Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-04-02

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

 

Trochę historii

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci jest obchodzony niemal na całym świecie od roku 1967. Przypada 2 kwietnia — w dzień urodzin jednego z najwspanialszych pisarzy literatury dziecięcej — Hansa Christiana Andersena, autora takich klasyków jak „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka” czy „Księżniczka na ziarnku grochu”. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi, a jego głównym celem jest zachęcenie dzieci do sięganie po książki, a także ułatwienie dostępu do zasobów literackich na terenach dotkniętych biedą lub brakami w edukacji.

 

Książki i angielski — przepis na sukces

 

Chyba nie musimy nikogo przekonywać, jak wiele zalet niesie ze sobą czytanie dzieciom. Bogatszy zakres słownictwa, pobudzanie kreatywności czy wspieranie rozwoju umysłowego, to tylko kilka z nich. Znane powiedzenie mówi, że „dziecko, które czyta, będzie dorosłym, który myśli”, dobrze więc jest zaszczepiać naszym pociechom miłość do książek jak najwcześniej.

 

Wspólne czytanie z dzieckiem to również fantastyczna okazja do nauki pierwszych słówek w języku angielskim. To połączenie przyjemnego z pożytecznym, które z pewnością przyniesie świetne efekty w edukacji językowej na późniejszym etapie. Starsze dzieci i młodzież warto zachęcać do sięgania po książki w uproszczonej wersji językowej (spytaj o możliwość ich wypożyczenia w recepcji twojej szkoły Speak Up).

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

International Children’s Book Day

 

In the abundance of various holidays and “Days of..” it is worth to notice those that point out and celebrate significant matters. One of them is International Children’s Book Day. Its aim is to propagate reading among the youngest members of society. We all know well that books - educational and those to read for pleasure help develop imagination, inspire, teach and stimulate mind. Today’s holiday is a great opportunity to start making your baby love literature and… teach them the very first English words.

 

A bit of history 

 

International Children’s Book Day has been celebrated in almost every country in the world since 1967. It takes place on 2. April - the birthday of one of the greatest children’s writers ever - Hans Christian Andersen, the author of such classical tales as “The Ugly Duckling”, “Thumbelina” or “The Princess and the Pea”. The holiday was established by International Board on Books for Young People to encourage more children to pick up a book and start reading and, what is even more important, to make access to literature easier in areas affected by poverty and deficiencies in education.

 

Books and English - a recipe for success 

 

It’s not necessary to convince anybody how many advantages reading to children has. Richer vocabulary range, boosted creativity and stimulated mind development are just a few of them. A known saying goes: “A child that reads will be an adult who thinks”. It’s then a good idea to implement love for books in our children as early as possible.

 

Reading together with your child is also a fantastic opportunity to teach them the very first words in English. This combination of the useful with the pleasant will definitely bring great effects in the language education at a later stage. Older children and teenagers should be encouraged to reach for graded readers (ask if you can borrow one at the reception desk in your Speak Up School).

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

W natłoku przeróżnych świąt warto zauważać te, które przekazują i celebrują rzeczy istotne. Jedno z nich to Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Jego celem jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Wszyscy przecież wiemy, że książki — edukacyjne i te czytane dla przyjemności, pomagają rozwijać wyobraźnię, inspirują, uczą i stymulują umysł. Dzisiejsze święto to dobry pretekst do tego, aby zacząć wyrabiać w twoim maluchu miłość do literatury, a także… uczyć go pierwszych angielskich słówek.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem