ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki - ćwiczenia

Przyimki są integralną częścią struktury języka angielskiego a ich odpowiednie stosowanie przyczynia się do praktycznej znajomości gramatyki angielskiej. Często wpływają na precyzję i dokładność przekazywanego znaczenia. Ćwiczenia na przyimki pomagają zrozumieć, jak poprawnie używać ich w zdaniach i konstrukcjach. Zaczynajmy zatem.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Dopasuj odpowiednie przyimki z kolumny A do odpowiednich zdań w kolumnie B

Kolumna A

Kolumna B:

in

She arrived ___ the airport.

on

They had a picnic ___ the park.

at

I usually go to bed ___ 11 p.m.

with

He's going to the movies ___ his friends.

by

The book was written ___ a famous author.

Angielski przyimek

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach odpowiednimi przyimkami.

 1. a) I'm going to the concert ___ my best friend.
 2. b) Don't forget to turn off the lights ___ you leave.
 3. c) The restaurant is located ___ the corner of the street.
 4. d) She is interested ___ learning foreign languages.
 5. e) They usually have dinner ___ home.

Ćwiczenie 3

Wybierz właściwą odpowiedź, uzupełniając zdania odpowiednią przyimką.

 1. We're going to meet ___ the café.
 • in
 • at
 • on
 1. The cat is sitting ___ the table.
 • on
 • at
 • in
 1. I'll see you ___ the party.
 • on
 • at
 • in
 1. They traveled ___ plane.
 • on
 • by
 • in
 1. The keys are ___ the drawer.
 • in
 • on
 • at

Ćwiczenie 4

Przyimki angielski w pytaniach

Utwórz pytania, używając odpowiednich przyimków.

 1. a) What are you thinking ___?
 2. b) Where did you find that book ___?
 3. c) Who are you going to the party ___?
 4. d) How did they get ___ the concert?
 5. e) When are you meeting ___ your friends?

Ćwiczenie 5

Utwórz zdania, używając odpowiednich przyimków z listy poniżej. Staraj się wykorzystać różne konteksty i sytuacje.

Przyimki:

 1. between
 2. beyond
 3. throughout
 4. beneath
 5. towards
 6. Przykład: She walked towards the park.

Ćwiczenie 6

W poniższych zdaniach występują błędnie użyte przyimki.

Popraw je, wybierając właściwe przyimki z listy poniżej.

Przyimki: beside, instead of, among, through, under

Przykład: He sat over her. (poprawne: He sat beside her)

 1. He chose the orange for the apple.
 2. They found the missing book in the other books.
 3. They drove by the tunnel to reach the other side.
 4. The cat hid behind the bed during the thunderstorm.

Ćwiczenie 7

Dopasuj odpowiednie przyimki: on, through, on, in, under do podanych kontekstów w zdaniach poniżej:

 1. I'm going ___ a trip next week.
 2. The keys are ___ the table.
 3. We walked ___ the forest and enjoyed the beautiful scenery.
 4. They live ___ the same street as us.
 5. She's standing ___ the bridge, watching the sunset.

Klucz odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Odpowiedzi:

She arrived at the airport.

They had a picnic in the park.

I usually go to bed at 11 p.m.

He's going to the movies with his friends.

The book was written by a famous author.

Ćwiczenie 2

Odpowiedzi:

 1. a) with b) before c) at d) in e) at

Ćwiczenie 3

Odpowiedzi:

 1. at
 2. on
 3. at
 4. by
 5. in

Ćwiczenie 4

Odpowiedzi:

 1. a) about b) in c) with d) to e) with

Ćwiczenie 5

 1. She stood between her parents in the family photo.
 2. The view beyond the mountains was breathtaking.
 3. The music played throughout the night, keeping everyone dancing.
 4. The treasure was buried beneath the old oak tree.
 5. He walked towards the sunset, enjoying the warm evening breeze.

Ćwiczenie 6

 1. He chose the orange instead of the apple.
 2. They found the missing book among the other books.
 3. They drove through the tunnel to reach the other side.
 4. The cat hid under the bed during the thunderstorm.

Ćwiczenie 7

 1. on
 2. on
 3. through
 4. in
 5. on

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.