ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Tworzenie pytań w mowie zależnej

Pytania w angielskiej mowie zależnej (ang. reported speech) to zagadnienie nieco podchwytliwe ze względu na szyk zdania - pytania mają strukturę zdania twierdzącego. Na szczęście, jeśli znasz zasady rządzące następstwem czasów w języku angielskim, tworzenie pytań w mowie zależnej w angielskim, wcale nie jest trudne!

Pytania w mowie zależnej w języku angielskim, najczęściej rozpoczynamy jednym z następujących czasowników:

  • ask - pytać
  • inquire - dopytywać, dowiadywać się
  • wonder - zastanawiać się
  • want to know - chcieć wiedzieć
  • demand - domagać się (odpowiedzi)

 

Szyk zdania 

Pytania w mowie zależnej podlegają dokładnie tym samym zasadom następstwa czasów oraz zmianom zaimków i określników, jak zdania twierdzące. Zostały one dokładnie opisane w artykule “Mowa zależna - następstwo czasów”. Musisz jednak pamiętać o konieczności zmiany budowy z pytania na zdanie twierdzące.

Wygląda to trochę inaczej w przypadku pytań otwartych (rozpoczynających się słówkiem pytającym), a inaczej dla pytań zamkniętych (takich, na które możemy jedynie odpowiedzieć “tak” lub “nie”). Te drugie rozpoczynają się w języku angielskim operatorem.

 

Pytania "wh-questions"

W przypadku pytań otwartych struktura pytania w mowie zależnej wygląda następująco:

wprowadzenie + słówko pytające + podmiot + orzeczenie (cofnięty czas!) + reszta zdania

 

Spójrz na poniższe przykłady:

“Where do you live?” asked me Mary. - “Gdzie mieszkasz?”, zapytała mnie Mary.

Mary asked me where I lived. - Mary zapytała mnie, gdzie mieszkam. 

Zauważ, że pierwsze zdanie jest w czasie Present Simple, a drugie w Past Simple!

 

“Why are they laughing?”, I wanted to know. - “Dlaczego oni się śmieją?”, chciałem wiedzieć.

I wanted to know why they were laughing. - Chciałem wiedzieć, dlaczego oni się śmiali. 

“How has this happened?”, inquired the manager. - “Jak to się stało?”, dopytywał kierownik.

The manager inquired how that had happened. - Kierownik dopytywał, jak to się stało. 

 

yes/no questions

W przypadku pytań zamkniętych nie ma słówka pytającego. Musimy zastąpić go odpowiednikiem polskiego “czy”. Do wyboru masz dwie możliwości: if lub whether. Szyk zdania jest dokładnie taki sam jak w przypadku pytań otwartych:

wprowadzenie + if/whether + podmiot + orzeczenie (cofnięty czas!) + reszta zdania

 

Oto kilka przykładów:

“Do you like this hotel?”, asked Ben. - “Czy podoba Wam się ten hotel?”, zapytał Ben.

Ben asked if we liked that hotel. - Ben zapytał, czy podobał nam się ten hotel.

“Is she doing anything tonight?”, I wanted to know. - “Czy ona robi coś dziś wieczorem?”, chciałem wiedzieć.

I wanted to know whether she was doing anything that night. - Chciałem wiedzieć, czy ona robiła (miała w planach) coś tamtego wieczoru. 

“Will you help us with the packing?”, asked Betty. - “Czy pomożesz nam w pakowaniu?”, zapytała Betty.

Betty asked if I would help them with the packing. - Betty zapytała, czy pomogę im w pakowaniu. 

 

Informacje o następstwie czasów, a także tworzeniu poleceń, próśb i zakazów w mowie zależnej po angielsku znajdziesz w osobnych artykułach na ten temat na naszej stronie. Odśwież, poszerz i usystematyzuj także wiedzę na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim dzięki materiałom Speak Up!

 

Angielski Online

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.