ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia - Czasownik do

Czasownik do jest jednym z najważniejszych w języku angielskim. Poza podstawowym znaczeniem, czyli “robić”, pełni także rolę operatora, za pomocą którego tworzone są pytania i przeczenia w czasie teraźniejszym (Present Simple) oraz przeszłym (Past Simple). Aby dowiedzieć się więcej na ten temat lub odświeżyć wiadomości, wejdź na www.speak-up.pl w zakładkę Gramatyka j. angielskiego. 

Czasownik do - testy do rozwiązywania

Umiejętność stosowania czasownika do wyćwiczysz dzięki naszym testo. Ćwiczenia w formie pliku pdf możesz pobrać na komputer, rozwiązać i samodzielnie sprawdzić odpowiedzi w załączonym kluczu.

Czasownik do - w czasie Present Simple

Czy pamiętasz, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasownik do przyjmuje formę does? W przeczeniach i pytaniach w czasie Present Simple “do” należy użyć podwójnie: jako operatora i i jako czasownika (don’t/doesn’t do oraz do/does...do).

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem do w poprawnej formie.

 1. My mom ____________ shopping every day.
 2. We never ____________ homework in the morning.
 3. What _____ you ______ at the weekends?
 4. ______ your brother ever ______ the cooking?
 5. Our teacher ____________ (not) much when we write essays.
 6. I ____________ (not) any sport. I have no time for that.
 7. Mr Black ____________ business with my father.
 8. She ____________ (not) everything in the house. Her husband and children help her.
 9. Sometimes, when I’m tired I sit down and ____________ nothing for a few hours.
 10. What _____ he_____ for a living?

Ćwiczenie 2

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski, używając właściwej formy czasownika do.

 1. The students ____________________________ (robią ćwiczenia) every Monday and Wednesday.
 2. I ____________________________ (nie robię prania) twice a week.
 3. ____________________________ (Co oni robią) when the weather is bad?
 4. My sister ____________________________ (nie układa włosów) before she goes to sleep.
 5. Those rains ____________________________ (robią dużo szkody) every year.
 6. My grandmother ____________________________ (rozwiązuje krzyżówki) every day.
 7. My husband ____________________________ (gotuje) and I ____________________________ (zmywam naczynia).
 8. ____________________________ (zrób mi przysługę) and help me with the cleaning, please.
 9. ____________________________ (Czy ona robi coś) at the weekends?
 10.  I ____________________________ (nie robię interesów) with dishonest people.

Czasownik do - w czasie Past Simple

Przypominamy - czasownik do w czasie przeszłym przyjmuje formę did dla wszystkich osób. 

Ćwiczenie 3

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem do w poprawnej formie czasu Past Simple.

 1. I ____________ nothing on Sunday.
 2. What ______ your children _____ in the afternoon?
 3. How _____ you _____ in the job interview?
 4. Andrew ____________ (not) much about the problem.
 5. Don’t worry! You ____________ great!
 6. I hope John ____________ his best at the exam,
 7. _____ Mark _____ the shopping on his way home?
 8. When _____ she last _____ the ironing?
 9. Don’t be angry with the officer. He just ____________ his job.
 10. ______ the students ______ their homework?

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w poniższych zdaniach. Uwaga! Niektóre dania są poprawne!

 1. Alice didn’t did the cooking yesterday.

  ___________________________________________________________________

 2. Did Mark the dishes after dinner?

  ___________________________________________________________________

 3. The children done their homework in the afternoon.

  ___________________________________________________________________

 4. Andy didn’t do the laundry and his wife was angry with him.

  ___________________________________________________________________

 5. We didn’t any damage to the furniture.

  ___________________________________________________________________

 6. Did she did the ironing?

  ___________________________________________________________________

 7. No, I not do the cleaning all by myself.

  ___________________________________________________________________

 8. What you do at the weekend?

  ___________________________________________________________________

 9. When did you do all the tasks?

  ___________________________________________________________________

 10. Why did you your hair in that way?

  ___________________________________________________________________

Czasownik do w czasie Present Simple i Past Simple

Ćwiczenie 5

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem do w poprawnej formie.

 1. Mary often ____________ shopping here. 
 2. My neighbours ____________ (not) anything special last week.
 3. _____ your sister _____ her homework last night?
 4. My cousin ____________ (not) the ironing. He has no idea how to use the iron!
 5. Scientists ____________ (not) research if they don’t have money for it.
 6. Albert ____________ great at the interview. I’m sure he will get the job.
 7. _____ your aunt often _____ sudoku? 
 8. I want to keep fit so I regularly ____________ yoga.
 9. Sorry, I ____________ (not) the cooking today. There’s no dinner.
 10.  She ____________ her best at the test but she failed it anyway. 
POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasownik do - klucz

Ćwiczenie 1

 1. does
 2. do
 3. do... do
 4. does… do
 5. doesn’t do
 6. don’t do
 7. does
 8. doesn’t do
 9. do nothing
 10. does… do

Ćwiczenie 2

 1. do exercises
 2. don’t do laundry
 3. What do they do
 4. doesn’t do her hair
 5. do a lot of harm
 6. does the crosswords
 7. does the cooking, do the dishes
 8. Do me a favour
 9. Does she do anything
 10. don’t do business

Ćwiczenie 3

 1. did
 2. did… do
 3. did… do
 4. didn't do
 5. did
 6. did
 7. Did… do
 8. did...do
 9. did
 10. Did...do

Ćwiczenie 4

 1. Alice didn’t do the cooking yesterday.
 2. Did Mark do the dishes after dinner?
 3. The children did their homework in the afternoon.
 4. zdanie poprawne
 5. We didn’t do any damage to the furniture.
 6. Did she do the ironing?
 7. No, I didn’t do the cleaning all by myself.
 8. What did you do at the weekend?
 9. zdanie poprawne
 10. Why did you do your hair in that way?

Ćwiczenie 5

 1. does
 2. didn’t do
 3. Did… do
 4. doesn’t do
 5. don’t do
 6. did
 7. Does… do
 8. do
 9. didn’t do
 10. did

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.