Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-07-24

Jak wykorzystać Internet w nauce języka angielskiego

 

Portale informacyjne

 

Słuchanie i czytanie wiadomości w serwisach informacyjnych to fantastyczny sposób na ćwiczenie angielskiego. Język używany przez renomowane stacje telewizyjne i radiowe do podawania najświeższych newsów jest bardzo czytelny i bezpośredni. Same informacje są zawsze aktualne i dotyczą bieżących wydarzeń, nie znudzisz się więc czytaniem czy słuchaniem starych, wciąż tych samych rzeczy. Korzyść jest więc podwójna - nie tylko udoskonalasz swój angielski, ale jednocześnie wiesz co dzieje się na świecie.

Aby zwiększyć efektywność działań - czytaj na głos. To świetny sposób na ćwiczenie wymowy i płynności wypowiedzi. Jeśli nie jesteś pewien, czy poprawnie wypowiadasz jakieś słowo, zapisz go i dopytaj kogoś, kto dobrze zna angielski, najlepiej swojego nauczyciela. Dobrym pomysłem jest wielokrotne powtarzanie na głos trudniejszych słów, dopóki ich wymowa nie przestanie sprawiać Ci problemu.

 

Warto też rozwijać słownictwo pod kątem konkretnej tematyki. Np. wiadomości sportowe i artykuły lub biuletyny dotyczące sportu pomogą Ci zwiększyć zakres słownictwa z tej konkretnej dziedziny. Możesz też np. oglądać prognozę pogody. Nie tylko utrwalisz słownictwo i poćwiczysz słuchanie, ale zaobserwujesz w jaki sposób używane są czasy przyszłe i inne konstrukcje gramatyczne.

 

Blogi

 

W sieci funkcjonuje mnóstwo interesujących blogów. Bogactwo ich tematyki sprawia, że z łatwością znajdziesz coś dla siebie. Zacznij od wyszukania blogów dotyczących ciekawych dla Ciebie zagadnień i zacznij je regularnie czytać. Jeśli np. lubisz podróżować, poszukaj blogów prowadzonych przez znanych podróżników. Jedną z wielkich zalet dobrych blogerów to fakt, że aby utrzymać zainteresowanie swoją twórczością muszą tworzyć bardzo interesujące teksty na wysokim poziomie.

Pamiętaj jednak, że fakt iż ktoś pisze dużo i często w języku angielskim nie oznacza, że jest autorytetem w pisowni gramatyce tego języka. Zwracaj uwagę na wyrażenia slangowe i przekleństwa. Jeśli chcesz mieć pewność, że czytasz dobrej jakości teksty, zajrzyj na blogi swoich ulubionych marek. Zwykle pisane są przez profesjonalistów, nie ma więc obawy, że wkradną się do nich błędy językowe.

 

Filmy video

 

Dostęp do filmów wideo to prawdziwe błogosławieństwo dla wszystkich, którzy chcieliby udoskonalić swój angielski. Można np. oglądać filmy w wersji oryginalnej i korzystać z ogromnej ilości materiałów przeznaczonych typowo dla osób pragnących zgłębić tajniki języka angielskiego. Ale to jeszcze nie wszystko. Świetnym sposobem na naukę nowych słów i wyrażeń jest oglądanie teledysków na YouTube z włączonymi napisami. Nie porywaj się od razu na teksty Eminema, ale już np. utwory Adele polecamy z całego serca.

 

Kolejnym źródłem, z którego warto korzystać są TED Talks! To świeże, aktualne i niezwykle interesujące wystąpienia osób z różnych krajów, dotyczące każdego możliwego tematu. Oglądając je zyskujesz podwójnie, nie tylko rozwijasz swoje kompetencje językowe, ale także dowiadujesz się wielu ciekawych, inspirujących rzeczy!

 

Warto także wspomnieć tutaj o vloggerach. Jeśli lubisz tą formę przekazu, nie czekaj i poszukaj vlogów prowadzonych w języku angielskim. To medium da Ci dostęp do języka używanego w bardziej naturalny sposób. Podobnie jak w przypadku blogów, polecamy ostrożność - nie każdy vlogger to ekspert w dziedzinie języka angielskiego, zwłaszcza jeśli nie jest jego rodzimym użytkownikiem.

 

Zajęcia z lektorem online

 

Dostęp do Internetu oznacza wiele możliwych sposobów nauki języka, nie tylko samodzielnej. Zdając sobie sprawę z tego, że większość naszego życia spędzamy obecnie “zalogowani” w rzeczywistości wirtualnej, szkoły Speak Up oferują możliwość realizowania zajęć z lektorem online. W zaciszu swojego domu, bez konieczności dojazdu i szukania miejsca parkingowego, w najwygodniejszych dla Ciebie godzinach.

 

Zajęcia online możesz zarezerwować samodzielnie, korzystają ze Strefy Słuchacza lub skorzystać z pomocy na recepcji szkoły. Zapraszamy! 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

 

 

 

ENGLISH VERSION

How to use the Internet in learning English?

 

It has never been so easy to access learning materials in English. The Internet is a synonym of infinite possibilities of having contact with the language of Shakespeare – from the websites dedicated for learners where you can find loads of interesting exercises and quizzes, through news websites to the invaluable sources of YouTube. How to use them most efficiently?

 

News websites

 

Reading and listening to the news on the Internet is a really fantastic way to practise your English. Language used by reputable TV and radio channels is usually clear and comprehensible. The news itself is always up-to-date and concerns current affairs, so you will not be bored by reading about the same things all the time. That means there are two types of benefits for you - not only do you enrich your English, but also you are familiar with the latest happenings in the world.

 

To make it even more effective – read out loud! It is a great way to practise your pronunciation and fluency. If you are not sure if you pronounce a word correctly, write it down and ask someone who speaks English well, e.g. your English teacher. Another good idea is to repeat loudly the most difficult words until you can pronounce them easily.

 

It is also recommended to enrich your vocabulary connected with a chosen topic, e.g. sport news and articles or newsletters concerning sport will help you increase your sport vocabulary. You can watch or listen to the weather forecast as well. You will consolidate your vocabulary and practise the listening skills. What’s more, you will have a chance to observe how future tenses and other grammar constructions are actually used.

 

Blogs

 

You can find a lot of interesting blogs on the Web. The range of topics is amazing and you will easily find something suitable for yourself. You can start off with searching for blogs on matters that you find interesting and then follow them on regular basis. For example, if you are into travelling, look for blogs of famous explorers. One of the advantages of good bloggers is the fact that they have to create really interesting entries to keep their audience entertained.

 

However, you should keep in mind that publishing many articles in English does not make anybody an expert on spelling and grammar of that language. Watch out for slang phrases and swearwords. If you want to make sure that the texts you read are of high quality turn to blogs of your favourite brands. They are usually written by professionals, so the risk of finding any linguistic mistakes in them is minimal.

 

Videos

 

Unlimited access to video films is a true blessing for everybody who aims at improving their English skills. You can e.g. watch movies in the original version and make use of a huge amount of materials designed for English learners. And that’s not everything! A great way to learn new words and phrases is watching video clips on YouTube with subtitles on. It might not be a good idea to go for Eminem lyrics but e.g. songs by Adele are highly recommended!

 

Another source worth trying are TED Talks! They are innovative, up-to-date and really interesting speeches  given by people from all over the world on every topic possible.

Watching them, you benefit in two ways – you boost your language skills and learn a lot of  fascinating, inspiring things!

 

It is also worth to mention vloggers. If you like this medium, don't wait any longer and look for vlogs in English. They will give you an access to a more natural, informal variation of the language. Just like with blogs – you should be careful. Not everyone who has their own vlog speaks English correctly, especially if they are not a native speaker.

 

Online classes

 

The Internet access gives you lots of possibilities to learn a language and not only by yourself. Keeping in mind that we are all “logged in” almost all the time, Speak Up School gives you a chance to have online classes with our teachers. In the comfort of your own house, with no need to go out and look for a parking place, at the time most convenient for you.

You can book online classes by yourself, using the Student’s Zone or ask for help at the reception desk. We hope to see you soon!

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE >>>

 

Jeszcze nigdy dostęp do materiałów w języku angielskim nie był tak prosty. Internet to synonim nieskończonych możliwości kontaktu z mową Szekspira - od stron dedykowanych nauce, gdzie znajdziesz mnóstwo interesujących ćwiczeń i quizów, poprzez portale informacyjne aż po nieocenione zasoby YouTuba. Jak korzystać z tych dobrodziejstw?     

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem