ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki miejsca - ćwiczenia

Przyimek (prepositions) nieodmienna część mowy, która wprowadza dodatkowe informacje związane z czasem, miejscem, ruchem i sposobem wykonywania danej czynności. Bezcennym ułatwieniem jest brak odmiany przez przypadki, co czyni naukę bardzo przyjemną. Przyjrzyjmy się bliżej przyimkom miejsca - prepositions of place.

Kiedy używamy przyimków miejsca w angielskim

Przypomnijmy, przyimki miejsca określają miejsce, kierunek przemieszczania się, czas lub relacje przestrzenno czasowe.

Na przykład. Ania właśnie weszła do środka. Najbardziej popularnymi przyimkami miejsca są in, on, oraz at. Należy pamiętać, że nie powinniśmy tłumaczyć i stosować przyimków miejsca 1:1 względem języka polskiego. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest nauczenie się pewnych wyrażeń przyimkowych na pamięć.

Przyimki miejsca angielski

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia jesteś we właściwym miejscu. Nasz zestaw “Przyimki Miejsca - ćwiczenia do druku w pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę. Oto zestaw ciekawych i zróżnicowanych ćwiczeń na temat przyimków miejsca - prepositions of place w języku angielskim.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami: in, on, at, by, between, under, above, below, across.

 1. The cat is sleeping ___ the bed.
 2. The painting hangs ___ the fireplace.
 3. She lives ___ a charming house by the lake.
 4. The store is located ___ the corner of the street.
 5. The bridge stretches ___ the river.
 6. The treasure is buried ___ the old tree.
 7. The airplane is flying ___ the clouds.
 8. The book is open ___ the desk.
 9. The hiking trail leads ___ the mountains.
 10. The restaurant is situated ___ two large buildings.

Ćwiczenie 2

Napisz krótkie opisy wskazujące na położenie i kierunki w mieście, używając odpowiednich przyimków miejsca.

 1. The museum is located ___ the heart of downtown.
 2. Turn left ___ the traffic lights and you'll see the cafe.
 3. The theater is situated ___ the corner of Park Street and Elm Avenue.
 4. The bookstore is just ___ the post office.
 5. The park is a short walk ___ the library.
 6. The subway station is right ___ the corner.
 7. The hotel is nestled ___ the mountains.
 8. Walk straight ___ the end of the street and you'll find the market.
 9. The concert hall is ___ the river.
 10. The pharmacy is ___ the supermarket.

Ćwiczenie 3

Opis przestrzeni wewnątrz budynku

Opisz, gdzie znajdują się różne elementy wewnątrz budynku.

 1. The conference room is ___ the second floor.
 2. The kitchen is ___ the back of the house.
 3. The bathroom is situated ___ the hallway.
 4. The study room is ___ the top floor.
 5. The living room is ___ the front of the apartment.
 6. The balcony is right ___ the bedroom.
 7. The gym is located ___ the basement.
 8. The dining area is ___ the center of the restaurant.
 9. The elevator is ___ the right of the entrance.
 10. The office is ___ the left as you enter the building.

Ćwiczenie 4

Napisz instrukcje do znalezienia ukrytego skarbu na oparciu o opisane miejsca.

 1. Start ___ the old oak tree near the river.
 2. Walk twenty paces ___ the stone bridge.
 3. Turn right and continue walking ___ the ancient ruins.
 4. Climb ___ the hill until you reach the big rock.
 5. From there, head straight ___ the big boulder.
 6. The treasure is buried ___ the boulder's shadow.
 7. It's hidden ___ a wooden chest.
 8. Look ___ the lid to find your reward.
 9. Congratulations, you've found the treasure ___ the end of the journey!
 10. Remember, the real treasure was the adventure ___ the way.

Ćwiczenie 5

Dopasuj odpowiedni przyimek miejsca do każdego ze zdań:

over, along, beside, beneath, through, above, across, among, underneath, atop

 1. She walked …………………… the riverbank, enjoying the peaceful scenery.
 2. The keys were …………………… the pile of books on the shelf.
 3. The cafe is nestled …………………… the tall buildings in the city center.
 4. The cat leaped …………………… the fence and disappeared into the garden.
 5. The trail leads …………………… the dense forest to a hidden waterfall.
 6. The painting hangs …………………… the fireplace, creating a focal point in the room.
 7. The village is located …………………… the hill, overlooking the valley.
 8. They placed a bench …………………… the fountain for people to relax.
 9. The airplane flew …………………… the sky, leaving a trail of white clouds.
 10. The treasure was buried …………………… the old oak tree, marked by an 'X.'

Ćwiczenie 6

Opowieść o podróży. Przetłumacz tekst, zwracając szczególną uwagę na przyimki miejsca.

W ciągu ostatnich wakacji miałem okazję zwiedzić Paryż. Przechadzałem się wzdłuż brzegu Sekwany, zachwycając się romantycznymi widokami. Przeszedłem również przez wąskie uliczki Montmartre, ciesząc się atmosferą artystycznego kwartału. Jednym z głównych celów było wejście na szczyt Wieży Eiffla, z której można było podziwiać spektakularne widoki na całe miasto. Po godzinach spędzonych wewnątrz Luwru, wróciłem do mojego hotelu, który znajdował się blisko historycznego centrum. Wrażenia z każdego miejsca były wyjątkowe, tworząc niezapomniane chwile podczas całego pobytu. Już wiem, że chcę wracać do Paryża, nie tylko we wspomnieniach.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. on
 2. above
 3. in
 4. on
 5. across
 6. under
 7. above
 8. on
 9. through
 10. between

Ćwiczenie 2

 1. in the heart of
 2. at the traffic lights
 3. at the corner of
 4. by the post office
 5. a short walk from
 6. right around the corner.
 7. nestled among the mountains.
 8. straight to the end of
 9. by the river.
 10. next to the supermarket.

Ćwiczenie 3

 1. on the second floor
 2. at the back of the house
 3. down the hallway
 4. on the top floor
 5. at the front of the apartment
 6. off the bedroom
 7. in the basement
 8. in the centre of the restaurant
 9. to the right of the entrance
 10. to the left as you enter the building

Ćwiczenie 4

 1. at
 2. to
 3. towards
 4. up
 5. towards
 6. under
 7. in
 8. under
 9. at
 10. along

Ćwiczenie 5

 1. along
 2. beneath
 3. nestled among
 4. over
 5. through
 6. above
 7. atop
 8. beside
 9. across
 10. underneath

Ćwiczenie 6

During the last vacation, I had the opportunity to visit Paris. I strolled along the banks of the Seine, marveling at the romantic views. I also walked through the narrow streets of Montmartre, enjoying the atmosphere of the artistic quarter. One of the main goals was to go to the top of the Eiffel Tower, from which you could admire spectacular views of the entire city. After spending hours inside the Louvre, I returned to my hotel, which was located close to the historic center. Impressions from each place were unique, creating unforgettable moments throughout the entire stay. I already know that I want to return to Paris, not only in memories.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.