ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przedimek zerowy w języku angielskim

Przedimek zerowy (zero article) to bardzo dziwny twór, ponieważ określa … nic. Stosowany jest w sytuacji, kiedy nie ma podstaw do zastosowania przedimka nieokreślonego (indefinite article) a/an ani przedimka określonego (definite article) the. Innymi słowy, zastosowanie przedimka zerowego oznacza, że przed rzeczownikiem nie stawiamy nic.

 

Podstawowe zasady

Nie każdy rzeczownik i nie w każdej sytuacji musi być poprzedzony przedimkiem. Zdarza się, że nie ma konieczności określania rzeczownika w żaden sposób. Dotyczy to:

 • rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, kiedy mówimy o nich ogólnie, bez wskazywania na konkretne rzeczy/ludzi/ zwierzęta, itd.
  • Cats sleep up to 16 hours a day. - Koty śpią do 16 godzin na dobę.
  • My children love bananas. - Moje dzieci uwielbiają banany. 
  • Computers made work faster. - Komputery sprawiły, że pracuje się szybciej. 

 

 • rzeczowników niepoliczalnych, kiedy są nieokreślone (nie chodzi nam o konkretną rzecz), 
  • Sugar is bad for your teeth. - Cukier jest szkodliwy dla zębów.
  • Laughter is the best medicine. - Śmiech to najlepsze lekarstwo. 
  • You should drink milk if you’re lactose intolerant. - Nie powinieneś pić mleka, jeśli nie tolerujesz laktozy. 

Pamiętaj, że zarówno w przypadku rzeczowników policzalnych w liczbie mnogiej, jak i rzeczowników niepoliczalnych, nie można stosować przedimka a/an. Jednak, jeśli są one określone, należy użyć przedimka określonego the, np. Don’t drink the milk! It’s old. - Nie pij tego mleka. Jest stare.

      The cats we adopted last month are now a part of our family. - Koty, które adoptowaliśmy    w zeszłym miesiącu, są teraz członkami naszej rodziny. 

Więcej informacji na temat użycia przedimka określonego i nieokreślonego w języku angielskim znajdziesz w osobnych artykułach poświęconych tym tematom.

 

Kiedy używamy przedimka zerowego?

Kiedy sięgamy po przedimek zerowy? Oto podstawowe zasady:

 • kiedy rzeczownik jest już określony za pomocą słowa określającego ilość, np. many, much, some, any, a lot of, a few, a little, itd. 
  • There are many beautiful flowers in Mary’s garden. - W ogrodzie Mary jest wiele pięknych kwiatów.

 

 • przed zaimkami wskazującymi: this, that, these those,
  • These puppies are so cute! - Te szczeniaczki są takie słodkie!

 

 • przed przymiotnikami dzierżawczymi: my, your, his, her, its, our, their, 
  • Your boots are gorgeous! Where did you buy them? - Twoje buty są boskie! Gdzie je kupiłaś?

 

 • przed nazwami własnymi, np. Jeremy is coming today! - Jeremy przyjeżdża dzisiaj!

 

 • przed nazwami dni tygodnia i miesięcy, np. I was born in April. - Urodziłam się w kwietniu.
  • I hate Mondays. - Nienawidzę poniedziałków. 

 

 • przed  nazwami przedmiotów szkolnych,
  • I need to learn Maths. There’s a test tomorrow. - Muszę uczyć się matematyki. Jutro jest test.
  • Do you like learning Chemistry? - Czy lubisz uczyć się chemii? 

 

 • przed nazwami posiłków: breakfast, brunch, lunch, dinner, supper,
  • What did you have for breakfast? - Co jadłeś na śniadanie?
  • Amanda is at business brunch. - Amanda jest na służbowym brunchu.
  • What time do you usually have dinner? - O której zwykle jesz obiad?

 

 • przed nazwami środków transportu w wyrażeniach ze słówkiem by oraz w wyrażeniu on foot,
  • How long does it take you to get to work by bus? - Ile zajmuje Ci dotarcie do pracy autobusem?
  • We never go to school on foot. - Nigdy nie chodzimy do szkoły pieszo.
  • They prefer to travel on holidays by plane. - Oni wolą podróżować na wakacje samolotem. 

 

 • przed nazwami świąt,
  • Christmas is more important for me than Easter. - Boże Narodzenie jest dla mnie ważniejsze niż Wielkanoc.

 

 • przed nazwami kontynentów: Europe, Asia, Africa, North America, itd.

 

 • przed nazwami państw, np. Poland, France, Nigeria, Canada, UWAGA! zasada ta nie obowiązuje w przypadku nazw państw w liczbie mnogiej, składających się z kilku części oraz zawierających w nazwie słowo of, np. the Netherlands, the United States of North America, the United Kingdom. Istnieje też kilka wyjątków, dla których trudno znaleźć logiczne wytłumaczenie. W tym przypadku, jak to często w języku angielskim bywa, musisz przyjąć to jako dogmat i po prostu zapamiętać listę wyjątków: the Sudan, the Lebanon, the Vatican, the Argentine (stosowane zamiennie z Argentina), 

 

 • przed nazwami miast, miasteczek i wsi, np. Paris, London, New York, Warsaw, itd. Wyjątek - the Hague - Haga,

 

 • przed nazwami ulic, placów i mostów, np. Oxford Street, Wall Street, Times Square, Trafalgar Square, London Bridge, Tower Bridge. Tutaj także występują wyjątki: the Severn Bridge, the Golden Gate Bridge, the Humber Bridge, The Drive, The High Street, The Mall, The Strand,

 

 • przed nazwami dworców kolejowych i lotnisk: Heathrow Airport, Waterloo Station,

 

 • przed nazwami zamków, pałaców i parków, np. Windsor Castle, Buckingham Palace, Hyde Park,

 

 • przed nazwami jezior, pojedynczych wysp i szczytów górskich, np. Lake Victoria, Ibiza, Mont Blanc. Wyjątki: the Matterhorn, the Jungfrau.      

      

Kiedy nie możemy użyć przedimka zerowego?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - przedimka zerowego nie możemy użyć zawsze wtedy, kiedy musimy użyć przedimka nieokreślonego a/an lub przedimka określonego the. Jeśli znasz zasady stosowania a/an i the, przedimek zerowy nie powinien sprawiać Ci żadnych kłopotów w zastosowaniu.

 

Jeśli szukasz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim, zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami  na naszej stronie internetowej. 

 

<< Przedimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.