ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Click me

I'd rather, I’d prefer i you'd better

W języku angielskim funkcjonuje wiele konstrukcji, które pozwalają wyrazić nasze preferencje lub sugestie. Trzy z nich, które można usłyszeć bardzo często w naturalnych rozmowach native speakerów to would rather, would prefer i had better. Jak poprawnie budować z nimi zdania i stosować je w praktyce? Tego dowiesz się z tekstu poniżej!

 

Would rather i would prefer - budowa, zastosowanie i przykłady użycia

Za pomocą tych dwóch struktur gramatycznych możesz wyrazić swoje preferencje, także te dotyczące zachowania innych osób. Możemy przetłumaczyć je jako wolałbym/wolałabym. Zwróć uwagę, że would najczęściej skracamy do ‘d

 

Would rather - budowa

Zdania z would rather budujemy na kilka różnych sposobów, w zależności od kontekstu: 

  • kiedy odnosisz się do zachowania osoby innej niż podmiot zdania, po would rather musisz zastosować czas Past Simple dla sytuacji teraźniejszej lub Past Perfect, kiedy opisujesz sytuację z przeszłości:

I’d rather you finish your homework before you go out. - Wolałabym, abyś skończył swoją pracę domową, zanim wyjdziesz. 

My boss would rather I didn’t go on holidays in September. - Mój szef wolałby, abym nie szedł na urlop we wrześniu. 

I’d rather they hadn’t closed my favourite restaurant last year. - Wolałaby, żeby nie zamknęli mojej ulubionej restauracji w zeszłym roku. (ale ją zamknęli)

He’d rather his mother hadn’t interfered with his marriage. - Wolałby, aby jego matka nie wtrącała się do jego małżeństwa. (ale to robiła) 

 

  • kiedy opisujesz preferencje podmiotu zdania dotyczące jego zachowania/wykonywanych czynności, w konstrukcji z would rather po would rather należy zastosować formę podstawową czasownika, w przeczeniach poprzedzoną słówkiem not

I’d rather stay at home. - Wolałabym zostać w domu.

Margaret would rather not take part in this conference. - Margaret wolałaby nie brać udziału w tej konferencji. 

 

  • dla porównania preferencji dotyczących dwóch rzeczy/czynności, stosujemy słowo than:

I’d rather watch Netflix at home than go to the cinema. - Wolałbym obejrzeć Netflixa w domu niż iść do kina.

Mark would rather be a footballer than a teacher. - Mark wolałby być piłkarzem niż nauczycielem.

Would you rather have tea or coffee? - Wolałabyś się napić herbaty czy kawy? 

 

Would prefer - budowa

Konstrukcja would prefer ma znaczenia identyczne z would rather, jest jednak nieco mniej formalna. Możesz stosować ją na trzy różne sposoby:

  • kiedy chcesz wyrazić preferencje podmiotu zdania, po would prefer musisz zastosować bezokolicznik z to:

I would prefer to have lunch in a restaurant. - Wolałbym zjeść lunch w restauracji. 

She’d prefer not to go to work today. - Wolałaby nie iść do pracy dzisiaj. 

 

  • mówiąc, którą z dwóch czynności podmiot zdania wolałby wykonać, stosujemy zwrot rather than

I’d prefer to read a good book rather than watch this stupid TV series. - Wolałbym przeczytać dobrą książkę niż oglądać ten głupi serial. 

Martin would prefer to live in a house rather than in a flat. - Martin wolałby mieszkać w domu niż w mieszkaniu. 

 

  • wyrażając preferencje dotyczące innej osoby niż podmiot zdania, stosujemy następującą konstrukcję: 

podmiot + would prefer + osoba + (not) to + forma podstawowa czasownika + reszta zdania:

I’d prefer Andrew to negotiate this contract. - Wolałabym, żeby Andrew negocjował ten kontrakt.

My parents would prefer me not to go on holidays with my friends. - Moi rodzice woleliby, żebym nie jechała na wakacje z przyjaciółmi. 

 

Would prefer -zastosowanie

W tym miejscu warto wspomnieć także o czasowniku prefer, którego używamy, aby powiedzieć ogólnie, że coś wolimy. Możesz po nim zastosować rzeczownik lub czasownik z końcówką -ing:

I prefer walking to riding a bicycle. - Wolę spacerować niż jeździć na rowerze. 

Jeremy prefers karate to basketball. - Jeremy woli karate od koszykówki. 

Wyrażając preferencje dotyczące czynności, należy zastosować bezokolicznik z to:

I prefer to talk in person rather than to write an email. - Wolę rozmawiać osobiście niż pisać maile. 

We prefer to prevent problems rather than solve them. - Wolimy zapobiegać problemom niż je rozwiązywać.

 

Had better - budowa, zastosowanie i przykłady użycia

Konstrukcję had better możesz wykorzystać, aby dać komuś dobrą radę. W tłumaczeniu na język polski oznacza “będzie lepiej, jeśli”, “lepiej, żeby”. Stosujemy po niej czasownik w formie podstawowej. W przypadku rady, aby czegoś nie robić, poprzedzamy go słówkiem not

I’d better go now. - Lepiej będzie, jak już pójdę.

He’d better not argue with his boss. - Lepiej, żeby on nie kłócił się z szefem. 

You’d better learn harder for the exam. - Będzie lepiej, jeśli będziesz się uczył więcej do egzaminu. 

We’d better not stay here any longer. - Lepiej, żebyśmy nie zostawali tu dłużej. 

 

Szukasz informacji na temat innych zagadnień gramatycznych w języku angielskim? Sprawdź Gramatykę języka angielskiego na naszej stronie internetowej! Ucz się angielskiego ze Speak Up!

 

Chcesz lepiej znać angielski? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.