ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Present Perfect Continuous - ćwiczenia

Present Perfect Continuous to czas, który nie ma odpowiednika w języku polskim, dlatego jego prawidłowe stosowanie wymaga pewnej praktyki. W jej zdobyciu pomoże Ci nasz zestaw: present perfect continuous - ćwiczenia pdf. Są to testy gramatyczne do druku, dzięki którym utrwalisz umiejętność budowania zdań w tym czasie.

 

Present Perfect Continuous testy do rozwiązywania

Czy pamiętasz, jak tworzy się zdania w Present Perfect Continuous i w jakich sytuacjach należy go stosować? Jeśli nie, przeczytaj informacje na ten temat w zakładce Gramatyka j. angielskiego na stronie www.speak-up.pl

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Present Perfect Continuous - zdania twierdzące

Pamiętaj, zdania twierdzące w czasie Present Perfect Continuous tworzymy za pomocą operatora have/has been i czasownika z końcówką -ing.

 

Ćwiczenie 1

 

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. The children __________________ (watch TV) since 9 o’clock.
 2. I _______________ (write) emails for three hours now.
 3. My towel is wet! Somebody _______________ (use) it!
 4. Everybody is really tired. We _______________ (look for) the missing child since last afternoon without any break.
 5. The students _______________ (learn) hard for the exams since March.
 6. A: Why is my computer on? B: Sorry, mine is broken so I __________________ (do) some research on yours. 
 7. Our neighbours ______________________ (quarrel) a lot recently.
 8. My mum _______________________ (work) in her office since morning. 
 9. You _________________________ (rest) all day! 
 10. Your phone _________________ (ring) for 10 minutes. 


Present Perfect Continuous - zdania przeczące

 

Ćwiczenie 2

 

Zmień zdania twierdzące w przeczenia.

 1. I have been learning for two hours.

  ___________________________________________________________________

 2. This boy has been playing alone all day.

  ___________________________________________________________________

 3. You’ve been cooking lunch since we arrived.

  ___________________________________________________________________

 4. It’s been snowing recently.

  ___________________________________________________________________

 5. Tom and Miranda have been going out for six months.

  ___________________________________________________________________

 6. We have been binge-watching “Lucifer” all evening.

  ___________________________________________________________________

 7. The students have been writing the exams for the last two days.

  ___________________________________________________________________

 8. I’ve been waiting for you!

  ___________________________________________________________________

 9. She’s been playing the piano for two hours now.

  ___________________________________________________________________

 10. My boss has been negotiating the contract since last month.

  ___________________________________________________________________Present Perfect Continuous - pytania i krótkie odpowiedzi

 

Ćwiczenie 3

 

Ułóż pytania do pogrubionej części zdania.

 1. Your son has been sleeping since nine p.m.

  ___________________________________________________________________

 2. We have been waiting for the train for three hours.

  ___________________________________________________________________

 3. Ellen has been shopping since 2 o’clock.

  ___________________________________________________________________

 4. I’ve been reading a very interesting book.

  ___________________________________________________________________

 5. Our children have been playing in the park.

  ___________________________________________________________________

 6. They have been listening to jazz music all afternoon.

  ___________________________________________________________________

 7. It’s been raining since yesterday.

  ___________________________________________________________________

 8. You’ve been sleeping for two hours.

  ___________________________________________________________________

 9. Her parents have been living in Manchester since they retired.

  ___________________________________________________________________

 10. The tourists have been taking photos since the bus stopped.

  ___________________________________________________________________

 

Ćwiczenie 4

 

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Have you been working for this company since last year? Yes, ____________.
 2. Has Helen been cooking since morning? No, ____________.
 3. Has the wind been blowing heavily recently? Yes, ____________.
 4. Have they been travelling by train? No, ____________.
 5. Have I been talking too loudly? Yes, ____________.
 6. Has your sister been studying Spanish? No, ____________.
 7. Have your colleagues been helping you? Yes, ____________.
 8. Have you been watching Netflix all day? No, ____________.
 9. Have we been discussing the issue of unemployment? Yes, ____________.
 10. Has Brad been working out a lot recently? No, ____________.


Present Perfect Continuous - ćwiczenia mieszane

 

Ćwiczenie 5

 

Przetłumacz frazy podane w nawiasach na język angielski.

 1. __________________ (Czy Andrew mieszka) in London since last year?
 2. Betty and George __________________ (chodzą ze sobą) for two months now.
 3. We __________________ (nie rozmawialiśmy) to Tom for months.
 4. Why are you so tired? __________________ (biegałeś)?
 5. My hands are dirty because I __________________ (pracowałam) w ogrodzie.
 6. __________________ (czy padał śnieg) here recently?
 7. Tell the children to have a break. They __________________ (uczą się) since morning.
 8. How long __________________ (on ćwiczy) judo?
 9. This printer __________________ (nie działa) for a long time.
 10. I’m worried about my exam tomorrow. I __________________ (nie uczyłem się pilnie). 


Present Perfect Continuous - klucz

 

Ćwiczenie 1

 1. have been watching
 2. have been writing
 3. has been using
 4. have been looking for
 5. have been learning
 6. have been doing
 7. have been quarrelling
 8. has been working
 9. have been resting
 10. has been ringing

 

Ćwiczenie 2

 1. I haven’t been learning for two hours.
 2. This boy hasn’t been playing alone all day.
 3. You haven’t been cooking lunch since we arrived.
 4. It hasn’t been snowing recently.
 5. Tom and Miranda haven’t been going out for six months.
 6. We haven’t been binge-watching “Lucifer” all evening.
 7. The students haven’t been writing the exams for the last two days.
 8. I haven’t been waiting for you!
 9. She hasn’t been playing the piano for two hours now.
 10. My boss hasn't been negotiating the contract since last month.


Ćwiczenie 3

 1. Since when has your/my son been sleeping?
 2. How long have you been waiting for the train?
 3. Who has been shopping since 2 o’clock?
 4. What have you been reading?
 5. Where have your children been playing? 
 6. What have they been listening to all afternoon?
 7. Since when has it been raining? 
 8. How long have I been sleeping?
 9. Where have her parents been living since they retired?
 10. Since when have the tourists been taking photos?


Ćwiczenie 4

 1. Yes, I have.
 2. No, she hasn’t.
 3. Yes, it has.
 4. No, they haven’t.
 5. Yes, you have.
 6. No, she hasn’t
 7. Yes, they have.
 8. No, I haven’t.
 9. Yes, we have.
 10. No, he hasn’t.


Ćwiczenie 5

 1. Has Andrew been living
 2. have been going out
 3. haven’t been talking to Tom
 4. Have you been running
 5. have been working
 6. Has it been snowing
 7. have been learning
 8. Has he been practising
 9. hasn’t been working
 10. haven’t been learning hard


POBIERZ W WERSJI PDF  

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.