Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-10-05

Seriale do nauki języka angielskiego?

 

Zapisuj to, co słyszysz

 

Świetną metodą na rozwinięcie umiejętności słuchania jest samodzielne robienie sobie “dyktand”:

 - wsłuchaj się w krótki, kilkusekundowy fragment filmu (może to być nawet jedno zdanie) i zapisz, co usłyszałeś,

- powtórz tą czynność kilkakrotnie, najprawdopodobniej za każdym razem uda ci się usłyszeć więcej,

- włącz funkcję napisów i porównaj z nimi to, co napisałeś,

- sprawdź nieznane słówka słowniku i zanotuj je, abyś mógł je sobie powtórzyć później.

 

Często zdarza się, że rozumiesz dane słowo czy wyrażenie, kiedy widzisz je napisane, ale nie rozpoznajesz go w trakcie słuchania. Ćwiczenia takie, jak opisane powyżej pozwolą ci skupić się na różnicy między pisownią a naturalną wymową konkretnych wyrazów.

 

Tłumacz

 

Kolejnym ćwiczeniem, którego wartości nie da się przecenić jest tłumaczenie krótkich fragmentów na język polski a następnie z powrotem na angielski. Po zakończeniu porównaj swoje tłumaczenie z oryginalnymi napisami.

 

Uwaga, najlepiej będzie, jeśli pomiędzy tłumaczeniem na polski a następnie na angielski zrobisz sobie dzień przerwy. Wtedy będziesz zmuszony skorzystać ze swojego zasobu słownictwa i znajomości zasad gramatyki zamiast pamięci krótkoterminowej :)

 

Wejdź w rolę ulubionej postaci

 

Połącz naukę z zabawą (tak, dorośli też mogą to robić!). Wybierz scenę, w której twoja ulubiona postać wypowiada przynajmniej kilka zdań. Włącz napisy, spisz te zdania, sprawdź nieznane słówka, a następnie naucz się kwestii na pamięć. Kolejnym krokiem jest wejście w rolę ulubionej postaci. Krótko mówiąc, jeśli lubisz np. “Teorię Wielkiego Podrywu”, poudawaj przez chwilę Sheldona Cooper’a, starając się nie tylko powtarzać dokładnie jego słowa, ale też naśladować wymowę i tempo mówienia.

 

Opowiadaj 

 

Fantastycznym sposobem na ćwiczenie mówienia jest wykorzystanie słów - kluczy. Oglądając daną scenę, zanotuj kluczowe wyrażenia i nowe słówka. Następnie wykorzystaj tą listę do opowiedzenia o tym, co dokładnie się wydarzyło. Dzięki temu potrenujesz mówienie i utrwalisz nowe słownictwo.

 

Zrelaksuj się

 

Jeśli masz gorszy dzień, jesteś zmęczony i brak ci energii, skorzystaj z oglądania seriali po angielsku jako wymówki ;) Ciepła herbatka, kocyk, wygodna kanapa i Netflix wcale nie musi oznaczać, że się nie uczysz. Jeśli tylko wybrałeś angielską wersję językową i starasz się zrozumieć jak najwięcej z dialogów - to i tak uczysz się “przy okazji” :)

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

How to use your favourite TV series to learn English?

 

If you are wondering how you could work on your pronunciation, get familiar with the real-life English and develop listening skills and do it all by yourself - we have a good news! It doesn’t take a lot of effort and can be quite a pleasant thing to do. It’s enough to… have access to your favourite English-speaking TV series and a bit of eagerness. Thanks to a few simple techniques you will start to speak in a more natural way and you will find it much easier to understand native speakers. What techniques are these? Check out below!

 

Write down what you hear

 

One great method to improve listening skills is giving yourself dictations:

- listen carefully to a short, a few-second-long passage of a film (it can even be one sentence) and put down what you’ve heard,

- repeat this several times, most probably you’ll be able to hear a bit more every time,

- turn on the subtitles and compare them with what you’ve written,

- look up new vocabulary and note them down so that you are able to revise them later.

 

It may often happen that you understand a word or a phrase when you read it but you are not able to recognise it when listening. Doing exercises like the one described above will let you focus on the difference between spelling and natural pronunciation of particular words.

 

Translate 

 

Another exercise that can’t be overrated is translating short passages into Polish and then back into English. When you have finished, compare your translation with the original subtitles.

 

Important! It’s best when there’s a day of a break between doing the translations. Only then will you be forced to use your vocabulary range and knowledge of grammar rules rather than the short-term memory :)

 

Play the part

 

Combine learning with playing (yes, adults can do that, too!). Choose a scene in which your favourite character utters at least a few sentences. Turn on the subtitles, write down the sentences, look up any new words and then learn the part by heart. The next step is to get into character. To put it simply, if you e.g. like “The Big Bang Theory” pretend to be Sheldon Cooper for a while. Just make sure you try to mimic not only his words, but also his pronunciation and pace of speaking.

 

Talk about it

 

Another fantastic way to practise speaking is using keywords. While watching a scene, note down the keywords and new vocabulary. Then use the list to talk in detail about what happened in the scene. This exercise will let you train speaking skills and consolidate new phrases.

 

Just relax

 

If you’re having a worse day, you’re tired or lack energy, use watching English-speaking TV series as an excuse :) Hot tea, a soft blanket, a comfortable sofa and Netflix is a combination that doesn’t necessarily mean you are not learning. If you only choose the original language version and try to understand as much as possible from the dialogues - the learning process takes place in passing :) 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Jeśli zastanawiasz się, jak mógłbyś samodzielnie popracować nad wymową, oswoić się z prawdziwym angielskim i rozwinąć umiejętność słuchania, mamy dla ciebie dobrą wiadomość! Nie wymaga to wcale dużo wysiłku i jest całkiem przyjemne. Wystarczy … dostęp do twojego ulubionego anglojęzycznego serialu i odrobina chęci. Dzięki kilku prostym sposobom będziesz mówić w  bardziej naturalny sposób i łatwiej będzie ci zrozumieć native speakerów. Jakie to sposoby? Sprawdź poniżej!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem