Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-05-09

Wyrażanie opinii po angielsku - zwroty i przykład

Wyrażanie opinii po angielsku - podstawowe informacje

Jeśli chodzi o wyrażanie opinii w języku angielskim, to obowiązuje tu taka sama główna zasada, jak w każdym innym języku świata: podczas wypowiedzi konieczne jest odniesienie się do danej kwestii czy osoby i przedstawienie własnego stanowiska. Samo wyrażenie swojej opinii po angielsku to jednak za mało: idealnie, gdy podeprzesz własne zdanie kilkoma odpowiednio dobranymi, rzeczowymi i logicznymi argumentami. Pamiętaj również, że najczęściej wykorzystywane zwroty do wyrażania opinii po angielsku mają charakter półformalny lub formalny, tak więc i cała Twoja wypowiedź powinna być adekwatnie dopasowana pod względem stopnia sformalizowania języka. 

Wyrażanie swojej opinii po angielsku - rodzaje

Zazwyczaj podstawowym zwrotem stosowanym do wyrażania własnej opinii, jaki poznają praktycznie wszystkie osoby uczące się języka angielskiego, jest "I think...". To oczywiście prawidłowa konstrukcja, oznaczająca po polsku "Myślę (że)...", ale zdecydowanie nie jedyna, jaką warto znać. Tym bardziej, że opinię na dany temat można po angielsku wyrazić z różną siłą - bądź mocno, stanowczo (strong opinion), jak też w sposób zdecydowanie delikatniejszy (weak opinion). 

Poniżej znajdziesz różnorodne przydatne zwroty do wyrażania opinii po angielsku - zarówno wtedy, gdy chcesz zakomunikować swoje zdanie w sposób maksymalnie konkretny, jak i w sytuacji, gdy Twoja opinia na dany temat nie jest wyrazista. 

Wyrażanie opinii po angielsku - zwroty dobitne

Oto przykładowe wyrażenia, których możesz użyć, by w mocny, jednoznaczny sposób wyrazić swoją opinię w języku angielskim:

 • I'm (absolutely) convinced that… - Jestem (absolutnie) przekonany/a, że…
 • I’m sure that… - Jestem pewien, że...
 • It’s obvious to me that… - Jest dla mnie oczywiste, że…
 • I have no doubts that... - Nie mam wątpliwości, że...
 • I’m positive that… – Jestem pewny/a, że…
 • Without any doubt I can say that... - Bez najmniejszej wątpliwości mogę powiedzieć, że...
 • I strongly believe that... - Głęboko wierzę, że...
 • I completely agree that... - Całkowicie zgadzam się, że...

Wyrażanie swojej opinii po angielsku - zwroty delikatne

W przypadku, gdy chcesz wyrazić opinię po angielsku mniej dobitnie, skorzystaj z poniższych zwrotów:

 • It seems to me that… - Wydaje mi się, że…
 • In my view… - Moim zdaniem…
 • In my opinion… - W mojej opinii…
 • According to me… - Jeśli chodzi o mnie…
 • From my viewpoint/From my point of view… - Z mojego punktu widzenia….
 • From my perspective… - Z mojej perspektywy…
 • My impression is that… - Mam wrażenie, że…
 • I would say that… - Powiedział(a)bym, że...
 • I have the feeling that… - Czuję, że…
 • I am under the impression that… - Mam wrażenie, że…
 • As far as I’m concerned… - Jeśli o mnie chodzi…
 • As far as I understand it… - O ile rozumiem…
 • The way I see it… - Ja widzę to tak…

Wyrażanie opinii w języku angielskim, gdy mamy mieszane uczucia

Czasami zdarza się również, że masz mieszane uczucia w odniesieniu do danej sprawy czy osoby. Wtedy możesz wyrazić tę nie do końca konkretną postawę przy użyciu jednego z poniższych zwrotów:

 • I am not totally convinced about it. - Nie jestem co do tego całkowicie przekonany/a.
 • I must admit that I'm not sure. - Przyznam, że nie mam pewności.
 • I have mixed feelings about it. - Mam co do tego mieszane uczucia.
 • I feel conflicted about it. - Mam mieszane uczucia w tej kwestii.
 • I don't really know what to make of it. - Nie do końca wiem, co o tym myśleć.
 • I am torn between... - Jestem rozdarty/a pomiędzy...

Wyrażanie opinii po angielsku - przykłady zwrotów przydatnych podczas argumentowania

Poniżej podajemy garść dodatkowych wyrażeń i zwrotów po angielsku, które mogą okazać się pomocne, gdy będziesz potrzebować doprecyzować swoją opinię lub skontrować argumentację kogoś innego: 

 • My personal view on this matter is that... - Moje zdanie na ten temat jest takie, że...
 • I want to press the point that... - Chcę podkreślić, że...
 • To better exemplify this point... - Aby lepiej zobrazować tę kwestię...
 • Strictly speaking - Mówiąc wprost
 • It would be more accurate to say that... - Precyzyjniej byłoby powiedzieć, że...
 • The point I'm trying to make is... - Chodzi mi o to...
 • I partially agree that... – Częściowo zgadzam się, że...
 • To my best knowledge... - Zgodnie z moją wiedzą...
 • On the contrary... - Z drugiej strony...
 • I’m afraid I can’t agree with... - Obawiam się, że nie mogę się zgodzić co do...

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że dzięki powyższemu zestawieniu wyrażanie swojej opinii po angielsku nie będzie już stanowić żadnego problemu. Jeżeli natomiast chcesz poznawać język angielski w przyjaznej atmosferze i w idealnych warunkach do nauki, zapraszamy na kurs języka angielskiego w jednej ze szkół Speak Up!Opinia w języku angielskim może zostać wyrażona na wiele sposobów, a język ten jest niezwykle bogaty w różnego rodzaju zwroty oraz wyrażenia, których właściwe zastosowanie pozwoli klarownie i precyzyjnie wyrazić pogląd na daną kwestię. Dziś zatem chcemy przybliżyć Ci słownictwo związane z tym obszarem komunikacji - jeśli zastosujesz podane poniżej zwroty, wyrażanie opinii po angielsku na dowolny temat nie powinno już dla Ciebie stanowić żadnego problemu. Zapraszamy zatem do lektury! 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem