ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki czasu w języku angielskim - przykłady użycia

Dzięki przyimkom, zwykle krótkim i niepozornym słówkom, możemy wprowadzić do zdania istotne informacje, takie jak miejsce, kierunek przemieszczania się czy czas. Przyimki w języku angielskim nie odmieniają się, co znacznie ułatwia ich naukę.

 

Wprowadzenie do przyimków czasu

Za pomocą przyimków czasu (ang. prepositions of time) wprowadzamy do wypowiedzi informację na temat czasu odbywania się opisywanej czynności, np. in June (w czerwcu), at the weekend (w weekend), since Monday (od poniedziałku), for five years (od pięciu lat), itd. 

 

Do grupy przyimków czasu zaliczamy

Trzy najczęściej używane przyimki czasu w języku angielskim to in,on i at. Na liście przyimków czasu znajdziemy jednak o wiele więcej pozycji. 

 

in - w, za (jakiś czas)

Przyimek in oznacza “w” i stosujemy go:

 • z miesiącami - np. in January (w styczniu)
 • z porami roku - np. in the winter (zimą)
 • z latami - np. in 1598, a także w połączeniu miesiąca i roku - np. in May 2020 (w maju 2020 roku)
 • z dekadami - np. in the 1980s (w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku)
 • ze stuleciami - np. in the 18th century (w osiemnastym wieku)
 • z porami dnia - np. in the morning (rano)
 • z dłuższymi przedziałami czasu - np. in the Middle Ages (w średniowieczu)
 • wyrażenia: in the future (w przyszłości), in the past (w przeszłości), in a moment (za chwilę), in a few months time / in a few months (za kilka miesięcy), in the end (w końcu), in time (na czas, bez opóźnień, w sam raz)

 

on - w

Przyimka czasu on używamy przede wszystkim wtedy, gdy w określeniu czasu, które wprowadzamy, występuje dzień (w jakiejkolwiek formie):

 • z dniami tygodnia - np. on Wednesday (w środę)
 • z konkretnymi datami - np. on 16th February (16 lutego)
 • z nazwami świąt, które zawierają słowo “day” - np. on Boxing Day (w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia)
 • w połączeniu dzień tygodnia + pora dnia - np. on Monday morning (w poniedziałek rano)
 • w wyrażeniach ze słowem “day” - np. on my birthday (w moje urodziny), on their wedding day (w dniu ich ślubu)
 • w wyrażeniu on time (punktualnie)

 

at - w, o 

Przyimek czasu at stosowany jest z godzinami, porami dnia, nazwami świąt oraz w utartych wyrażeniach. Oto kilka przykładów:

at five o’clock - o piątej

at noon - w południe

at midnight - o północy

at 3.25 am - o trzeciej dwadzieścia pięć w nocy

at lunchtime - w porze lunchu

at dawn - o świcie

at dusk - o zmroku

at sunrise - o wschodzie słońca

at sunset - o zachodzie słońca

at night - w nocy

at the moment - w tej chwili

at the same time - w tym samym czasie

at present - obecnie

at the age of… -  w wieku...

at Christmas - w Boże Narodzenie

at Easter - w Wielkanoc

at the weekend - w weekend

at weekends - w weekendy

at last - w końcu

after - po

Oto kilka przykładów zastosowania przyimka after

the day after tomorrow - pojutrze

after dinner - po obiedzie

after the meeting - po spotkaniu

after dark - po zmroku

after midnight - po północy

after we talked - po tym, jak rozmawialiśmy

before - przed, zanim

Przykłady zastosowania przyimka before:

before breakfast - przed śniadaniem

the day before yesterday - przedwczoraj

before sunset - przed zachodem słońca

before four o’clock - przed godziną czwartą

before I finish - zanim skończę

before we go - zanim pójdziemy

 

by - przed, aż do, nie później niż

Przyimka czasu by używamy, aby powiedzieć, że opisywana czynność skończy się w przyszłości, lub zakończyła się w przeszłości przed określonym momentem czasu, nie wskazuje jednak na dokładny czas jej wykonania. Spójrz na poniższe przykłady.

by the weekend - przed weekendem / nie później niż w weekend

by the end of the year - przed końcem roku

by now - do teraz / do obecnej chwili

by noon - przed południem / do południa

by that time - do tego czasu

by three o’clock - do godziny trzeciej

 

during - podczas, w trakcie

Przyimek during używany jest z rzeczownikami i wskazuje na to, że opisywana czynność wydarzy się lub wydarzyła w trakcie innej czynności lub okresu czasu, np.

during my stay here - podczas mojego pobytu tutaj

during our holidays - podczas naszych wakacji

during the show - podczas pokazu

during the concert - podczas koncertu

during the exam - podczas egzaminu

during that time - w tamtym czasie

 

for - od, przez

Przyimka for używamy, aby powiedzieć, jak długo trwa, trwała lub będzie trwała opisywana czynność. Wskazujemy przy tym na okres czasu, jaki upłynął lub upłynie. Oto kilka przykładów zastosowania for w zdaniach.

We have lived here for five years. - Mieszkamy tutaj od pięciu lat.

Mark worked for ABC company for over twenty-five years. - Mark pracował dla firmy ABC przez ponad dwadzieścia pięć lat.

We will stay in London only for a few days. - Zatrzymamy się w Londynie tylko na kilka dni. 

 

from… to… (till…) - od… do…

Tego złożonego przyimka użyjemy, aby wskazać moment rozpoczęcia i zakończenia opisywanej czynności. Przeczytaj poniższe przykłady:

Most people in UK work from nine to five. - Większość ludzi w Wielkiej Brytanii pracuje od dziewiątej do piątej.

Let’s analyse this example from the beginning to the end. - Przeanalizujmy ten przykład od początku do końca. 

 

Zamiast to, możemy też zastosować przyimek till

He had to stay in hospital from Monday till Saturday. - Musiał zostać w szpitalu od poniedziałku do soboty.

I work from dawn till dusk. - Pracuję od świtu do zmierzchu.

 

Możliwe jest również użycie samego przyimka from, aby wskazać moment rozpoczęcia danej czynności, np.

A year from now we will be married. - Za rok od tego momentu będziemy po ślubie.

I will study harder from now on. - Będę się więcej uczyć od tej pory.

 

since - od, odkąd, od kiedy

Kiedy chcemy określić, jak długo trwa lub trwała opisywana czynność i wskazać przy tym na moment jej rozpoczęcia, użyjemy przyimka since. Popatrz na przykłady poniżej. 

Jim and Mary have known each other since childhood. - Jim i Mary znają się od dzieciństwa.

We have been cleaning the house since 8 am. - Sprzątamy dom od ósmej rano.

My parents haven’t talked to each other since they got divorced. - Moi rodzice nie rozmawiają ze sobą, od kiedy się rozwiedli.

 

until - do, aż do, dopóki 

Przyimek until stosujemy, aby skazać na moment zakończenia opisywanej czynności, nie podając informacji o jego rozpoczęciu, np.:

Let’s keep working until the manager comes. - Pracujmy, dopóki nie przyjdzie kierownik. 

You have to stay in class until the end of the exam. - Musicie pozostać w klasie do końca egzaminu.

 

while - podczas gdy, kiedy

Przyimek while podobny jest znaczeniowo do during, używamy go jednak z czasownikami (a dokładniej - po while stawiamy podmiot + orzeczenie). Oto kilka przykładów:

I met Sally while I was walking in the park. - Spotkałam Sally, kiedy spacerowałam w parku.

Why don’t we try to come up with some creative solutions while we are here? - Spróbujmy wymyślić jakieś kreatywne rozwiązania, podczas gdy tu jesteśmy. 

 

Przykłady użycia przyimków czasu

Ponieważ najskuteczniej uczymy się w kontekście, przygotowaliśmy dla Was dodatkowe przykłady użycia przyimków czasu w zdaniach.

I was born on 6th June, 1978. - Urodziłam się 6 czerwca 1978 r.

What do you usually do at weekends? - Co zwykle robisz w weekendy?

It’s very hot in Spain in August. - Jest bardzo gorąco w Hiszpanii w sierpniu.

My children go to bed at nine pm. - Moje dzieci chodzą spać o dziewiątej wieczorem. 

I met my future wife during a trip to Peru. - Poznałem moją przyszłą żonę podczas wycieczki do Peru.

Jim and Leonard have been friends for ages! - Jim i Leonard są przyjaciółmi od lat!

From the moment I met  Ellen, I knew we would be friends. - Od momentu, kiedy poznałam Ellen, wiedziałam, że będziemy przyjaciółkami.

Philip is going to propose to Amanda at Christmas. - Philip zamierza oświadczyć się Amandzie w Boże Narodzenie.

I was reading a book while my husband was watching TV. - Czytałam książkę podczas gdy mój mąż oglądał telewizję.

Keep stirring until the water boils. - Mieszaj, dopóki woda nie zacznie wrzeć.

We haven't seen each other since Easter. - Nie widzieliśmy się od Wielkanocy.

The conference lasted three days - from Friday to Sunday. - Konferencja trwała trzy dni - od piątku do niedzieli.

Jessica lived in that house for many years. - Jessica mieszkała w tamtym domu przez wiele lat.

The action of the book is set in the Middle Ages. - Akcja książki toczy się w średniowieczu.

You can’t talk on your mobile phone during the flight. - Nie możesz rozmawiać przez telefon komórkowy podczas lotu.

 

Więcej informacji na temat gramatyki angielskiej znajdziesz w pozostałych artykułach na naszej stronie internetowej. Dzięki nim poszerzysz i usystematyzujesz swoją wiedzę. Zapraszamy do lektury!

 

<< Przyimki w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.