Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-03-23

Matura angielski rozszerzony - jak się przygotować i zdać?

Wymagania na maturze rozszerzonej z angielskiego

W przeciwieństwie do matury z angielskiego na poziomie podstawowym, celem poziomu rozszerzonego jest pokazanie, że naprawdę opanowałeś język obcy na wysokim poziomie. Oceniane jest nie tyle samo zrozumienie tekstów i części ze słuchu, ile umiejętność rozpoznania niuansów językowych, bogactwo językowe i zakres stosowanych struktur. 

Twoje wypowiedzi, zarówno ustna, jak i pisemna, powinny być złożone, różnorodne, szczegółowe, płynne, wieloaspektowe i zrozumiałe dla egzaminatora. Musisz rozróżniać i odpowiednio stosować styl formalny i nieformalny, dopasowując go do adresata. 

W przypadku struktur gramatycznych, w arkuszu maturalnym może znaleźć się właściwie wszystko: wszystkie czasy gramatyczne (łącznie z Past Perfect Continuous, Future Perfect i Future Perfect Continuous), strona bierna, mowa zależna, czasowniki modalne (także w użyciu dla przeszłości), wszystkie okresy warunkowe, konstrukcje bezokolicznikowe, inwersja, sposoby wyrażania życzeń, preferencji i przypuszczeń, zdania podrzędnie i współrzędnie złożone, pytania pośrednie, question tags, wszystkie przedimki, przyimki, spójniki i liczebniki, itd. Mówiąc krótko, obowiązuje Cię właściwie cała gramatyka języka angielskiego.

Co daje matura z angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Korzyści płynące ze zdawania matury rozszerzonej z angielskiego możemy podzielić na dwie kategoria: krótkoterminowe, związane z rekrutacją na studia oraz długoterminowe, dotyczące znajomości angielskiego w ogóle.

Większość dobrych uczelni w wymaganiach rekrutacyjnych na niemal każdy kierunek umieszcza zdany egzamin dojrzałości z języka nowożytnego (najczęściej - angielskiego) na poziomie rozszerzonym. W dzisiejszych czasach angielski jest często niezbędny do prowadzenia i publikowania badań naukowych oraz w codziennej pracy specjalistów w większości dziedzin. Dlatego jego dobra znajomość oczekiwana jest od kandydatów na studia zarówno kierunków ścisłych, jak i humanistycznych i artystycznych.

Rozszerzona matura z angielskiego przynosi także korzyści w szerszej perspektywie. W przyszłości raczej nikt nie będzie Cię pytał, ile punktów zdobyłeś podczas egzaminu, docenione natomiast zostaną umiejętności praktyczne. Aby zdać maturę rozszerzoną z angielskiego, trzeba się porządnie przyłożyć do nauki - to zakres materiału, którego po prostu nie da się opanować w kilka dni. Rzetelne przygotowanie do matury wymaga sporo pracy, za to jej efekty w postaci opanowania języka na poziomie B2 zostaną z Tobą na dłużej. Dobra znajomość angielskiego to szansa na lepsze stanowisko, wyższe zarobki, dostęp do większej ilości materiałów naukowych i swoboda podróżowania.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Jak przebiega egzamin rozszerzony z języka angielskiego?

Egzamin maturalny z języka angielskiego odbywa się w tym samym dniu, co poziom podstawowy, zwykle o godzinie 14.00 i trwa 150 minut (2,5 godzinu zegarowe). Arkusz zawiera zadania sprawdzające cztery obszary kompetencji językowych: słuchanie, czytanie, środki gramatyczno-leksykalne oraz pisanie tekstów argumentacyjnych. Warto wiedzieć, że wszystkie polecenia napisane są w języku polskim.

Rozumienie ze słuchu na maturze rozszerzonej z angielskiego 

Ta część egzaminu składa się z trzech lub czterech części i trwa około 25 minut. Każdy tekst usłyszysz dwukrotnie. Możesz spodziewać się testu wielokrotnego wyboru, gdzie tylko jedna odpowiedź jest poprawna, zadania, w którym trzeba dopasować zdanie podsumowujące do konkretnej wypowiedzi lub zadania typu prawda/fałsz, w którym będziesz musiał zdecydować, czy podane zdanie jest zgodne z treścią nagrania. 

Rozumienie tekstów pisanych - matura rozszerzona z angielskiego

Ta część egzaminu również obejmuje trzy lub cztery zadania. Podobnie, jak w przypadku rozumienia ze słuchu, zmierzysz się tutaj z testem wielokrotnego wyboru, zadaniem typu prawda/fałsz i dobieraniem zdań podsumowujących do konkretnych fragmentów tekstu.

Znajomość leksykalno-gramatycznych środków językowych

Twoja znajomość środków językowych zostanie sprawdzona w dwóch lub trzech zadaniach. Możesz spodziewać się następujących typów zadań:

  • słowotwórstwa, czyli konieczności stworzenia nowego słowa z podanego wyrazu, najczęściej innej części mowy,
  • parafrazy, która może mieć dwie formy: otwartą, w której podany jest początek drugiego zdania lub zamkniętą, z określonym wyrazem, którego należy użyć oraz limitem słów,
  • tekstu z lukami, które należy uzupełnić jednym słowem,
  • tłumaczenia podanych fragmentów zdań,
  • wyboru wyrazu, którym można uzupełnić luki w dwóch osobnych zdaniach,
  • wyboru właściwej opcji, która stanowi tłumaczenie podanego fragmentu,
  • minidialogu z lukami, które należy uzupełnić podanymi opcjami.

Napisanie tekstu argumentacyjnego

Do wyboru będziesz mieć dwa różne teksty, z których jeden zwykle jest rozprawką (opinion essay lub for and against essay). Twoja odpowiedź powinna zawierać 200-250 słów. Każdy temat składa się z dwóch części, które musisz odpowiednio rozwinąć i uargumentować. W tej części liczy się nie tylko poprawność i odniesienie się do wszystkich punktów polecenia, ale także bogactwo językowe, zakres użytego  słownictwa i struktur gramatycznych oraz odpowiedni styl wypowiedzi. 

Jak przygotować się do matury rozszerzonej z angielskiego?

Niestety, nie podamy Ci żadnych tajemnych sposobów na naukę, które pozwolą Ci przygotować się do matury rozszerzonej z języka angielskiego w krótkim czasie i bez wysiłku. Mamy jednak dla Ciebie kilka sprawdzonych rad.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Co warto powtórzyć przed maturą rozszerzoną z angielskiego?

Jeśli czeka Cię matura rozszerzona z angielskiego, przygotowania powinieneś rozpocząć przynajmniej kilka miesięcy wcześniej.  W ostatnich tygodniach przed egzaminem warto jednak powtórzyć najważniejsze rzeczy. 

Arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat

Zapoznanie się z arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat to pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, przygotowując cię do matury. Są dostępne na oficjalnej stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (TUTAJ) wraz z transkrypcją nagrań, kluczem odpowiedzi i zasadami oceniania. Nagrania do części dotyczącej rozumienia ze słuchu są udostępnione w serwisie YouTube.

Praca z arkuszami pozwoli Ci ocenić swój obecny poziom, zorientować się, co musisz powtórzyć przed maturą i na co zwrócić uwagę. Oswoisz się też z wyglądem samego arkusza. Warto spróbować rozwiązywać je “na czas”, aby przyzwyczaić się do limitu 150 minut.   

Gramatyka i słownictwo

Nawet jeśli jesteś przekonany, że masz całą angielską gramatykę w małym palcu, dobrze jest powtórzyć najbardziej problematyczne zagadnienia: czasy, okresy warunkowe, mowę zależną, stronę bierną, przedimki, wyrażenia I wish/If only, itd. 

Na maturze rozszerzonej często pojawiają się phrasal verbs, dlatego dobrym pomysłem jest przypomnienie sobie przynajmniej najpopularniejszych z nich. 

Zagadnienia na maturę ustną

Matura ustna z angielskiego nie dzieli się na poziomy, ale chcesz wypaść na niej jak najlepiej, prawda? Jednym z największych problemów, z jakimi zmagają się uczniowie, którzy wybrali maturę rozszerzoną podczas egzaminu ustnego, nie jest brak umiejętności mówienia po angielsku, ale pustka w głowie. 

Jeśli czujesz, że niektóre zagadnienia tematyczne z obowiązującego Cię zakresu, leżą zupełnie poza Twoim obszarem zainteresowań, postaraj się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat. Za przykład niech posłużą nam tutaj portale społecznościowe. Jeśli nie masz profili na najpopularniejszych z nich, a na maturze egzaminator zapyta Cię np. o wady i zalety mediów społecznościowych, możesz nie wiedzieć, co odpowiedzieć. 

Aby zapobiec takiej sytuacji, prześledź zagadnienia do dyskusji w swoim podręczniku i przemyśl, co odpowiedziałbyś na każde z nich.

Zasady pisania tekstów argumentacyjnych

Napisanie rozprawki, artykułu czy oficjalnego listu podlega ściśle określonym regułom. Upewnij się, że znasz je wszystkie. Przypomnij sobie również przydatne zwroty i wyrażenia, którymi należy rozpocząć wybraną przez Ciebie wypowiedź pisemną, spójniki, sposoby wprowadzania kolejnych argumentów i poprawne sposoby zakończenia listu, rozprawki i artykułu. 

Wiedza o historii, kulturze i sytuacji politycznej krajów anglojęzycznych

Zdana matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wskazuje nie tylko na dobrą znajomość tego języka, ale także na szeroką wiedzę o kulturze, historii, tradycjach i sytuacji polityczno-gospodarczej krajów anglojęzycznych, szczególnie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Warto odświeżyć i uzupełnić wiadomości na ten temat. Mogą okazać się przydatne właściwie w każdej części egzaminu. 

Praktyczne wskazówki przed egzaminem

Czy możesz zrobić coś jeszcze, aby jak najlepiej przygotować się do matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym? Lektorzy szkoły Speak Up radzą:

Ucz się systematycznie

Systematyczna praca to sekret osób, które osiągnęły sukces na polu nauki języków obcych. Nie zostawiaj wszystkiego na ostatnią chwilę, bo zakres materiału wymagany na tym egzaminie nie jest możliwy do opanowania w krótkim czasie. Zaplanuj naukę z wyprzedzeniem i staraj się konsekwentnie trzymać swoich postanowień.

Korzystaj z dobrych materiałów

Zapoznanie się arkuszami maturalnymi z poprzednich lat to świetny pomysł, ale nie wystarczą one do tego, aby dobrze przygotować się do egzaminu. Globalne zrozumienie języka, które sprawdzane jest podczas matury, wymaga osłuchania się i “oczytania”. Staraj się więc jak najwięcej czytać i słuchać autentycznych wypowiedzi po angielsku. Korzystaj również z dobrych podręczników i/lub repetytoriów i ćwicz jak najwięcej transformacji i tłumaczeń fragmentów zdań.

Ćwicz konwersację

Istnieje tylko jeden sposób na wyćwiczenie płynności w mówieniu po angielsku - ćwiczenia praktyczne. Świetnym sposobem, aby trenować mówienie, jest udział w kursie konwersacyjnym, najlepiej prowadzonym przez native speakerów. W szkole Speak Up uczestniczyć w konwersacjach także online, oszczędzając w ten sposób czas, tak cenny przed maturą. Ponieważ w naszej szkole grafik jest w pełni elastyczny, bez problemu dopasujesz terminy lekcji do swoich zajęć.

Najważniejsza jest systematyczność nauki języka angielskiego - wtedy nic cię nie zaskoczy

Pisaliśmy o tym wyżej i nie wahamy się powtórzyć - w skutecznej nauce języka angielskiego najważniejsza jest systematyczność. Przede wszystkim dlatego, że dobrze opracowany plan i rozsądne rozłożenie materiału, który musisz opanować, pozwala uniknąć przykrych niespodzianek (nie zorientujesz się nagle dwa dni przed maturą, że do nauki zostały Ci jeszcze dwa działy słownictwa i powtórzenie wszystkich czasów).

Regularna nauka w mniejszych dawkach jest także bardziej efektywna niż próby przyswojenia ogromnej dawki materiału w krótkim czasie. Pamiętaj, że w planie nauki warto uwzględnić powtórki!

Podsumowanie

Matura rozszerzona z języka angielskiego może brzmieć trochę strasznie i przytłaczać zakresem materiału. Faktem jest jednak, że kiedy już ją zdasz, najprawdopodobniej dojdziesz do wniosku, że nie była taka trudna i warto było porządnie się do niej przygotować. Masz jeszcze czas, aby podciągnąć swoje umiejętności - w szkole Speak Up kursy maturalne z angielskiego zaczynają się codziennie!

Trzymamy za Was kciuki, drodzy Maturzyści!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

Maj kojarzy się z przyjemną pogodą i zbliżającymi wakacjami. Oddychamy pełną piersią, nabieramy energii do działania, więcej czasu spędzamy na zewnątrz. Chyba że jesteś akurat maturzystą. W tym przypadku najpiękniejszy miesiąc roku to czas wytężonej pracy i stresu związanego z egzaminami dojrzałości. Czy wiesz, jak dokładnie wygląda matura rozszerzona z języka angielskiego i co musisz umieć, aby ją zdać?

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem