Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-05-01

Święta Państwowe w Wielkiej Brytanii

W Polsce cieszymy się kolejnym długim weekendem - “majówką”. Czy wiecie, że Brytyjczycy także wkrótce będą mieli podobny powód do radości?  W dzisiejszym wpisie przybliżamy całkiem przyjemny temat: święta państwowe w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteście ciekawi, kiedy mieszkańcy Wysp Brytyjskich mają wolne, czytajcie dalej!

 

Anglia, Irlandia, Szkocja - historia świąt państwowych

 

Święta państwowe nazywane są w Wielkiej Brytanii mianem “bank holiday”. Są to dni, kiedy większość firm i instytucji nie pracuje - całkiem podobnie, jak w Polsce. Ich historia sięga całkiem daleko - już w 1871 roku brytyjski parlament ogłosił prawo, które ściśle określało listę dni ustawowo wolnych w Anglii, Walii, Irlandii oraz Szkocji.

 

Obecnie kwestię tą reguluje ustawa z 1971 roku, a więc zdecydowanie bardziej współczesna. Daje ona prawo Jej Królewskiej Mości ustalanie dodatkowych, jednorazowych świąt, jeśli istnieją ku temu uzasadnione powody. Przykładem może być ślub lub pogrzeb członka rodziny królewskiej.

 

W przeciwieństwie do naszego kraju “bank holidays” nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy. W większości przypadków jednak pracodawcy oferują płatny dzień wolny. Osoby, które w tym dniu wykonują swoje obowiązki zawodowe, otrzymują wyższe wynagrodzenie.  

 

W przypadku, gdy święto państwowe wypada w sobotę lub niedzielę, jest ono przenoszone na kolejny dzień pracujący.

 

Kiedy Wielka Brytania obchodzi święta państwowe?

 

Zasadniczo, Anglia, Irlandia i Szkocja obchodzą te same święta państwowe. Istnieje jednak kilka wyjątków. Oto pełna lista świąt w całej Wielkiej Brytanii na rok 2019.

 

Nowy Rok - 1 stycznia

Święto Nowego Roku - 2 stycznia (obowiązuje jedynie w Szkocji)

Dzień Świętego Patryka - 18 marca (obowiązuje jedynie w Północnej Irlandii)

Wielki Piątek - 19 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny - 22 kwietnia (obowiązuje w Anglii, Walii i Północnej Irlandii)

Pierwszy poniedziałek maja - tzw. Early May bank holiday

Ostatni poniedziałek maja - tzw. Spring bank holiday

Rocznica Bitwy pod Boyne - 12 lipca (obowiązuje jedynie w Północnej Irlandii)

Pierwszy poniedziałek sierpnia - tzw. Summer bank holiday (obowiązuje jedynie w Szkocji)

Ostatni poniedziałek sierpnia - tzw. Summer bank holiday (obowiązuje w Anglii, Walii i Północnej Irlandii)

Dzień Św. Andrzeja - 2 grudnia (obowiązuje jedynie w Szkocji)

Pierwszy dzień Bożego Narodzenia -  25 grudnia

Drugi dzień Bożego Narodzenia - tzw. Boxing Day - 26 grudnia

 

Życzymy Wam udanego wypoczynku podczas polskiego długiego weekendu. Do zobaczenia na zajęciach w szkołach i online już 6 maja!

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

Bank holidays in Great Britain

 

Here in Poland we are enjoying another long weekend - the so-called “majówka”. Do you know that the Brits are going to celebrate a similar thing soon, too? Our today’s post is about quite a pleasant topic: bank holidays in Great Britain. If you want to know, when the British have days off, keep on reading!

 

England, Ireland, Scotland - the origins of bank holidays 

 

Public holidays, observed in the whole Great Britain are called “bank holidays”. These are days when most businesses and institutions do not operate - similarly to what happens in Poland. Their origins go back as far as 1871, when the British Parliament passed the law which strictly defined the list of public holidays in England, Wales, Ireland and Scotland.

 

Currently the issue is regulated by the Act from 1971 - a much more modern document. It grants Her Majesty the Queen the right to declare additional, one-time national holidays under justified circumstances. An example might be a wedding or a funeral of a member of the Royal Family.

 

Unlike our country, bank holidays are not paid days off by definition. In most cases, though the employers grant paid leave on those days to their employees. Those who work on bank holidays will usually receive a higher rate.

 

If a bank holiday falls on a Saturday or Sunday, it is postponed until the first working day of the following week.

 

When are bank holidays celebrated in Great Britain? 

 

Generally, England, Ireland and Scotland observe the same holidays. However, there are a few exceptions. Below you will find a full list of bank holidays in the whole Great Britain in 2019.

 

New Year’s Day - 1 January

New Year’s Holiday - 2 January (only in Scotland)

St Patrick's Day - 18 March (only in Northern Ireland)

Good Friday - 19 April

Easter Monday - 22 April (only in England, Wales and Northern Ireland)

Early May bank holiday - 6 May (always falls on the first Monday in May)

Spring bank holiday - 27 May (always falls on the last Monday in May)

Battle of the Boyne - 12 July (only in Northern Ireland)

Summer bank holiday - 5 August (always falls on the first Monday in August, only in Scotland)

Summer bank holiday - 26 August (always falls on the last Monday in August, only in England, Wales and Northern Ireland)

St Andrew’s Day - 2 December (only in Scotland)

Christmas Day - 25 December

Boxing Day - 26 December

 

Have a great long weekend! Get some rest and have a lot of fun. We are looking forward to see in at classes in our schools and online on 6 May!

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem