Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-01

Tips – skuteczne czytanie po angielsku

 

Dlaczego warto? 

 

Zacznijmy od motywacji do czytania po angielsku, która powinna wynikać przede wszystkim z chęci do doskonalenia swoich umiejętności lingwistycznych. Znajomość angielskiego na poziomie podstawowym czy też średniozaawansowanym zobowiązuje do poznawania kolejnych zasad gramatycznych, słownictwa i stosowania obu elementów jednocześnie w praktyce. Wszystko to umożliwia nam między innymi czytania, które pogłębia nasz zasób słówek, zwrotów i skrótów w języku angielskim, pozwala zauważyć pewne zasady pisania i kolejność gramatycznych elementów zdania.

Wszystko razem umożliwia poznawanie angielskiego z zupełnie innej strony, a jest to szczególnie pożyteczne rozwiązanie dla wzrokowców, którzy bez problemu zapamiętują i utrwalają pewne wyrażenia czy całe zdania. Również czytanie na głos pozwala na doskonalenie akcentu i wymowy angielszczyzny, co następnie przyczynia się do większej pewności siebie podczas konwersacji obcojęzycznej. Z pewnością stosując się do naszych poniższych wskazówek, będziesz o wiele szybciej i skuteczniej czytać różnego rodzaju treści.

 

Co czytać? 

 

Wybór źródeł do czytania powinien być uwarunkowany głównie Twoim aktualnym stanem wiedzy oraz Twoimi zainteresowaniami, a zatem teksty nie powinny być pisane na poziomie niższym niż znajdujesz się obecnie, ponieważ w przeciwnym razie nie będziesz w stanie rozwijać swoich umiejętności. Najlepiej wybierać stopień trudności adekwatny do bieżącego lub nieco wyższy, by próbować swoich sił i móc zauważać pierwsze efekty nauki poprzez czytanie po angielsku.

Z drugiej strony jednak nie należy zapominać o własnych zainteresowaniach, które powinny również decydować o formie i tematyce podejmowanych lektur. W takim wypadku dla wielbicieli podróży możemy polecić ulotki i przewodniki z różnych miejsc świata, a dla fanów fantastyki ulubione książki pod postacią papierową albo jako audiobooki. Możliwości obecnie jest wiele, gdyż możesz czytać zwykłe pozycje książkowe, czasopisma w języku angielskim, artykuły w internecie, posty w mediach społecznościowych albo wiele innych treści, które są publikowane w innymi języku niż polski.

 

Jak uczyć się podczas czytania?

 

Najważniejsze jest zrozumienie ogólnego kontekstu artykułu, dzięki czemu będziesz znać sens wypowiedzi i całej sytuacji, a wcale nie musisz od razu skupiać się na pojedynczych słówkach czy wyrażeniach, których nie rozumiesz. Początki będą z pewnością trudne, aczkolwiek po krótkim czasie powinieneś się przestawić na czytanie i rozumienie po angielsku. Z czasem również przestaniesz zwracać uwagę na poszczególne niezrozumiałe wyrażenia, które po przeczytaniu całości będą przez Ciebie kojarzone i analizowane pod kątem ogółu treści.

Następnie można zacząć przepisywać kilka wybranych i mniej zrozumianych słówek lub całym zdań z nimi, by następnie powtarzać je na głos albo czytać regularnie i przyswajać ich znaczenie. Dodatkowo warto koło tych słówek dopisać ich wymowę fonetyczną lub synonim, dzięki któremu łatwiej będziesz mógł skojarzyć je z innym podobnym znaczeniem. Ostatecznie najważniejsza jest regularność, by nie wypaść z wprawy, a do tego przydatne mogą okazać się aplikacje na telefon z artykułami, które możesz czytać w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

Tips –  effective reading in English

 

Learning English is a process that happens on many levels and through different means. One of them is reading, which causes your brain to slowly switch to thinking and functioning not only in Polish. There are a lot of rules and tips on what to read and how to read. We have prepared a list of the most important ones for you in this article.

 

Why it is good for you

 

Let’s start with the motivation for reading in English. It should come from your eagerness to improve your linguistic skills. Mastering English on the elementary or pre-intermediate level should result in furthering your knowledge, learning new grammar rules and vocabulary and putting them into practice. Reading English texts is a great way to extend your vocabulary range, and get familiar with spelling rules and sentence structure.

 

All of it allows you to see English from a totally new perspective and is especially useful for visualisers who can easily memorize phrases or even whole sentences that way. Reading out loud hones your accent and pronunciation and thus boosts your self-confidence while speaking. We are sure that if you follow the tips below your reading skills will soar.

 

What to read?

 

When choosing what to read take into consideration your current level of knowledge and your interests. The text shouldn’t be too easy for you (make sure it contains some words you are not familiar with) or else your skills are not going to develop. We recommend going for texts on a level a bit higher than your current one  - do that and you will start to notice the effects soon :)

On the other hand, don’t neglect your interests. They should play a major role in shaping your reading list. If you are keen on travelling, reach for travel agent’s leaflets and tourist guides and for fantasy fans we recommend their favourite books in English version - either in the traditional paper form or as audiobooks to improve your listening skills. There’s a wide choice of available texts - books, magazines, online articles, social media posts and many others - all published in English.

 

How to learn while reading?

 

The most important thing is to understand the general context of the text and grasp the meaning of it. At the beginning you don’t need to focus on individual words or phrases that you are not familiar with. It may be challenging at first but after some time your brain will more automatically switch to reading and understanding English. You won’t feel the urge to pay so much attention to the phrases you don’t understand. You are just going to understand them in the context of the whole text.

 

Then you can start writing down and rewriting  those phrases and reading them out loud for a few times to understand and memorize them. It’s also a good idea to note how they are pronounced and their synonyms. It is important to do it on a regular basis. There are mobile phone apps you can install that will let you read English articles anywhere and anytime on your phone. 

Poznawanie języka angielskiego może odbywać się na różne sposoby, a właśnie jednym z nich jest czytanie w języku obcym, co sprawia, że nasz mózg zaczyna powoli funkcjonować i rozumieć nie tylko po polsku. Zalet czytania po angielsku i wskazówek odnośnie wyboru źródeł, zasad czytania i rozumienia tekstu jest mnóstwo, a wszystkiego, co najważniejsze dowiesz się z dzisiejszego bloga, dlatego zapraszamy do czytania – tym razem po polsku, by następne artykuły przeglądane przez Ciebie brzmiały już w języku angielskim.  

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem