Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2021-03-31

List z zażaleniem po angielsku

List z zażaleniem po angielsku reklamacja - budowa

Jak skomponować poprawny letter of complaint po angielsku? Jak każdy list formalny, powinien on mieć określoną strukturę, na którą składają się następujące elementy: 

 • zwrot grzecznościowy, 
 • wstęp, 
 • rozwinięcie, 
 • zakończenie
 • kolejny zwrot grzecznościowy, po którym następuje podpis. 

Jak rozpocząć list z zażaleniem?

List z reklamacyjny po angielsku należy rozpocząć od zwrotu grzecznościowego, po którym zawsze stawiamy przecinek np.: 

Dear Sir or Madam,

lub:

Dear Mrs Bowen,

Wstęp, to miejsce, w którym podajemy powód napisania listu, np. chcemy złożyć reklamację dotyczącą zakupionego sprzętu lub zażalenie na nieuprzejme zachowanie sprzedawcy w sklepie. Główną myślą w tej części naszej korespondencji jest wyrażenie niezadowolenia i wskazanie jego przyczyny.

Powód reklamacji

W rozwinięciu listu z zażaleniem należy szczegółowo i rzeczowo opisać sytuację, która skłoniła nas do jego napisania. Może to być np. opis awarii lub uszkodzenia zakupionego sprzętu, lub podanie szczegółów naszego pobytu w jakimś miejscu (niezadowalające warunki, zła obsługa, niezgodność informacji podanych w folderze reklamowym ze stanem faktycznym).

W drugiej części rozwinięcia, najlepiej w nowym akapicie, warto przybliżyć konsekwencje otrzymania wadliwego sprzętu np. problemy w pracy, na jakie naraziła nas wadliwa drukarka lub rozczarowanie spowodowane niemiłą obsługą w hotelu.

Zakończenie listu reklamacyjnego

W ostatniej części listu z zażaleniem po angielsku należy wskazać, czego oczekujemy od adresata np. pełnego zwrotu poniesionych kosztów, przeprosin, wymiany sprzętu na działający itd. 

Poniżej zamieszczamy zwrot grzecznościowy kończący list, po którym zawsze stawiamy przecinek, w finalnie - podpis. 

List reklamacyjny - styl formalny

Pamiętaj, że list z reklamacją po angielsku to pismo oficjalne i jako takie powinno mieć styl formalny. Unikaj form skrótowych, kolokwializmów i słownictwa potocznego. Zadbaj też o przejrzysty układ i podział na poszczególne akapity.

List z zażaleniem po angielsku - zwroty

W pismach oficjalnych często wykorzystuje się stałe, utarte zwroty. Nie musisz ich nigdzie szukać! Listę przydatnych fraz, a nawet całych zdań znajdziesz poniżej.

Wstęp do listu

 • I am writing because I feel I must protest at / complain about.. - Piszę, ponieważ muszę zaprotestować przeciwko / złożyć zażalenie na…
 • I am writing to complain about the poor service you provided me with. - Piszę, aby złożyć na złą obsługę z Państwa strony.
 • I am writing to complain about the quality of the product purchased in your shop. - Piszę, aby złożyć zażalenia na złą jakość produktu zakupionego w Państwa sklepie.
 • I am writing to draw your attention to the appalling treatment I received in your clinic. - Piszę, aby zwrócić Państwa uwagę na oburzający sposób, w jaki zostałem potraktowany w Państwa klinice.
 • I am writing in reference to… - Piszę w związku z...

Uzasadnienie skargi i podanie szczegółów 

 • Although I have already talked to the customer service twice, no action has been taken. - Chociaż rozmawiałem już dwukrotnie z biurem obsługi klienta, nic nie zrobiono.
 • Although the watch was supposed to be completely waterproof, it stopped working the first time I wore it in a swimming pool. - Chociaż zegarek miał być całkowicie wodoszczelny, przestał działać po tym, jak pierwszy raz założyłem go na basen. 
 • I still have not received the goods I ordered in spite of the fact that I paid by transfer four weeks ago. - Wciąż nie otrzymałem zamówionych towarów, pomimo faktu zapłacenia za nie przelewem cztery tygodnie temu.
 • The waiter who served our table ignored us for over an hour and then addressed us in an impolite manner. - Kelner, który obsługiwał nasz stolik, ignorował nas przez ponad godzinę, a potem zwracał się do nas w nieuprzejmy sposób. 
 • It happened during my stay… - To wydarzyło się podczas mojego pobytu….

Opis awarii/defektu zakupionego produktu 

 • As if that were not enough… - Na domiar złego…
 • Contrary to the description on your website… - W przeciwieństwie do opisu na Państwa stronie…
 • I have used my dishwasher twice and it no longer works. - Użyłem zmywarki dwukrotnie i przestała działać. 
 • It had three cracks on the front. - Ma trzy rysy z przodu.
 • The information I received was misleading. - Informacja, którą otrzymałem, wprowadziła mnie w błąd. 

Określenie konsekwencji zaistniałej sytuacji

 • As a result my holidays were ruined. - W rezultacie moje wakacje były zepsute.
 • As a result I have the goods ordered nor the money to purchase them elsewhere. - W rezultacie nie mam ani zamówionych towarów, ani pieniędzy, aby zakupić je gdzie indziej. 
 • As a regular customer of yours, I feel deeply saddened by the way we were treated. - Jako Państwa regularny klient czuję się głęboko zasmucony sposobem, w jaki nas potraktowano.
 • In that situation I can’t use the dishwasher and need to wash all the dishes by hand. - W tej sytuacji nie mogę używać zmywarki i muszę zmywać wszystkie naczynia ręcznie.
 • As a result, it ruined all my plans. - W rezultacie, wszystkie moje plany legły w gruzach. 

Propozycja rozwiązania problemu i sprecyzowanie oczekiwań 

 • I assume you will provide me with a full refund. - Zakładam, że otrzymam od Państwa pełen zwrot kosztów.
 • I trust the situation will improve. - Ufam, że sytuacja ulegnie poprawie.
 • I hope this matter will be dealt with promptly. - Mam nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana natychmiast.
 • I hope I will not be forced to take any further action. - Mam nadzieję, że nie będę zmuszony podjąć żadnych dalszych kroków.
 • I enclose the faulty remote control with the receipt and expect to be sent a new, fully-functioning one. - Załączam wadliwego pilota oraz paragon i oczekuję, że przyślą mi Państwo nowy, w pełni sprawny. 

Zakończenie listu

 • I look forward to hearing from you. - Oczekuję odpowiedzi w najbliższym czasie. 
 • I look forward to receiving your reply. - Oczekuję odpowiedzi na piśmie.

List z zażaleniem po angielsku - na co warto zwrócić uwagę?

Na jakie pułapki należy uważać, pisząc list z zażaleniem po angielsku? O kilku z nich już wspomnieliśmy:

 • odpowiedni styl - jak już wspomnieliśmy, podczas pisania listu ze skargą konieczne jest zachowanie stylu formalnego. Upewnij się, że nie użyłeś żadnych form potocznych lub slangowych.
 • przejrzysty układ - komponując list formalny nie możesz pozwolić sobie na strumień myśli i artystyczny nieład. Jego struktura jest ściśle określona i nie podlega dyskusji.
 • wyrażenie oczekiwań - nie zapomnij, że celem listu z zażaleniem nie jest wyładowanie frustracji, ale osiągnięcie konkretnego rezultatu. Pamiętaj o napisaniu, czego oczekujesz od adresata. 
 • emocje - nie daj się im ponieść. Nie siadaj do pisania listu ze skargą bezpośrednio po zdarzeniu, które wywołało w Tobie potrzebę jego wysłania. Odczekaj przynajmniej kilka godzin, wtedy masz szansę stworzyć wyważone, przejrzyste pismo. 

List reklamacyjny po angielsku - przykłady

Na koniec mamy dla Ciebie wzór listu z zażaleniem po angielsku z tłumaczeniem. Możesz skorzystać z niego, pisząc własny.

Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about the order I have placed in your online shop recently (order number BAW2021/04/125475).

First of all, I would like to draw your attention to the fact that even though I paid for the goods by transfer immediately after placing the order I still have not received them. It was over three weeks ago.

To make matters worse, I have tried to contact the customer service office on the number listed on your website numerous times, yet nobody ever answers the phone.

As a result I don’t have the goods ordered nor the money to purchase them elsewhere and running of my business is hindered.

I expect you will provide me with a justification for this situation and full refund of the costs defrayed by me with no further due. Otherwise, I will be forced to take further legal measures. 

I look forward to receiving your reply.

Yours faithfully,

Mark Collier 

Tłumaczenie:

Szanowni Państwo,

Piszę, aby złożyć zażalenie w sprawie zamówienia, które jakiś czas temu złożyłem w Państwa sklepie (numer zamówienia: BAW2021/04/125475).

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że pomimo opłacenia przeze mnie zamówienia natychmiast po jego złożeniu, wciąż nie otrzymałem towaru. To było ponad trzy tygodnie temu.

Na domiar złego, wielokrotnie próbowałem skontaktować się z Państwa biurem obsługi klienta pod numerem podanym na Państwa stronie, jednak nikt nigdy nie odbiera telefonu.

W rezultacie nie mam ani zamówionego towaru, ani pieniędzy na jego zakup w innym miejscu i działania mojej firmy są utrudnione.

Oczekuję bezzwłocznego wyjaśnienia sytuacji i pełnego zwrotu poniesionych kosztów. W przeciwnym przypadku będę zmuszony podjąć dalsze kroki na drodze prawnej. 

Oczekuję Państwa odpowiedzi na piśmie.

Z poważaniem,

Mark Collier 

Podsumowanie

Napisanie listu z zażaleniem zawsze wiąże się z emocjami, a tworzenie go w obcym języku może wywołać dodatkowy stres. Jednak z naszymi podpowiedziami, listą przydatnych zwrotów i wzorem, na pewno sobie poradzisz!

Pamiętaj, żeby wpadać na nasz blog regularnie! Zawsze znajdziesz tutaj porcję ciekawostek i przydatne porady dotyczące nauki angielskiego!

Czas Past Simple

Czy zdarzyło Ci się kiedyś zgłosić reklamację lub napisać list z zażaleniem? Nie jest to przyjemna sytuacja, ale dobrze skonstruowana treść i właściwie przedstawione argumenty potrafią skrócić i ułatwić cały proces. Jak zrobić to dobrze po angielsku? Sprawdź w naszym artykule!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem