ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przedimek określony the w języku angielskim

Przedimek określony (definite article), czyli the jest dla uczących się jednym z najbardziej problematycznych zagadnień w języku angielskim. W polskim nie istnieje jego odpowiednik i zastosowania tej części mowy jest dla nas mało intuicyjne. Poniżej omawiamy dokładnie zasady użycia the.

 

Podstawowe zasady

W przeciwieństwie do przedimka nieokreślonego (indefinite article) a/an, przedimka the możemy używać także z rzeczownikami niepoliczalnymi oraz policzalnymi w liczbie mnogiej. Jedynym warunkiem jest to, aby dany rzeczownik był określony. Co to dokładnie oznacza? 

Rzeczownik określony to “ten konkretny” - Twój rozmówca, wie dokładnie, którą rzecz masz na myśli. Oto lista sytuacji, w których należy użyć przedimka the:

 • kiedy mówisz o czymś po raz kolejny, np. I bought a car last week. The car is really comfortable. - Kupiłem samochód w zeszłym tygodniu. Ten samochód jest naprawdę wygodny.
 • rzeczowniki, które są jedyne, unikalne i nie mogą być “jednym z wielu”, np. The sun is shining beautifully today. - Słońce pięknie dzisiaj świeci. 
 • jeśli w danych okolicznościach oczywiste jest, o którą rzecz chodzi (np. w pokoju jest tylko jeden stół), także użyjemy the, np. Put the shopping on the table, please. - Połóż zakupy na stole, proszę. 
 • jeśli rzeczownik jest określony w dalszej części zdania, np. The woman I met yesterday was very helpful. - Kobieta, którą wczoraj spotkałem, była bardzo pomocna.

 

Kiedy używamy przedimka the?

Niestety, powyższa lista nie jest wyczerpująca. Przedimek the stosujemy także:

 • przed nazwami kin, (The Odeon), hoteli (The Ritz), teatrów (The Theatre Royal), muzeów (The Museum of Natural History), gazet i czasopism (The Times), statków (The Queen Elizabeth II), instytucji (The Royal Academy of Art), galerii sztuki (The National Gallery),
 • przed nazwami rzek (the Nile), mórz (the Baltic Sea), archipelagów wysp (the Caribbeans), państw złożonych z kilku części (the USA), pasm górskich (the Alps), pustyń (the Sahara), oceanów (the Atlantic), kanałów wodnych (the Suez Canal),
 • przed nazwami i tytułami zawierającymi słówko of (the King of Spain),
 • w wyrażeniach: the equator, the Arctic/Antarctic, the South/West/North/East of…, the South/West/North/East
 • przed nazwami instrumentów muzycznych (the flute) i tańców (the tango),
 • przed nazwiskami, kiedy odnosimy się do całej rodziny (the Clintons), przed narodowościami zakończonymi na -sh, -ch, i -ese (the Welsh, the Dutch, the Chinese), w przypadku innych narodowości użycie the jest dozwolone, lecz nie obligatoryjne,
 • przed tytułami i stanowiskami (the President, the Prince of Wales, the Prime Minister), UWAGA! nie stosujemy the, jeśli po tytule następuje imię/nazwisko danej osoby (Queen Elizabeth II),
 • przed przymiotnikami przybierającymi znaczenie liczby mnogiej, np. the rich - bogaci ludzie (the blind, the elderly, the rich, the poor),
 • przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu najwyższym, np. Mark’s the most intelligent student in his class. - Mark jest najinteligentniejszym uczniem w swojej klasie. 
 • przed słowami: beach, cinema, city, coast, country(side), earth, ground, jungle, radio, pub, sea(side), sky, station, shop, theatre, village, weather, world, np. I love spending holidays in the  countryside. -  Uwielbiam spędzać wakacje na wsi. Opcjonalnie stosujemy the przed nazwą pór roku. We always go away in (the) autumn. - Zawsze wyjeżdżamy jesienią.
 • ze słowami morning, afternoon, evening, night, np. They will come back in the evening. - Oni wrócą wieczorem. ALE: at night, at noon, at midnight, by day/night, at 5 o’clock,
 • w określeniach wydarzeń historycznych (the French Revolution, the Second World War), ALE: World War II
 • przed liczebnikami porządkowymi i słowem only, np. As always, you are the only person to help me. - Jak zawsze, jesteś jedyną osobą, która mi pomaga.

 

Kiedy nie możemy użyć przedimka the?

Istnieje także lista sytuacji, kiedy nie należy stosować przedimka the:

 • przed nazwami własnymi, np. Lisa, Manchester. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podkreślamy, że mamy na myśli konkretną osobę. Guess, who I saw in the shop?! The Tom. The one I’ve been secretly in love with for years! - Zgadnij, kogo spotkałam w sklepie?! TEGO Toma. Tego, w którym od lat jestem zakochana!
 • przed nazwamisportów, gier, dni, miesięcy, świąt, kolorów, napojów, posiłków i języków, np. Can you speak Spanish? - Czy umiesz mówić po hiszpańsku? ALE: jeśli dodasz słówko “language”, musisz użyć the: The Japanese language is really fascinating. - Język japoński jest naprawdę fascynujący. 
 • przed nazwami krajów (France), od tej zasady istnieje kilka wyjątków: The Argentine, the Netherlands, (the) Sudan, the Vatican, miast (Manchester), ulic(Oxford Street) tutaj też występują wyjątki: the High Street, The Strand, the Mall, the A11, the M4 motorway, placów(George Square), mostów (Tower Bridge) wyjątki: the Bridge of Sighs, the Forth Bridge, the Seventh Bridge, the Golden Gate Bridge, parków(Central Park), stacji kolejowych (King’s Cross Station), szczytów górskich (Mount Everest), pojedynczych wysp (Corsica), jezior (Lake Geneva), kontynentów (Europe), 
 • przed przymiotnikami dzierżawczymi: That is my car. - To jest mój samochód.
 • przed nazwami dwuczłonowymi, w których pierwszy człon to imię/nazwa osoby lub miejsca, np. Glasgow Airport, Edinburgh Castle, 
 • przed nazwami pubów, restauracji, sklepów, banków i hoteli, które zawierają imię/nazwisko swojego założyciela i kończą się na -s lub ‘s, np. Jim’s Cafe, Harrods, Baring’s Bank,
 • ze słowami bed, church, college, court, hospital, prison, school, university, kiedy odnosimy się do ich funkcji, np. He goes to church every Sunday. - On chodzi do kościoła w każdą niedzielę. ALE: We have to be at the church at 2.00 for Jessica’s wedding. - Musimy być w kościele na 14.00 na ślub Jessici. 
 • przed słowem work: I have to go to work now. - Muszę iść teraz do pracy. 
 • przed słowami home, mother, father, kiedy mówimy o własnym domu i rodzicach: Mum is at home now. - Mama jest teraz w domu. 
 • przed nazwami środków transportu ze słówkiem by: by bus, by car, by train, by plane, itd. 

 

Mamy nadzieję, że przedimek określony nie ma już przed Tobą żadnych tajemnic! Zachęcamy do zapoznania się z artykułami dotyczącymi innych zagadnień gramatycznych, które znajdziesz na naszej stronie.

 

<< Przedimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.