to something else - woleć coś od czegoś

  prevent someone from doing something - powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś

  prohibit someone from doing something - zabronić komuś robienia czegoś

  protect someone from something - chronić kogoś przed czymś

  provide someone with something - dostarczać coś komuś

  R

  recover from - wyzdrowieć (z choroby)

  rely on - polegać na

  remind someone of something - przypominać komuś coś

  rescue someone from something - uratować kogoś przed czymś

  respond to something - reagować na coś

  S

  save someone from something - ocalić kogoś przed czymś

  search for something - szukać czegoś

  separate something from something - oddzielać coś od czegoś

  scold someone for doing something - zganić kogoś za zrobienie czegoś

  smile at someone - uśmiechnąć się do kogoś

  speak to/with someone about something - rozmawiać z kimś o czymś

  stare at - gapić się na

  stop someone from doing something - powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś

  subscribe to something - zasubskrybować coś

  subtract something from something else - odejmować coś od czegoś

  succeed in doing something - odnieść sukces w robieniu czegoś

  suffer from - cierpieć na

  T

  take advantage of something/someone - korzystać/wykorzystywać coś/kogoś

  take care of something/someone - dbać o coś/kogoś

  talk to/with someone about - rozmawiać z kimś o czymś

  thank someone for doing something - podziękować komuś za zrobienie czegoś 

  travel to - podróżować do

  V

  vote for someone - głosować na

  vouch for someone - ręczyć za kogoś

  W

  wait for - czekać na

  wish for something - życzyć sobie czegoś

  work for - pracować dla

  Angielski, kolokacje przysłówka z przymiotnikiem

  Na koniec mamy dla Ciebie solidną dawkę angielskich kolokacji typu przysłówek + przymiotnik.

  absolutely delighted - absolutnie zachwycony

  actively involved - aktywnie zaangażowany

  badly injured - poważnie ranny

  bitterly cold - strasznie zimno

  bitterly disappointed - gorzko rozczarowany

  blissfully unaware - błogo nieświadomy

  completely different - całkowicie inny

  conveniently located - dogodnie usytuowany

  deadly serious - śmiertelnie poważny

  deeply divided - głęboko podzielony

  deeply offended - głęboko urażony

  desperately eager - rozpaczliwie chętny

  entirely satisfactory - całkowicie usatysfakcjonowany

  eternally grateful - wdzięczny na wieki

  fiercely competitive - zaciekle konkurencyjny

  fully aware - w pełni świadomy

  heavily armed - uzbrojony po zęby

  highly impressed - pod wielkim wrażeniem

  highly unlikely - bardzo nieprawdopodobny

  highly unusual - bardzo niezwykły

  mildly amused - lekko rozbawiony

  painfully shy - boleśnie nieśmiały

  patently obvious - ewidentnie oczywisty

  perfectly clear - całkowicie jasne

  perfectly normal - całkowicie normalny

  readily available - łatwo dostępny

  reasonably happy - dość szczęśliwy

  really amazing - naprawdę niezwykły

  reasonably priced -w rozsądnej cenie

  ridiculously cheap - śmiesznie tani

  scared stiff - zdrętwiały z przerażenia

  seriously ill - poważnie chory

  strictly forbidden - surowo zabroniony

  strongly opposed - stanowczo przeciwny

  terribly disappointing - okropnie rozczarowujący

  thoroughly spoilt - całkowicie zepsuty (rozpieszczony)

  totally unbelievable - całkowicie niewiarygodny

  utterly stupid - całkowicie głupi

  vaguely familiar - skądś znajomy (nie wiemy, skąd)

  widely accepted - szeroko akceptowany

  widely available - szeroko dostępny

  wildly optimistic - szalenie optymistyczny

  Jak sprawdzić, czy dane wyrazy kolokują ze sobą?

  Części kolokacji w języku angielskim możesz nauczyć się na pamięć. Co jednak zrobić, kiedy nie jesteś pewien, czy poprawna forma to np. “do progress” czy “make progress”? Jeśli nie masz pod ręką swoich notatek lub podręcznika do nauki, możesz sięgnąć po:

  • słownik - dobre słowniki, zarówno w wersji tradycyjnej jaki i internetowej podają listę możliwych kolokacji z danym słówkiem. Jeśli jednak wciąż masz wątpliwości, pomoże Ci największa baza danych na świecie, czyli:
  • Google - po prostu wpisz obydwie frazy w okienko wyszukiwarki (pamiętaj, że muszą być w cudzysłowiu) i sprawdź, która daje więcej wyników - to właśnie ona jest poprawna. 

  Podsumowanie

  Nauka kolokacji w angielskim wymaga trochę pracy, ale warto zainwestować czas i wysiłek w to, aby je poznać. Pamiętaj, że najskuteczniejszy sposób zapamiętywania związków wyrazowych to ten, w którym wykorzystujesz kontekst: zamiast uczyć się ich w izolacji, buduj z nimi całe zdania i staraj się jak najczęściej wykorzystywać je w praktyce.

  Click me

  Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem