ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Wyrażenia przyimkowe w języku angielskim

Wiele rzeczowników, czasowników i przymiotników w języku angielskim wymaga użycia po nich konkretnego przyimka. Są to stałe połączenia, które nie zawsze da się logicznie wytłumaczyć. Często jedynym wyjściem jest po prostu nauczenie się danego złożenia na pamięć - najlepiej w całym zdaniu, w kontekście. 

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych wyrażeń przyimkowych w języku angielskim wraz z tłumaczeniem. Na końcu artykułu znajdziesz przykłady zastosowań części z nich.

 

Wyrażenia przyimkowe: rzeczowniki z przyimkami:

rzeczownik + at 

ability at - zdolność, umiejętność (w czymś)

attempt at - próba zrobienia czegoś

skill at - umiejętność, zdolność (w czymś)

 

rzeczownik + between

connection between - połączenie pomiędzy

contact between - kontakt pomiędzy

difference between - różnica pomiędzy

disagreement between - niezgoda/różnica zdań pomiędzy

relationship between - związek pomiędzy

 

rzeczownik + for

admiration for - podziw dla

application for - podanie o

cheque for - czek na

demand for - popyt na

excuse for - wymówka dla

gratitude for - wdzięczność za

punishment for - kara za

reason for - powód/przyczyna dla

recipe for - przepis na

request for - żądanie, prośba o

respect for - szacunek dla

responsibility for - odpowiedzialność za

room for - miejsce dla/na

sympathy for - współczucie dla

vocation for - powołanie do czegoś

weakness for - słabość do 

 

rzeczownik + in

belief in - wiara w

decrease in - spadek/zniżka czegoś

experience in - doświadczenie w 

fall in - spadek/zniżka czegoś

increase in - wzrost czegoś

interest in - zainteresowanie czymś

investment in - inwestycja w

rise in - wzrost czegoś

(take) pride in - być dumnym z

trust in - zaufanie w 

 

rzeczownik + of 

advantage of - zaleta/ korzyść czegoś

cause of - przyczyna czegoś

disadvantage of - wada czegoś

disapproval of - dezaprobata wobec

intention of - intencja/zamiar czegoś

photograph of - zdjęcie czegoś

picture of - mapa czegoś

suspicion of - podejrzenie o

 

rzeczownik + on

ban on - zakaz czegoś

comment on/about - komentarz o/na temat

dependence on - zależność od

effect on - wpływ na

influence on - wpływ na

reliance on - zaufanie do

tax on - podatek od

 

rzeczownik + over

control over - kontrola nad

dispute over - debata nad

 

rzeczownik + to 

access to - dostęp do

addiction to - uzależnienie od

answer to - odpowiedź na

attitude to/towards - stosunek do/ nastawienie wobec

chance to - szansa na/żeby

damage to - zniszczenie czegoś

invitation to - zaproszenie na

(pay) attention to - zwracać uwagę na

reply to - odpowiedź na

response to - odpowiedź/reakcja na

solution to - rozwiązanie czegoś

threat to - zagrożenie dla

 

rzeczownik + with

connection with - połączenie/więź z

contact with - kontakt z

encounter with - spotkanie z

link with - styczność/połączenie z 

quarrel with - kłótnia z 

relationship with - związek z (inną osobą)

 

Wyrażenia przyimkowe: czasowniki z przyimkami:

czasownik + about

care about - przejmować się czymś, interesować się czymś

complain about - narzekać na, skarżyć się na

do about - poradzić na coś

dream about - marzyć/śnić o

hear about - słyszeć o

remind somebody about - przypomnieć komuś o

talk about - mówić/rozmawiać o

think about - myśleć o, mieć opinię o czymś

warn somebody about - ostrzec kogoś przed 

 

czasownik + after

look after - dbać, opiekować się 

take after - być podobnym do

 

czasownik + at

aim at - celować w, mieć na celu, zamierzać

excel at - być najlepszym w czymś, dominować w czymś

glance at - zerkać na

laugh at - śmiać się z

look at - patrzeć na

point at - wskazywać na

shout at - krzyczeć na

smile at - uśmiechać się do

stare at - gapić się na

throw something at - rzucać czymś w 

 

czasownik + for

apologise for - przeprosić za

apply for - ubiegać się o

ask for - prosić o

beg for - błagać o

blame for - winić za

call for - wzywać/nawoływać do

care for - dbać o 

compensate for - rekompensować za

fine for - nakładać grzywnę za

forgive for - wybaczyć za         

hope for - mieć nadzieję na

leave for - wyjechać do

long for - tęsknić za, pragnąć czegoś

look for/search for - szukać czegoś

pay for - płacić za

praise for - wychwalać za

prepare for - przygotować (się) na/do

punish for - karać za

thank for - podziękować za

wait for - czekać na

 

czasownik + from

abstain from - powstrzymywać się od

benefit form - korzystać na

derive from - wywodzić się od

differ from - różnić się od

hide from - ukrywać (się) przed

prevent from - powstrzymywać przed, zapobiegać czemuś

protect somebody/something from - chronić kogoś/coś przed

resign from - zrezygnować z

result from - wynikać z

suffer from - cierpieć na/z powodu

translate from - tłumaczyć z

 

czasownik + in

believe in - wierzyć w 

interfere in - wtrącać się do

involve oneself in - zaangażować się w

result in - zakończyć się czymś, przynieść rezultat w postaci

specialise in - specjalizować się w

succeed in - odnieść sukces w

 

czasownik + into

break into - włamać się do

crash into - rozbić się o coś

divide into/split into - podzielić na

drive into - wjechać w

translate into - przetłumaczyć na

 

czasownik + of

accuse somebody of - oskarżać kogoś o

approve of - aprobować coś

beware of - wystrzegać się czegoś

consist of - składać się z

convict of - skazać za

despair of - rozpaczać z powodu

die of - umrzeć na/z powodu

dispose of - pozbyć się czegoś

remind somebody of - przypominać komuś coś/kogoś

suspect somebody of - podejrzewać kogoś o

take care of - opiekować się kimś/czymś

think of - myśleć o, wymyślić coś, przypomnieć sobie

warn somebody of - ostrzegać przed 

 

czasownik + on

base on - bazować/opierać się na

compliment somebody on - chwalić/komplementować kogoś za

concentrate on - skupiać się na

congratulate on - gratulować czegoś

depend on - zależeć od

insist on - nalegać na

live on - żyć z czegoś

meditate on - rozmyślać nad

pride oneself on - szczycić się czymś

rely on - polegać na kimś/czymś

spend on - wydawać pieniądze na

 

czasownik + to

adopt to - przystosować (się) do 

answer to - odpowiedzieć na

apologise to - przeprosić za

attribute to - przypisywać coś

belong to - należeć do

confess to - przyznać się do

commit oneself to - poświęcić się czemuś

describe something to somebody - opisać coś komuś

explain something to somebody - wyjaśnić coś komuś

invite to - zaprosić na

listen to - słuchać czegoś

object to - sprzeciwiać się czemuś

phone/telephone to - dzwonić do

prefer something to something - woleć coś od czegoś

react to - reagować na 

refer to - odnosić się do

shout to - krzyczeć do

speak to - mówić do, rozmawiać z

talk to - rozmawiać z

throw something to somebody - rzucić coś komuś

 

czasownik + with

agree with - zgadzać się z

charge somebody with - postawić komuś zarzuty o

compare with - porównywać z 

comply with - stosować się do

cope with - radzić sobie z

deal with - radzić sobie z, mieć do czynienia z  

disagree with - nie zgadzać się z 

quarrel with - kłócić się z

supply/provide somebody with something - zaopatrzyć kogoś w coś

sympathise with - współczuć komuś

trust/entrust somebody with - powierzyć coś komuś

 

Wyrażenia przyimkowe: przymiotniki z przyimkami:

przymiotnik + about

angry/annoyed about - zły/zirytowany czymś

anxious about - zaniepokojony czymś

certain about - pewny czegoś, przekonany o czymś

excited about - podekscytowany czymś

right about - mieć rację

sorry about - żałować czegoś, przepraszać za coś, być przykro z jakiegoś powodu

worried about - zmartwiony czymś, martwić się o kogoś/coś

wrong about - mylić się

 

przymiotnik + at

amazed at - zadziwiony czymś

bad at - kiepski/słaby w czymś

good at - dobry w/z czegoś

excellent at - doskonały/świetny w/z czegoś

hopeless at - beznadziejny w czymś

shocked at - zszokowany czymś

surprised at - zaskoczony czymś

 

przymiotnik + by

amazed by - zdziwiony czymś

impressed by - pod wrażeniem czegoś

shocked by - zszokowany czymś

surprised by - zaskoczony czymś

 

przymiotnik + for

(be) sorry for - żałować/przepraszać za coś

desperate for - desperacko pragnący czegoś 

famous for - słynny/znany z

fit for - nadający się do

grateful for - wdzięczny za

ready for - gotowy na

responsible for - odpowiedzialny za

 

przymiotnik + from

derived from - pochodzący/wywodzący się od/z

different from - inny od

safe from - bezpieczny przed

 

przymiotnik + in

absorbed in - pochłonięty czymś

experienced in - doświadczony w 

interested in - zainteresowany czymś

successful in - odnoszący sukcesy w 

 

przymiotnik + of

afraid of - bojący się czegoś

ashamed of - zawstydzony czymś

aware of/conscious of - świadomy czegoś

capable of - zdolny do

certain of - pewny czegoś

critical of - krytyczny wobec

fond of - zainteresowany czymś, lubiący coś

guilty of - winny czegoś

incapable of - niezdolny do

independent of - niezależny od

jealous of - zazdrosny o

proud of - dumny z 

scared of - przestraszony czegoś

suspicious of - podejrzliwy o/w stosunku do czegoś

terrified of - przerażony czymś

tired of - zmęczony czymś

typical of - typowy dla

 

przymiotnik + on

dependent on - zależny od

keen on - lubiący coś, robiący coś chętnie

 

przymiotnik + to

accustomed/used to - przyzwyczajony do

addicted to - uzależniony od

allergic to - uczulony na

attached to - przywiązany do

committed to - oddany czemuś, zaangażowany w coś

eager to - chętny do

engaged to - zaręczony z 

exposed to - narażony na

faithful to - wierny komuś/czemuś

indifferent to - obojętny na coś

married to - żonaty/ zamężna z 

nice/kind to - miły/uprzejmy dla

polite to - uprzejmy wobec kogoś

similar to - podobny do

 

przymiotnik + with

angry/annoyed with - zły/zdenerwowany na

bored with - znudzony czymś

delighted with - zachwycony czymś/kimś

disappointed with - rozczarowany czymś/kimś

familiar with - zaznajomiony/obeznany z

fed up with - mieć czegoś dość

impressed with - pod wrażeniem czegoś

obsessed with - mieć obsesję na jakimś punkcie

occupied with - zajęty czymś czymś

pleased with - zadowolony z

 

Przykłady użycia wyrażeń przyimkowych w języku angielskim

Dla lepszego zrozumienia, jak poprawnie używać wyrażeń przyimkowych, zapoznaj się z przykładami poniżej.  

 

My relationship with Mark is the worst thing that has ever happened to me. - Mój związek z Markiem to najgorsza rzecz, jaka mi się kiedykolwiek przydarzyła.

We made an attempt at contacting Mr Smith but it failed. - Podjęliśmy próbę skontaktowania się z panem Smithem, ale się nie powiodła. 

Their successful investments in real estate made them millionaires. - Ich udane inwestycje w nieruchomości zrobiły z nich milionerów.

What’s the difference between a friend and and an acquaintance? - Jaka jest różnica między przyjacielem a znajomym?

I have absolutely no trust in what they say. - Nie mam absolutnie żadnego zaufania do tego, co mówią.

The lockdown had a negative effect on many people’s mental health. - Zamknięcie miało niekorzystny wpływ na zdrowie psychiczne wielu osób.

Water pollution is a threat to many rare fish species. - Zanieczyszczenie wody stanowi zagrożenie dla wielu rzadkich gatunków ryb.

Can you give me the recipe for your delicious pancakes? - Czy możesz mi dać przepis na Twoje przepyszne naleśniki?

His attitude to work is unacceptable. - Jego podejście do pracy jest niedopuszczalne. 

What’s Mary’s excuse for not turning up at the meeting this time? - Jaką wymówkę na niepojawienie się na spotkaniu ma tym razem Mary? 

My 2-year-old son throws toys at me when his angry. - Mój dwuletni syn rzuca we mnie zabawkami, kiedy jest zły.

Why didn’t you prevent your husband from quitting such a good job? - Dlaczego nie powstrzymałaś męża przed rzuceniem takiej dobrej pracy?

It’s never a good idea to interfere in other couple’s problems. - Wtrącanie się w problemy innej pary nigdy nie jest dobrym pomysłem. 

Last evening at the party a really beautiful girl smiled at me. - Wczoraj wieczorem na imprezie naprawdę piękna dziewczyna uśmiechnęła się do mnie.

I don’t think Jenny will ever forgive me for letting her down when she needed me. - Nie sądzę, aby Jenny kiedykolwiek wybaczyła mi, że ją zawiodłem, kiedy mnie potrzebowała.

We are aiming at keeping the profit at the same level in the next quarter. - Zamierzamy utrzymać zysk na tym samym poziomie w kolejnym kwartale. 

My sister begged me for help with her homework. - Moja siostra błagała mnie o pomoc z pracą domową.

Why do I always have to remind you about our anniversary?! - Dlaczego zawsze muszę Ci przypominać o naszej rocznicy?! 

The murderer tried to dispose of the body in the forest. - Morderca próbował pozbyć się zwłok w lesie.

At the end of his life John committed himself to helping the poor. - Pod koniec życia John poświęcił się pomocy biednym.  

I have always been interested in martial arts. - Zawsze interesowałem się sztukami walki.

Why have you done that? I’m so disappointed with you! - Dlaczego to zrobiłeś? Jestem Tobą bardzo rozczarowana!

The Browns are very proud of his son who has just graduated from Oxford University. - Państwo Brown są bardzo dumni ze swojego syna, który właśnie ukończył naukę na Uniwersytecie Oxfordzkim.

I’ve never been good at maths but I am excellent at languages. - Nigdy nie byłam dobra z matematyki, ale jestem świetna z języków.

We are really grateful for your help and support. - Jesteśmy naprawdę wdzięczni za pomoc i wsparcie.

Don’t blame me for your own mistakes. - Nie wiń mnie za swoje własne błędy.

Tom is used to working under pressure of time. -Tom jest przyzwyczajony do pracy pod presją czasu. 

Who is responsible for ordering office supplies? - Kto jest odpowiedzialny za zamawianie artykułów biurowych?

We’d love to have a pet but my husband is allergic to cats and dogs. - Bardzo chcielibyśmy mieć zwierzątko domowe, ale mój mąż jest uczulony na koty i psy.

I really don’t want to get involved in this argument. - Naprawdę nie chcę angażować się w tę kłótnię. 

 

Jak uczyć się angielskich wyrażeń przyimkowych

Pamiętaj, że nauka długiej listy słówek czy wyrażeń na raz, rzadko jest efektywna. O wiele skuteczniejszą metodą jest podzielenie materiału na mniejsze partie. W przypadku wyrażeń przyimkowych wybierz maksymalnie 5-10 dziennie i ucz się ich kontekstowo, w zdaniach. Możesz wykorzystać te, które podaliśmy powyżej, zainspirować się słownikiem lub ułożyć własne.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o gramatyce angielskiej, nie tylko o przyimkach, ale również innych zagadnieniach gramatycznych, koniecznie przeczytaj pozostałe artykuły na naszej stronie!

 

<< Przyimki w języku angielskim

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.