Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-07-28

Accurate czy Fluent - czyli co z ciebie za typ?

 

Accuracy - poprawność ponad wszystko

 

“Accuracy” oznacza poprawność językową, czyli umiejętność tworzenia bezbłędnych zdań przy zastosowaniu właściwie dobranego słownictwa i zasad gramatycznych. Osoby określane jako “accurate” świetnie odnajdują się w rozwiązywaniu pisemnych testów językowych, przyswajanie gramatyki nie sprawia im żadnego problemu i  piszą wspaniałe teksty. Gorzej wygląda to z mówieniem. Jeśli układasz sobie w głowie całe zdanie zanim cokolwiek powiesz a sytuacje, w których musisz reagować szybko i np. spontanicznie odpowiadać na zadawane ci pytania napawają cię przerażeniem, oznacza to, że bliżej ci do typu “accurate” niż “fluent”.

 

Fluency  - szybko, płynnie, bez zastanowienia 

 

“Fluency” to zdolność tworzenia wypowiedzi w sposób szybki i płynny. Osoba, która jest “fluent” może popełniać całe mnóstwo błędów gramatycznych, ale nie przeszkadza jej to w efektywnej komunikacji. To taki typ człowieka, który nawet dysponując niewielkim zakresem słownictwa będzie w stanie konwersować z rodowitym Anglikiem czy Amerykaninem na dowolnie wybrany temat.

 

Osoby posiadające tę zdolność uczą się zwykle szybciej i czują się komfortowo w sytuacjach wymagających od nich użycia języka obcego. Niestety, także w ich przypadku pojawiają się wyzwania. Zdanie poważnego egzaminu czy napisanie super-poprawnego formalnego maila może sprawić im trudności.

 

I co z tym fantem zrobić?

 

Przede wszystkim, należy sobie uświadomić, że praktycznie nie istnieją ludzie w 100% odpowiadający charakterystyce “accurate” lub “fluent”. Każdy z nas łączy w sobie cechy obydwu, z większym lub mniejszym “wahnięciem” w którymś kierunku. Idealnie byłoby znajdować się dokładnie pośrodku skali, ale takich szczęściarzy też nie ma wielu.

 

Po drugie, pamiętaj, że ani “accurate” ani “fluent” nie jest w żaden sposób “lepszy” od drugiego. W zależności od sytuacji i celu, dla którego uczysz się języka angielskiego, każda z tych cech może okazać się mniej lub bardziej dla Ciebie korzystna. Jeśli np. pracujesz w międzynarodowej korporacji i ze światem komunikujesz się głównie mailowo lub tworzysz raporty, bycie “accurate” ułatwi ci pracę. W przypadku, gdy angielski wykorzystujesz podczas wyjazdów za granicę lub często używasz go rozmawiając z kimś osobiście lub telefonicznie - przydaje się bycie “fluent”.

 

Co najważniejsze, odpowiednio kierując swoim procesem nauki, można wypracować  większą poprawność lub płynność językową. Umiejętnie dobierając zajęcia poprawisz swoje umiejętności komunikacyjne i/lub zredukujesz liczbę popełnianych błędów językowych. Kluczem do sukcesu jest “chwytanie byka za rogi” - jeżeli największą trudność sprawia ci płynne wypowiadanie się - zwiększ częstotliwość zajęć konwersacyjnych i szukaj każdej okazji, aby ćwiczyć mówienie. Szczególnie polecamy zajęcia z native speakerami, na których nie będziesz mógł “uciec w polski”. Dzięki temu z czasem nabierzesz coraz większej pewności siebie i swobody w wypowiadaniu się w języku angielskim.

 

W przypadku, gdy twoją piętą Achillesową jest gramatyka - poświęć więcej czasu na testy i ćwiczenia gramatyczne. Bruce Lee mawiał, że nie boi się człowieka, który trenował tysiąc kopnięć, ale kogoś, kto trenował jedno kopnięcie dziesięć tysięcy razy. Podobnie rzecz ma się z zasadami gramatycznymi. Skup się np. na konkretnym czasie gramatycznym i przećwicz go rzetelnie zanim przejdziesz do kolejnego zagadnienia.

 

Pamiętaj, że lektorzy w Speak Up School chętnie spotkają się z tobą na indywidualnych konsultacjach, pomogą dobrać najlepsze dla ciebie zajęcia i wytłumaczą wszelkie zawiłości gramatyczne :) 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

Accurate or Fluent - what type are you?

 

Each of us is different and has a different learning style. On the opposite ends of the scale there are people described as “accurate” and “fluent” and most of foreign language learners find their spot somewhere in between. It is good to know what these terms mean and how they affect the learning process. Accuracy and fluency are two factors that may determine your success in learning English.

 

Accuracy - correctness above all

 

“Accuracy” means linguistic correctness, i.e. ability to produce sentences without mistakes, using the proper vocabulary and applying grammar rules. People who are accurate are great at solving written tests, understanding grammar is not a problem for them and they compose very good essays. It is a totally different story when it comes to speaking, though. If you need to build a whole sentence in your head before you actually utter it  and situations when you are expected to react quickly, e.g. answer spontaneous questions horrify you, that might mean that you are more “accurate” than “fluent”.

 

Fluency - quickly, smoothly, spontaneously

 

“Fluency” is ability to speak quickly and with no pauses. A person who is “fluent” may make loads of grammar mistakes but it won’t stop them from communicating effectively. They are able to have a conversation on any chosen topic with a native speaker from the UK or the USA even if their vocabulary range is limited.

 

Fluent students usually learn faster and feel comfortable in circumstances requiring communication in English. Unfortunately, they also face challenges at times. Passing a serious exam or composing a super-correct formal email gives them a headache.

 

What to do about it?

 

First of all, you need to understand that nobody is purely, 100% “accurate” or “fluent”. Each of us is a mixture of both with a greater tendency towards one of them. An perfect situation would be to be placed in the middle of the scale, however such lucky people are difficult to come across.

 

Second of all, remember that none of the two is “better” in any way than the other one. Depending on the situation and the kind of motivation you have for learning English each of these characteristics can be more or less beneficial for you. For instance, if you work in an international corporation and communicate with the world mainly via email or you prepare reports, being accurate is actually good for you. On the other hand, if you need English because you go abroad frequently or regularly use it to talk to people either face-to-face or on the phone - being “fluent” is what you want.

 

What’s important, if you manage your learning process wisely, you can improve your accuracy and/or fluency. By choosing the right classes you will boost your communication skills and reduce the number of grammar mistakes made. The key to success is to grab the bull by the horn - if you find speaking most difficult, attend conversation classes more often and look for any opportunity to practise outside of the classroom as well. We highly recommend classes with native speakers where you won’t be able to resort to Polish. Thanks to that, with time, you will start to speak English more easily and with greater self-confidence.

 

If grammar is your weak point - commit more time to solving tests and doing exercises. Bruce Lee used to say that he was not afraid of a person who had practised 1000 different kicks but he was afraid of a man who had practised the same kick 10.000 times. The same goes for grammar rules. Focus on one particular thing, e.g. a chosen tense and revise and practise it earnestly before you move on to the next structure.

 

Please remember that teachers in Speak Up School will be happy to meet with you for an individual Progress Follow-Up, help you pick the most suitable classes and explain any grammar topic :)

 

Każdy z nas jest inny i każdy uczy się w nieco inny sposób. Na dwóch przeciwległych biegunach znajdują się osoby określane mianem “accurate” i “fluent”, a większość uczących się języka obcego mieści się gdzieś pomiędzy nimi. Warto wiedzieć, co oznaczają te terminy i jak wpływają na proces uczenia się języka angielskiego. “Accuracy”, czyli “dokładność” i “fluency” (“płynność”) to dwa czynniki, które mogą zdecydować o tym, czy twoja nauka zakończy się sukcesem.

  

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem