ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia z Future Perfect

Future Perfect, czas przeszły dokonany, jest jednym z najdłuższych czasów angielskich pod względem formy. Jeśli chcesz odświeżyć swoje wiadomości na temat jego zastosowania, zajrzyj na www.speak-up.pl w kliknij zakładkę Gramatyka. 

Future Perfect testy do rozwiązywania

Nasz zestaw “Future Perfect - ćwiczenia do druku pdf” pozwoli Ci utrwalić umiejętność tworzenia zdań w tym czasie. Pobierz go, wydrukuj, rozwiąż ćwiczenia i sprawdź odpowiedzi w podanym kluczu.

Future Perfect - zdania twierdzące

Ćwiczenia na Future Perfect rozpoczynamy twierdzeniami. Pamiętaj, tworzymy go za pomocą operatora will have i czasownik w III formie/z końcówką -ed

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania twierdzące czasownikiem w poprawnej formie.

 1. By noon I ____________________ (write) more than a dozen of emails.
 2. By the end of this year Betty ____________________ (read) 52 books.
 3. By August we ____________________ (finish) building our cottage. 
 4. By nine o’clock Mark ____________________ (eat) breakfast. 
 5. By the end of this month Jessica ____________________ (pass) all her exams.
 6. I promise I ____________________ (end) the meeting by 4 pm.
 7. The guests ____________________ (drink) everything by the end of the party.
 8. The battery in my phone ____________________ (die) before I get home.
 9. Ms Cooper ____________________ (retire) by the end of this school year.
 10. Many people ____________________ (lose) their savings before the crisis ends.

Future Perfect - zdania przeczące

Aby utworzyć przeczenie, wystarczy dodać do operatora not: won’t have +III forma/ końcówka -ed

Ćwiczenie 2

Zamień zdania twierdzące na przeczenia. 

 1. Jeannette will have phoned fifty clients by the end of the day.

  ___________________________________________________________________

 2. It will have stopped raining before we reach our destination.

  ___________________________________________________________________

 3. John Smith will have published his new book by the end of this year.

  ___________________________________________________________________

 4. We will have bought fifteen Barbie dolls for our daughter by her next birthday.

  ___________________________________________________________________

 5. The photographer will have taken more than 500 shots by the end of the photo session.

  ___________________________________________________________________

 6. Martha will have saved more than one hundred stray dogs by the end of this year.

  ___________________________________________________________________

 7. In December we will have known each other for five years.

  ___________________________________________________________________

 8. I hope my husband will have finished renovating the staircase by the end of this year.

  ___________________________________________________________________

 9. The lecture will have ended by lunch.

  ___________________________________________________________________

 10. In a few weeks our son will have turned 21.

  ___________________________________________________________________

Future Perfect - pytania 

Przypomnijmy - pytania w czasie Future Perfect tworzymy przez inwersję - will umieszczamy przed podmiotem.

Ćwiczenie 3

Z podanych słów ułóż pytania z czasie Future Perfect.

 1. John / cook dinner / before his wife returns from work?

  ___________________________________________________________________

 2. How many cupcakes / Rosie / eat / by the end of the birthday party?

  ___________________________________________________________________

 3. How long / you / be married / next year?

  ___________________________________________________________________

 4. mother / return from work / before dinner?

  ___________________________________________________________________

 5. your clients / pay you / by the end of the month?

  ___________________________________________________________________

 6. your neighbour / sell his old car / before holidays?

  ___________________________________________________________________

 7. How much water / Sally / drink / before lunch?

  ___________________________________________________________________

 8. How many jackets / the young girl / try on / before choosing the one she likes?

  ___________________________________________________________________

 9. How many episodes of the new Netflix show / she / watch / before going to sleep?

  ___________________________________________________________________

 10. the rescue team / save/ all the lost tourists / before the storm starts?

  ___________________________________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij krótkie odpowiedzi.

 1. Will they have reached the agreement before the meeting ends? No, ___________ .
 2. Will you have read all the books you have borrowed from me by the end of the week? Yes, ___________.
 3. Will the children have done their homework before supper? Yes, ___________.
 4. Will Samantha and Mark have got married by the end of this year? No, ___________.
 5. Will it have stopped snowing before we set off? Yes, ___________.
 6. Will your father have repaired the dishwasher by tomorrow? Yes, ___________.
 7. Will the plane have landed by the time we get to the airport? No, ___________.
 8. Will we have retired before the new law comes into force? Yes, ___________.
 9. Will I have received all the necessary documents by noon tomorrow? No, ___________.
 10. Will you and David have finished the project by the end of the week? Yes, ___________.

Future Perfect - ćwiczenia mieszane

Na koniec sprawdź, jak poradzisz sobie z ćwiczeniem, w którym pojawiają się wszystkie typy zdań.

Ćwiczenie 5

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski.

 1. Skończymy budować nasz dom przed Bożym Narodzeniem.

  ___________________________________________________________________

 2. Ile emaili przeczytasz do godziny 14?

  ___________________________________________________________________

 3. Czy napiszesz wypracowanie do piątku?

  ___________________________________________________________________

 4. Nie kupię nowego samochodu przed wakacjami.

  ___________________________________________________________________

 5. Jak długo ty i Tom będziecie się znać w tym roku?

  ___________________________________________________________________

 6. Wkrótce nasz pies będzie z nami od 10 lat.

  ___________________________________________________________________

 7. Czy skończycie oglądać film przed kolacją?

  ___________________________________________________________________

 8. W przyszłym miesiącu minie 5 lat od kiedy mamy naszą pralkę.

  ___________________________________________________________________

 9. Ile czasowników nieregularnych nauczymy się do końca roku szkolnego?

  ___________________________________________________________________

 10. W przyszły weekend minie 3 lata od kiedy znam Riley.

  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Future Perfect - klucz

Ćwiczenie 1

 1. will have written
 2. will have read
 3. will have finished
 4. will have eaten
 5. will have passed
 6. will have ended
 7. will have drunk
 8. will have died
 9. will have retired
 10. will have lost

Ćwiczenie 2

 1. Jeannette won’t have phoned fifty clients by the end of the day.
 2. It won’t have stopped raining before we reach our destination.
 3. John Smith won’t have published his new book by the end of this year.
 4. We won’t have bought fifteen Barbie dolls for our daughter by her next birthday.
 5. The photographer won’t have taken more than 500 shots by the end of the photo session.
 6. Martha won’t have saved more than one hundred stray dogs by the end of this year.
 7. In December we won’t have known each other for five years.
 8. I hope my husband won’t have finished renovating the staircase by the end of this year.
 9. The lecture won’t have ended by lunch.
 10. In a few weeks our son won’t have turned 21.

Ćwiczenie 3

 1. Will John have cooked dinner before his wife returns from work?
 2. How many cupcakes will Rosie have eaten by the end of the birthday party?
 3. How long will you have been married by next year?
 4. Will mother have returned from work before dinner?
 5. Will your clients have paid you by the end of the month?
 6. Will your neighbour have sold his old car before holidays?
 7. How much water will Sally have drunk before lunch?
 8. How many jackets will the young girl have tried on before choosing the one she likes?
 9. How many episodes of the new Netflix show will she have watched before going to sleep?
 10. Will the rescue team have saved all the lost tourists before the storm starts?

Ćwiczenie 4

 1. No, they won’t.
 2. Yes, I will.
 3. Yes, they will.
 4. No, they won’t.
 5. Yes, it will.
 6. Yes, he will.
 7. No, he won’t.
 8. Yes, we/you will.
 9. No, you won’t.
 10. Yes, we will. 

Ćwiczenie 5

 1. We will have finished building our house by Christmas.
 2. How many emails will you have read by 2 pm?
 3. Will you have written the essay by Friday?
 4. I won’t have bought a new car before the holidays.
 5. How long will you and Tom have known each other this year?
 6. Soon our dog will have been with us for 10 years.
 7. will you have finished watching the movie before supper
 8. Next month we will have our washing machine for 5 years.
 9. How many irregular verbs will we have learnt by the end of the school year?
 10. I will have known Riley for three years next weekend.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.