ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki sposobu w języku angielskim

Przyimki (ang. prepositions) to nieodmienna część mowy, która łączy się z innym wyrazem i nadaje mu nowy sens. Pozwala na wprowadzenie do zdania informacji o czasie, miejscu, ruchu i sposobie wykonania opisywanej czynności. W tym artykule znajdziesz niezbędne informacje na temat tych ostatnich.

 

Wprowadzenie do przyimków sposobu

Za pomocą przyimków sposobu (ang. prepositions of agents or things) wprowadzamy informację za pomocą czego lub przez kogo została wykonana dana czynność. Innymi słowy, określamy wykonawcę czynności lub instrument/narzędzie, które posłużyło do jej wykonania.  

 

Do grupy przyimków sposobu zaliczamy

Grupa przyimków sposobu jest niewielka, liczy zaledwie trzy pozycje.

 

Przyimek sposobu by - przez

Z przyimkiem by spotykamy się najczęściej w stronie biernej (ang. Passive Voice). To właśnie za pomocą tego niepozornego słówka wprowadzamy do zdania wykonawcę czynności (ang. agent). Spójrz na przykłady poniżej:

“Witcher” was written by Andrzej Sapkowski. - “Wiedźmin” został napisany przez Andrzeja Sapkowskiego. 

John Lennon was killed by a psychofan. - John Lennon został zamordowany przez psychofana. 

 

Przyimek sposobu with - czymś

W języku polskim mamy deklinację, czyli odmianę przez przypadki. To sprawia, że często nie ma potrzeby używania przyimka, zamiast tego odmieniamy rzeczownik. Kiedy chcemy powiedzieć, że wykonaliśmy jakąś czynność za pomocą jakiegoś przedmiotu, nie stosujemy przyimka, lecz wstawiamy nazwę tego przedmiotu w narzędniku, np. Kroiłem chleb (kim? czym?) nożem. W angielskim (szczęśliwie dla wszystkich uczących się tego języka!) nie ma przypadków. Musimy jednak sięgnąć po przyimek with. Oto, jak będzie brzmiało zdanie o krojeniu chleba po angielsku:

I cut the bread with a knife

I jeszcze jeden przykład:

This note was written with a fountain pen. - Ta notka została napisana wiecznym piórem.  

 

Przyimek sposobu without - bez 

Zdarza się również, że musimy wskazać na fakt wykonania jakiejś czynności bez (użycia) żadnego przedmiotu. Wtedy na pomoc przychodzi nam na pomoc przyimek without, np.: 

How do you want to open the door without the key?! -  Jak chcesz otworzyć drzwi bez klucza?!

You can’t play football without a ball. - Nie można grać w football bez piłki.

 

Przykłady użycia przyimków sposobu

Najskuteczniejsza nauka to ta wykorzystująca kontekst, dobrym więc pomysłem jest zapoznanie się z większą ilością przykładów zastosowania przyimków sposobu.

Who was this book written by? - Przez kogo została napisana ta książka?

This YouTube channel is run by a real scientist. - Ten kanała YouTube jst prowadzony przez prawdziwego naukowca.

Next time please get the information verified by an expert. - Następnym razem poddaj, proszę, informację weryfikacji przez eksperta.

While cooking the soup, stir it from time to time with a spoon. - Podczas gotowania zupy, zamieszaj ją łyżką od czasu do czasu.

With this new tool we are able to create better content. - Tym nowym narzędziem możemy tworzyć lepsze treści. 

The burglars broke the window with some hard object, probably a rock. - Włamywacze wybili okno jakimś twardym przedmiotem, prawdopodobnie kamieniem. 

If only we could fly without any mechanical devices! - Gdybyśmy tylko potrafili latać bez żadnych urządzeń mechanicznych!

It’s impossible to send an email without access to the Internet. - Niemożliwe jest wysłanie maila bez dostępu do internetu.

How long can a camel survive without water? - Jak długo może przeżyć wielbłąd bez wody?

 

Jeżeli szukasz więcej informacji na temat przyimków w języku angielskim, koniecznie przeczytaj artykuły poświęcone ich innym typom, które znajdziesz na naszej stronie. Gorąco polecamy także artykuły dotyczące innych zagadnień gramatycznych. Pomogą Ci one poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat gramatyki języka angielskiego!

 

<< Przyimki w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.