ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki czasu - ćwiczenia

Przyimki (ang. prepositions) to nieodmienne i niesamodzielne części mowy, które, łącząc się z innymi częściami mowy tworzą nowe znaczenia i nadają zupełnie inny sens wypowiedzi. Przyimki czasu (ang. prepositions of time) możemy definiować czas odbywania się opisywanej czynności, na przykład on Friday (w piątek), since winter (od zimy), for two years (od dwóch lat).

Kiedy dajemy przyimki czasu w angielskim

Kiedy używamy przyimków czasu? "Kiedy" to właśnie idealne pytanie. Zawsze gdy chcemy wskazać czas, moment, okres trwania czynności, o której mówimy.

Odśwież i poszerz wiedzę na ich temat, wchodząc na www.speak-up.pl. Nasz zestaw ćwiczeń Przyimki czasu ćwiczenia pdf pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz testy na komputer, wydrukuj je i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przyimki czasu angielski

Przypominamy, najważniejsze przyimki czasu w angielskim to:

 1. on
 2. in
 3. at
 4. after
 5. before
 6. by
 7. during
 8. for
 9. from

Ćwiczenie 1

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski, uwzględniając odpowiednie przyimki czasu:

 1. Jesteśmy w pracy od poniedziałku do piątku.
 2. Spotkamy się o 15:30.
 3. Ona wstaje o świcie.
 4. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00.
 5. Oni przyjechali w zeszłym tygodniu.
 6. Czytam książkę od kilku godzin.
 7. Nasze wakacje trwają przez cały lipiec.
 8. On zmarł w 1995 roku.
 9. Oni wrócą za dwa tygodnie.
 10. Będę gotować przez cały wieczór.
 11. To wydarzenie miało miejsce przed naszym przyjazdem.
 12. Nie widziałem go od dłuższego czasu.
 13. Wkrótce przekonasz się, co to znaczy być samotnym.
 14. Chciałbym skończyć ten projekt do końca miesiąca.
 15. Wracam do domu po zmroku.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi przyimkami czasu:

 1. The movie starts ________ 7:00 PM.
 2. I have been working here ________ 2010.
 3. She usually goes to bed ________ midnight.
 4. We'll meet you ________ the weekend.
 5. They arrived ________ the morning.
 6. He has been on vacation ________ two weeks.
 7. The store is open ________ 9 AM ________ 6 PM.
 8. My birthday is ________ October 10th.
 9. I'll call you ________ a few minutes.
 10. They left ________ time ________ .

Ćwiczenie 3

Wybierz odpowiedni przyimek czasu, aby uzupełnić zdania:

 1. The train leaves _____ 2:30 PM a) in b) at c) on
 2. She has been studying English _______ three hours. a) for b) since c) at
 3. They will arrive ________ Friday evening. a) at b) in c) on
 4. The meeting is scheduled ______ 10 AM.a) on b) at c) in
 5. We usually have lunch _______ noon. a) at b) in c) on
 6. The conference is scheduled _____ 10 AM, so please be on time. a) in b) at c) for
 7. He hasn't visited his hometown _____ a decade. a) for b) since c) in
 8. She's been working on her novel _____ over a year now. a) for b) since c) at
 9. They will return from their expedition _____ the end of the month. a) on b) at c) by
 10. The museum is closed _____ Mondays and Tuesdays. a) in b) on c) at

Ćwiczenie 4

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach odpowiednimi przyimkami czasu:

 1. She's been living in London ________ 2015.
 2. I'll call you ________ an hour.
 3. The museum is closed ________ Mondays.
 4. They arrived ________ the afternoon.
 5. The concert starts ________ 8:00 PM.
 6. We'll meet ________ two days.
 7. My birthday is ________ August 5th.
 8. He'll be here ________ a while.
 9. She has been practicing piano ________ she was a child.
 10. The store opens ________ 9 AM.
 11. She usually goes to the gym ________ the morning.
 12. The movie starts ________ 7:30 PM.
 13. We'll meet you ________ the weekend.
 14. My birthday is ________ April 15th.
 15. He has been studying French ________ a few months.

Ćwiczenie 5

Zaproponuj tłumaczenie prepositions of time w poniższej historii.

Dla ułatwienia oto lista niektórych przyimków czasu w języku polskim:

w trzecim tygodniu września, który od dawna marzył o tej podróży, o wschodzie słońca, przez cały dzień, po raz pierwszy, do wieczora, na przestrzeni kilku dni, od kilku lat, pierwszego września, w ostatni wieczór swojego pobytu, do końca życia.

Meeting at the crossroads

The action of the story takes place (1) ________ week of September

in a picturesque seaside town. The protagonist of the story is John (2) ________. One morning (3) ________, John set out for the beach to admire the beautiful view. The sun shone in the sky throughout the day, and John spent his time relaxing and reading a book (4) ________. In the evening, he accidentally met Mary, in the same place where he first saw the sunrise. Our story unfolded (5) ________, during which John and Mary grew closer to each other. Together, they went on long walks along the seaside and explored the scenic surroundings. John learned that Mary had been living here (6) ________, and her birthday was (7) ________.

After a few days, (8) ________, John realized that he could not leave this place without confessing his feelings to Mary. During dinner at sunset, he told her how much he liked her and proposed that she be his companion (9) ________.

Mary, surprised and touched, agreed. It was a wonderful ending to their meeting, and their story began in the picturesque seaside town.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. We are at work from Monday to Friday.
 2. We will meet at 3:40 pm.
 3. She wakes up at dawn.
 4. The concert will start at 7 pm.
 5. They arrived last week.
 6. I've been reading the book for several hours.
 7. Our vacation lasts all of July.
 8. He passed away in 1995.
 9. They will return in two weeks.
 10. I will be cooking all evening.
 11. This event took place before our arrival.
 12. I haven't seen him for a long time.
 13. Soon you will find out what it means to be lonely.
 14. I would like to finish this project by the end of the month.
 15. I return home after dark.

Ćwiczenie 2

 1. at
 2. since
 3. at
 4. at
 5. at
 6. for
 7. on, to
 8. on
 9. in
 10. a (long time) ago

Ćwiczenie 3

 1. at
 2. for
 3. on
 4. at
 5. at
 6. at
 7. for
 8. for
 9. by
 10. on

Ćwiczenie 4

 1. since
 2. in
 3. on
 4. in
 5. at
 6. in
 7. on
 8. for
 9. since
 10. at
 11. in
 12. at
 13. on
 14. on
 15. for

Ćwiczenie 5

 1. in the third week of september
 2. who had long dreamed of this trip
 3. at sunset
 4. until evening
 5. over the course of several days
 6. for several years
 7. on the first day of september/on 1st september
 8. on the last evening of his stay
 9. for the rest of his life

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.