ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przedimki nieokreślone a/an w języku angielskim

Przedimki nie występują w języku polskim i pewnie dlatego osoby uczące się angielskiego mają z nimi pewne problemy. Są to niepozorne, króciutkie wyrazy, które występują
przed rzeczownikiem lub przed rzeczownikiem i określającym go przymiotnikiem albo liczebnikiem (przymiotników może być więcej niż jeden, np. a beautiful old French painting). Przedimki niosą informację o tym, czy dany rzeczownik jest określony, czy nie. W tym artykule znajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedimka nieokreślonego (indefinite article) w języku angielskim - a/an

 

Podstawowe zasady

Przedimek nieokreślony a/an używany jest wyłącznie z rzeczownikami spełniającymi następujące warunki:

  • są rzeczownikami policzalnymi, np. a dog, a tree, a man, a car, itd. ale NIGDY: a water,a salt,a love,
  • są w liczbie pojedynczej, w staroangielskim a/an oznaczało po prostu “jeden” - np. a dog, a tree, a man, itd. , ale NIGDY a dogs, a trees, a men, a cars
  • są nieokreślone, co oznacza, że nie odnosimy się do konkretnej rzeczy lub osoby. Popatrz na przykłady poniżej:
  • I have a car. - Mam samochód. Kiedy wspominamy o czymś po raz pierwszy, dla naszego rozmówcy jest to “jakiś” samochód, jeden z wielu. Dopiero kiedy mówimy o nim po raz kolejny, staje się on określony, konkretny. 
  • Podobnie, kiedy mówimy o czymś jako przedstawicielu większej grupy: A cat can sleep up to 16 hours a day. - Kot może spać do 16 godzin dziennie. W tym przypadku nie mamy na myśli konkretnego kota, ale cały gatunek.
  • W znaczeniu “jakiś, jakikolwiek”, np. I need a pen. - Potrzebuję długopisu. Nie chodzi tutaj o określony, konkretny długopis, ale jakikolwiek. 

 

Pamiętaj, że rzeczowniki spełniające trzy opisane wyżej warunki, MUSZĄ zostać poprzedzone przedimkiem. W poprawnie skonstruowanej wypowiedzi po angielsku, użycie przedimków jest konieczne. 

 

Kiedy używamy przedimka a, a kiedy an?

A i an pełnią dokładnie tę samą funkcję, a różnica pomiędzy nimi leży jedynie w warstwie fonetycznej. Przed słowami rozpoczynającymi się spółgłoską stawiamy a, np. a dog, a red bicycle, a book.

Przed wyrazami rozpoczynającymi się samogłoską, stawiamy an, a nie a, ponieważ ułatwia to płynne wypowiedzenie całej frazy, np. an apple, an old car, an interesting article.

UWAGA! znaczenie ma pierwsza głoska, a nie litera danego wyrazu, tzn. to, jak wypowiadamy słowo poprzedzone przedimkiem, a nie, jak wygląda jego zapis. Przeczytaj poniższe przykłady:

an honest man - poprawna wymowa słowa honest to /ˈɒnɪst/, co oznacza, że rozpoczyna się ono samogłoską, stąd użycie przedimka an,

a uniform - poprawna wymowa tego wyrazu to /ˈjuːnɪfɔː(r)m/, pierwsza wymawiana głoska to /j/, dlatego postawimy przed nim przedimek a

 

Kiedy nie możemy użyć przedimków a/an?

Przedimek nieokreślony nie łączy się z:

  • rzeczownikami niepoliczalnymi, np. love, milk, tea, washing powder, itd. Przed nimi należy użyć słówka some w zdaniach twierdzących lub any w przeczeniach i pytaniach, np. 

We need some milk to make pancakes. - Potrzebujemy mleka, żeby zrobić naleśniki.

Is there any washing powder in this shop? - Czy w tym sklepie jest jakiś proszek do prania? 

 

  • rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej, w tym przypadku możesz użyć liczebnika lub innego wyrażenia określającego ilość, np. some, a few, several, a couple, many, a lot, any (w przeczeniach i pytaniach) itd. 

There are a few butterflies in the garden. - W ogrodzie jest kilka motyli. 

We haven’t seen any people in the conference room. - Nie widzieliśmy żadnych ludzi w sali konferencyjnej. 

Mark has got a lot of books on this subject. - Mark ma wiele książek na ten temat. 

 

  • w sytuacji, kiedy mówimy o konkretnej, określonej rzeczy, należy użyć przedimka określonego the, np.

The table in our living room is too small for the party. - Stół w naszym salonie jest za mały na przyjęcie. 

 

Więcej informacji na temat przedimka określonego the oraz rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych znajdziesz w oddzielnych artykułach na naszej stronie. Zachęcamy do lektury! 

 

<< Przedimki angielskie

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.