ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki sposobu - ćwiczenia

Przyimek (prepositions) to nieodmienna część mowy, która wprowadza dodatkowe informacje związane z czasem, miejscem, ruchem i sposobem wykonywania danej czynności. Bezcenny wręcz ułatwieniem jest brak odmiany przez przypadki, co czyni naukę bardzo przyjemną

Kiedy używamy przyimków sposobu w angielskim

Przypomnijmy, przyimki sposobu to takie, które opisują przez kogo i za pomocą czego (w jaki sposób) coś zostało wykonane.

Na przykład. Otworzyłem drzwi samochodu za pomocą aplikacji.

Przyimki sposobu angielski

Jeżeli potrzebne Ci są ćwiczenia z przyimków sposobu, jesteś we właściwym miejscu. Nasz zestaw “Przyimki Sposobu - ćwiczenia do druku w pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. 

Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę. Oto pięć ciekawych i zróżnicowanych ćwiczeń na temat przyimków sposobu - prepositions of agents of things w języku angielskim.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz odpowiedni przyimek (by, with, through, by means of, using, via, by way of) do każdego zdania.

 1. She painted the portrait __ __ __ __ watercolors.
 2. The car was repaired __ __ __ __ modern technology.
 3. He solved the puzzle __ __ __ __ logical reasoning.
 4. The message was sent __ __ __ __ email.
 5. They completed the project __ __ __ __ great teamwork.
 6. The magician made the rabbit disappear __ __ __ __ magic.
 7. The artist expressed her emotions __ __ __ __ her paintings.
 8. He learned to play the guitar __ __ __ __ watching online tutorials.
 9. The recipe was prepared __ __ __ __ fresh ingredients.
 10. She achieved success __ __ __ __ hard work.
 11. They reached the summit __ __ __ __ a challenging route.
 12. The problem was solved __ __ __ __ careful analysis.
 13. The news spread quickly __ __ __ __ social media.
 14. She expressed her creativity __ __ __ __ dance.
 15. He explained the concept __ __ __ __ simple examples.

Ćwiczenie 2

Dopasuj poniższe zdania (1-15) z najbardziej pasującym zakończeniem (a-o). Sprawdź sens zdania i zwróć szczególną uwagę na użyty przyimek sposobu.

 1. He achieved success __
 2. The novel was adapted into a movie __
 3. She learned to cook __
 4. The message was communicated __
 5. They overcame their fear __
 6. The artist expressed his emotions __
 7. The experiment was conducted __
 8. The news spread __
 9. They travelled to Europe __
 10. The project was completed __
 11. She demonstrated her skills __
 12. The company expanded its market __
 13. The team won the championship __
 14. He conveyed his ideas __
 15. They solved the problem __
 1. by way of logical reasoning.
 2. by means of advanced technology.
 3. using traditional methods.
 4. with determination and practice.
 5. via social media.
 6. through the use of new software.
 7. by working together.
 8. by following a detailed plan.
 9. by showcasing her artwork.
 10. by facing challenges head-on.
 11. using a combination of languages.
 12. by demonstrating excellent teamwork.
 13. via a direct flight.
 14. through their dedication and hard work.
 15. by expanding their product range.

Ćwiczenie 3

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Zwróć szczególną uwagę na użycie odpowiedniego przyimka sposobu.

 1. Zdobyłam nagrodę dzięki ciężkiej pracy.
 2. Osiągnęli sukces za pomocą innowacyjnych rozwiązań.
 3. On zilustrował swoją teorię za pomocą prostych diagramów.
 4. Przesłaliśmy dokumenty za pośrednictwem faksu.
 5. Nauczyłem się gotować dzięki mojej babci.
 6. Pokonaliśmy trudności dzięki wsparciu przyjaciół.
 7. Przedstawiła swój pomysł za pomocą prezentacji multimedialnej.
 8. Skomunikowaliśmy się z nimi poprzez e-mail.
 9. Byłem zaskoczony, jak szybko rozeszła się ta wiadomość.
 10. Zespół pracował nad projektem z determinacją i zaangażowaniem.

Ćwiczenie 4

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach odpowiednimi przyimkami (by, with, through, by means of, using, via, by way of).

Upewnij się, że zdania mają logiczny sens.

 1. The mystery was solved __ __ clever deduction.
 2. She expressed her gratitude __ __ a heartfelt letter.
 3. They discovered the hidden treasure __ __ a detailed map.
 4. The children entertained themselves __ __ imaginative games.
 5. The company expanded its reach __ __ strategic partnerships.
 6. The news spread quickly __ __ word of mouth.
 7. He painted a beautiful landscape __ __ vibrant colors.
 8. They navigated the dense forest __ __ a compass.
 9. The recipe was prepared __ __ fresh and organic ingredients.
 10. The message was conveyed __ __ a series of symbols.

Ćwiczenie 5

Wybierz odpowiedni przyimek sposobu do podanych zdań (by, with, through, by means of, using, via, by way of)

 1. He solved the puzzle __ __ his brilliant mind.
 2. She expressed her emotions __ __ a heartfelt song.
 3. The recipe was prepared __ __ following the instructions.
 4. They achieved success __ __ hard work and dedication.
 5. The news spread quickly __ __ social media.
 6. The artist conveyed his message __ __ powerful imagery.
 7. The message was sent __ __ email.
 8. They learned to dance __ __ watching online tutorials.
 9. She overcame her fears __ __ facing them head-on.
 10. He explained the concept __ __ simple examples.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. using
 2. by means of
 3. by way of
 4. via
 5. with
 6. by
 7. through
 8. by
 9. using
 10. by means of
 11. via
 12. by
 13. by way of
 14. through
 15. using

Ćwiczenie 2

 1. n) by means of advanced technology.
 2. o) by expanding their product range.
 3. a) by way of logical reasoning.
 4. e) via social media.
 5. c) using traditional methods.
 6. i) by showcasing her artwork.
 7. f) through the use of new software.
 8. b) by means of advanced technology.
 9. d) with determination and practice.
 10. l) by demonstrating excellent teamwork.
 11. h) by following a detailed plan.
 12. g) by working together.
 13. k) using a combination of languages.
 14. m) via a direct flight.
 15. j) by facing challenges head-on.

Ćwiczenie 3

 1. I achieved the award through hard work.
 2. They achieved success by means of innovative solutions.
 3. He illustrated his theory using simple diagrams.
 4. We sent the documents via fax.
 5. I learned to cook thanks to my grandmother.
 6. We overcame difficulties with the support of friends.
 7. She presented her idea through a multimedia presentation.
 8. We communicated with them via email.
 9. I was surprised how quickly this news spread.
 10. The team worked on the project with determination and dedication.

Ćwiczenie 4

 1. by
 2. with
 3. using
 4. with
 5. through
 6. via
 7. with
 8. using
 9. with
 10. through

Ćwiczenie 5

 1. with
 2. through
 3. by
 4. through
 5. via
 6. through
 7. via
 8. by
 9. by
 10. with

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.