Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-03

Najbardziej mylące zapożyczenia z języka angielskiego

 

Śpiewać z playbacku - czy może tylko odtwarzać muzykę w tle?

 

Rozmawiając z osobą anglojęzyczną o artystach, którzy zmuszeni byli zaśpiewać na koncercie swoim głosem z nagrania, z pewnością większość z nas bez wahania użyje stwierdzenia "to sing from playback". Nic bardziej mylnego! W języku angielskim, osoba śpiewająca nie na żywo w czasie koncertu tak naprawdę nie “śpiewa z playbacku” - wyrażenie to należy zastąpić jednym czasownikiem, mianowicie "lip-sinc". Słowo"playback" używane jest w nieco innym kontekście (często w znaczeniu "odtwarzania" czegoś) i stwierdzenie "to sing from playback" jest w tym wypadku niezrozumiałą dla rodowitego użytkownika języka angielskiego kalką z polskiego ze słowem zapożyczonym przecież z angielskiego - szalone, prawda? ;)

 

Lubię boysbandy - i już wiadomo, że chodzi nam bardziej o członków zespołu. :)

 

W języku polskim, słowo "boysband" zakorzeniło się już na stałe i używane jest nawet w stosunku do męskich zespołów muzycznych, które są obecne na naszym rynku już od wielu lat. Ale dlaczego to słowo zagościło w polszczyźnie jedynie z chłopcami w liczbie mnogiej - ciężko stwierdzić. Pewne jest jedynie, że w języku angielskim liczba mnoga dotyczy bardziej zespołu, dlatego w rozmowie z przyjacielem np. zza oceanu, powinniśmy powiedzieć: "We love boybands" lub "boy bands" a nie “boysbands”. Tak samo rzecz ma się z żeńskimi zespołami, właściwa forma to "girl bands".

 

Jestem na parkingu - czy na pewno?

 

"Parking" to kolejne angielskie słowo, które w znaczeniu "wydzielone miejsce przeznaczone do parkowania samochodów" (internetowy słownik PWN) przyjęło się u nas w nieco innej formie gramatycznej. W języku angielskim, wyraz "parking" to forma czasownika "to park" i może być użyte w zdaniu np. z czasem Present Continuous "I'm parking my car now", jednakże, mówiąc o miejscu do parkowania, raczej powiemy "car park" (ewentualnie w amerykańskiej odmianie angielskiego można użyć słowa w "polskiej" formie, jednak należy wtedy dodać słówko "lot" - "parking lot").

 

Materiał dżinsowy, typu dżins - a może nie do końca?

 

Chyba trudno byłoby znaleźć osobę, która nigdy nie nosiła, bądź przynajmniej nie słyszała o dżinsowych spodniach, czy tego typu materiale. Ale czy po angielsku każdy tak wyglądający materiał to "dżins"? Niestety, nie do końca. W języku angielskim słowo "jeans" (pochodzące od zangielszczonej wymowy "Genewy" po francusku) zarezerwowane jest wyłącznie dla spodni. Wszystkie inne produkty wykonane z tego materiału, jak i sam materiał po angielsku noszą nazwę "denim". Mało tego, słowem "denims" można nawet nazwać same jeansy :)

 

I tak oto doszliśmy do końca naszej listy najbardziej mylących zapożyczeń z języka angielskiego. Jeśli wciąż jesteście głodni wiedzy, wpadajcie na nasz blog :)

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

The most confusing loanwords

 

Nowadays even people who have never formally learnt English know at least a dozen of words originating from this language. It is because of the loanwords that are incredibly widespread in the world of business, art, entertainment, science and technology. Words like smartphone, laptop, deadline or link are now an integral part of the vocabulary range of most Poles. However, sometimes a word that has come to Polish from English changes its meaning a bit on the way. Have a look at a few of the most confusing loanwords, that are originally used differently.

 

“Sing from playback” - or maybe just to play background music?

 

When you talk to a native English speaker about artists who have been forced to use their recorded voice during a concert instead of just singing, you might feel tempted to use the expression “to sing from playback”. Please don’t! In English this whole phrase is expressed by a single verb - “to lip-sinc”. “Playback” is used in a different context - it means playing a recording again in order to hear or see something one more time. “Sing from playback” would be very confusing for an English person, even though an English word is used here - crazy, isn’t it ;)

 

I like boysbands - and everybody knows you mean the band members :)

 

The word “boysband” has been used widely in Polish for years now. However, it is difficult to say why “boys” is used in plural. In the original English version it is “the band” that goes in plural, so the correct sentence would be “We love boybands” or “boy bands” and not “boysbands”. The same goes for female bands - the correct form is “girl bands”.

 

“Parking” - a noun or a verb?

 

“Parking” is another English word that has a different meaning in Polish. Poles use it to describe a place designated to park a car. In English it is actually a gerund form of the verb “to park” and will be used in a sentence like “I’m parking my car now”. A place where you can leave your car is called “a car park” in British English and “a parking lot” in American English. 

 

Jeans - fabric, trousers or something else?

 

It would be difficult to find a person who has never worn or at least has never heard of jeans. However, not every fabric that looks like jeans is actually called that way in English. The word “jeans” comes from “Genewa” (and to be precise - from the way it is pronounced in French) and is only used to talk about trousers. All other products and the fabric itself are referred to as “denim”. What’s more, instead of “jeans” you can also say “denims”.

 

That is the end of our list of the most confusing loanwords. If you want to learn more interesting facts on English - visit our blog :) 

W dzisiejszych czasach nawet osoby, które nigdy nie uczyły się angielskiego znają przynajmniej kilkanaście słów pochodzących z tego języka. Dzieje się tak za sprawą zapożyczeń, które szturmem wzięły świat biznesu, sztuki, rozrywki, nauki i technologii. Wyrazy takie jak smartfon, laptop, deadline czy link stały się integralną częścią zasobu słownictwa większości Polaków. Jednakże, czasami słówko, które przywędrowało do nas z języka angielskiego zmienia po drodze swoje znaczenie. Poznaj kilka najbardziej mylących zapożyczeń, które w standardowej angielszczyźnie wyglądają, bądź używane są nieco inaczej niż u nas.  

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem