Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-04-01

Angielski humor - Jak zrozumieć brytyjski humor?

 

Ironia i sarkazm-podstawa angielskiego humoru

 

Mieszkańcy Wysp Brytyjskich wykazują szczególną słabość wobec sarkastycznych i ironicznych uwag, które stanowią fundament ich specyficznego poczucia humoru. Okropną, deszczową pogodę Brytyjczyk najprawdopodobniej skomentuje słowami: „Jest cudownie!”.

 

Typowym dla Anglików zachowaniem jest mówienie dokładnie odwrotnie tego, co myślą, żeby podkreślić swoją opinię. Większości świata stosuje ironiczne uwagi w określonych sytuacjach. Brytyjczycy wykorzystują je zawsze i wszędzie, kiedy jest to tylko możliwe. Nieświadomy tego faktu rozmówca może więc niesłusznie odbierać ich jako nieco nieprzyjaznych.

 

Umniejszanie i niedopowiedzenia

 

Broniąc się przed przytłoczeniem przez nadmierne emocje, Brytyjczycy często wypowiadają się w bardzo stonowany sposób. Typowa angielska rozmowa wypełniona jest słowami takimi jak „trochę”, „raczej”, „odrobinę”, które osłabiają ogólny przekaz. W obliczu poważnego problemu Wyspiarz powie zapewne, że to „pewna niedogodność” lub „niewielki kłopot”. Warto o tym pamiętać i dostrzegać prawdziwe znaczenie takich wypowiedzi. Czarny humor Brytyjczyków objawia się między innymi tym, że bez oporów żartują z siebie i wszelkich niefortunnych zdarzeń, z którymi przyszło im się mierzyć.

 

Z czego Brytyjczycy żartują najczęściej?

 

Odpowiedź brzmi-z siebie samych. Pomniejszanie własnych zasług i wyśmiewanie swoich niedociągnięć to kolejny filar angielskiego humoru. Brytyjczycy nie znoszą pompatyczności i przechwalania się. Z założenia umniejszają więc własne osiągnięcia i bez oporów żartują ze swojego wyglądu, wieku, akcentu, łysiny, dziwnego imienia czy cech charakterystycznych. W podobny sposób traktują bliskie im osoby. Jeśli twój brytyjski znajomy zaczyna z ciebie drwić i trochę się z tobą drażnić, powinieneś się cieszyć. Oznacza to bowiem, że zostałeś zaakceptowany, nie jesteś już całkiem obcy, a twój rozmówca darzy cię sympatią. W stosunku do osób, z którymi nie łączą ich cieplejsze relacje, Brytyjczycy odnoszą się zazwyczaj super grzecznie i poprawnie.

 

Mamy nadzieję, że ten krótki poradnik dotyczący angielskiego humoru będzie wam pomocny. Jeśli czujecie niedosyt i chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszamy na zajęcia z naszymi brytyjskimi native speakerami :)

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

Getting British sense of humour - a short guide

 

We are all familiar with the phrase “English sense of humour”. Generally speaking, it is used to describe a very specific sense of humour, a bit sarcastic, full of irony, with elements of self-deprecation and understatements. The Brits love laughing at themselves and other people and they never miss an opportunity to have this kind of fun. Unfortunately, as they tend to do that with a deadpan face, foreigners may have a hard time deciding whether their British interlocutor is being serious or if they are joking. Have a look at our short guide to the British sense of humour.

 

Irony and sarcasm - the basis of the English sense of humour 

 

The inhabitants of The British Isles show an exceptional partiality for sarcastic and ironic remarks that constitute the base of their specific sense of humour. A Brit will most probably comment on a terrible, rainy weather with the words “Oh, it’s delightful!”.

 

It is also typical for the British to say the exact opposite of what they actually think in order to make their point. Majority of the world resorts to irony only in particular situations. The Brits, however, find every occasion suitable. A person unaware of that fact may thus find them a bit rude.

 

Self-deprecation and understatements 

 

In order to protect themselves from overwhelming emotions, the British very often choose to express themselves in quite a reserved manner. A typical conversation in English will be filled with words like “actually”, “quite”, “rather” and “a bit” that make the overall tone of what is being said weaker. When faced with a serious problem, a Brit will probably describe the situation with words “a spot of a bother” or “a bit of a pickle”. It’s worth to keep that in mind and try to get the true meaning of what a British person is saying. The black British sense of humour is also shown in the way they openly joke about themselves and the unfortunate circumstances they need to struggle with.

 

What do the Brits usually joke about? 

 

The answer is - about themselves. Putting themselves down and mocking their own shortcomings is yet another keystone of the English sense of humour. The Brits hate pomposity and boasting. As a rule then, they depreciate their own achievements and openly laugh at their own appearance, age, accent, baldness, a weird name or other prominent features. Also, they tend to treat in the same way people they are fond of. If your British friend starts to mock you and tease you a little bit, you should be glad. It is a sign that you have been accepted, you are not perceived as a total stranger anymore and your interlocutor actually likes you. The British usually treat people with whom they have no close relationship in a super-polite manner.

 

We hope that you will find our short guide useful. If you’d like to learn more or experience the (in)famous British sense of humour yourself, please join our classes run by British native speakers :)

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Wszyscy znamy zwrot „angielski humor”. Ogólnie rzecz biorąc, oznacza specyficzne poczucie humoru, nieco sarkastyczne, podszyte ironią, zawierające elementy umniejszania własnych zasług i niedopowiedzenia. Brytyjczycy uwielbiają żartować z siebie oraz innych i robią to niemal przy każdej okazji. Niestety, ponieważ czynią to zwykle ze śmiertelnie poważnym wyrazem twarzy, obcokrajowcom nie zawsze udaje się odgadnąć, czy jego angielski rozmówca mówi w danej chwili poważnie, czy też sobie żartuje. Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem, który pozwoli wam zrozumieć brytyjski humor.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem