Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-10-09

Theresa May - czego o niej nie wiecie

 

- Theresa May jest dopiero drugą (po Margaret Thatcher) kobietą pełniącą funkcję premiera w historii Wielkiej Brytanii. Słynie ze zdecydowanych działań na rzecz kobiet, mocno feministycznych poglądów, nieustępliwości i twardego charakteru.

 

- Pani May jest córką pastora i religia odgrywa bardzo ważną rolę w jej życiu. Jest praktykująca członkinią kościoła anglikańskiego.

 

- W 1977 ukończyła studia z dziedziny geografii, jednak jej ścieżka zawodowa nie jest z nią związana. Po uzyskaniu dyplomu May podjęła pracę w bankowości, aby następnie zagłębić się w świat polityki.

 

- Swojego męża - Philipa Maya - poznała jeszcze na studiach. Przedstawił ich sobie późniejszy premier Pakistanu - Benazir Bhutto. Para nie ma dzieci i jest to temat, na który Theresa May nigdy nie wypowiada się publicznie.

 

- Prawdziwą pasją Theresy May jest gotowanie. Posiada około 100 książek kucharskich a jej mąż niejednokrotnie publicznie chwalił kulinarne umiejętności swojej żony. Mają także wspólne hobby - piesze wędrówki po szwajcarskich Alpach oraz krykiet.

 

- Pani premier znana jest również ze swojego zamiłowania do mody, ze szczególnym uwzględnieniem butów, co nie uszło uwagi mediów. Jej kreacje - zwłaszcza szpilki i spodnie “w panterkę” - były na tyle szeroko komentowane, że w pewnym momencie May publicznie skrytykowała media za to, że bardziej skupiają się na jej stroju niż osiągnięciach na polu polityki.

 

- Theresa May cierpi na cukrzycę typu 1 i dwa razy dziennie przyjmuje zastrzyk insuliny. Jej stan zdrowia nie przeszkadza jej jednak w odnoszeniu sukcesów i utrzymywaniu się na pozycji jednej z najbardziej wpływowych kobiet świata.

 

- Jej pensja wynosi $190,000 rocznie, czyli około 714,000 PLN, co daje prawie 60,000 PLN miesięcznie. Ciężko jednak na nią pracuje. Osoby z jej otoczenia zgodnie twierdzą, że pani premier często zostaje w swoim gabinecie do 2 nad ranem, a pojawia się w nim już o 6 rano. Nikogo już nie dziwi, że odpowiada na maile nawet podczas Bożego Narodzenia.

 

Poniżej znajdziesz link do fragmentów przemowy Theresy May, w której przedstawia swoje najważniejsze obietnice związane z Brexitem. Zapraszamy do obejrzenia i poćwiczenia swojego angielskiego!

https://www.youtube.com/watch?v=UEZPs7sXev0

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

Theresa May - what you don’t know about her

 

Brexit is currently one of the hottest topics. It’s not surprising - the results of the talks between London and the European Union will affect lives of most of us. The key role in the ongoing events that are taking place in front of our eyes is played by HER - Theresa May, the Prime Minister of Great Britain, a great supporter of the UK leaving the EU structures. We have prepared a list of interesting facts about her.

 

- Theresa May is only the second (after Margaret Thatcher) woman to serve as the Prime Minister in Great Britain ever. She is famous for decided actions for women rights, strongly feminist views, tenacity and tough character.

 

- Mrs May is a daughter of a vicar and religion plays a major role in her life. She is a practising member of the Anglican Church.

 

- In 1977 she got a degree in Geography, however her career is not connected with the field. After graduation May took up a job in banking and later moved on to the world of politics.

 

- She met her husband - Philip May - when they were both students. They were introduced to each other by Benazir Bhutto who later became the Prime Minister of Pakistan. The couple remains childless and this is one topic that Theresa May never speaks about publicly.

 

- Theresa’s true passion is cooking. She owns about 100 cookery books and her husband praised her culinary skills in public. They also share common hobbies - hiking in the Swiss Alps and cricket.

 

- The Prime Minister is also known for her love of fashion, with the emphasis on shoes, which hasn’t gone unnoticed by the media. Her outfits - especially leopard-skin high-heels and trousers - were so widely commented that at one point May publicly criticised the media for paying more attention to her clothes rather that achievements in the field of politics.

 

- Theresa May suffers from diabetes type 1 and needs to take insulin injections twice a day. Her health issues, however, haven’t stopped her from achieving successes and holding a position of one of the most powerful women in the world.

 

- Her annual salary amounts to $190.000, which is about 714.000 PLN - almost 60.000 PLN a month. And she works hard for that. People from her closest surroundings claim that Mrs May often stays at work until 2 am and comes in as early as 6 am. And nobody is surprised anymore when she replies to emails on Chrismas Day.

 

Under the link below you will find passages of Theresa May’s speech in which she presents her most important promises connected with Brexit. Enjoy watching and practise your English at the same time!

 

https://www.youtube.com/watch?v=UEZPs7sXev0

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Brexit to obecnie jeden z najbardziej gorących tematów. Nic w tym dziwnego - od wyników rozmów Londynu z Unią Europejską sporo przecież zależy i efekt końcowy będzie miał wpływ na życie wielu z nas. Kluczową rolę w rozgrywających się na naszych oczach wydarzeniach pełni ONA - Theresa May, obecna premier Wielkiej Brytanii, gorąca orędowniczka wystąpienia jej kraju ze struktur UE. Przygotowaliśmy listę kilku ciekawych faktów na jej temat.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem