Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-04-23

Dzień języka angielskiego w ONZ

 

Dni języków w ONZ

 

Chiński, angielski, francuski, rosyjski, arabski i hiszpański - każdy z sześciu oficjalnych języków Organizacji Narodów Zjednoczonych ma “swój dzień”. Jest to wynik inicjatywy podjętej w 2010 roku przez Departament Informacji Publicznej. Jej celem jest promowanie wielojęzyczności oraz różnorodności kulturowej, jak również równości w użytkowaniu wszystkich tych języków w Organizacji.

 

Dzień języka angielskiego

 

Dzień języka angielskiego w ONZ przypada 23 kwietnia. Jest to jednocześnie dzień urodzin i śmierci największego twórcy w dziejach historii literatury anglojęzycznej - Williama Szekspira. Podobnie jak w przypadku pozostałych pięciu języków, ten szczególny dzień ma na celu podniesienie ogólnej świadomości na temat historii, kultury oraz osiągnięć języka angielskiego.

 

Trudno w to uwierzyć, ale 1500 lat temu zaledwie trzy plemiona zamieszkujące teren obecnych Wysp Brytyjskich władały tym językiem. Obecnie szacuje się, że całkowita liczba osób posługujących się nim jako swoim pierwszym językiem przekracza dwa miliardy.

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

 

 

ENGLISH VERSION

English Language Day at the UN

 

Do you know that English has its own official day at the United Nations? English, similarly to French, is one of the six official languages of the Organisation. Because of its amazingly widespread use, Shakespeare’s mother tongue is frequently called “a world language” or the lingua franca of the modern era.

 

Language Days at the UN 

 

Chinese, English, French, Russian, Arabic and Spanish - each of the six official languages of the United Nations celebrates its own “day”. It is the result of an initiative by the Department of Public Information that took place in 2010. The aim is to promote multilingualism and cultural diversity, as well as to ensure all of the official languages are equally used throughout the organisation.

 

English Language Day 

 

English Language Day at the UN is celebrated on 23 April. It is also the date of birth and death of the greatest writer in the history of English literature - William Shakespeare. Just like in case of the other five languages, this special day was established with the purpose of raising general awareness about the history, culture and achievements of English.

 

It might be hard to believe but 1500 years ago not more than three tribes inhabiting the area of what we now call the British Islands used this language. Currently, it is estimated that the total number of people using English as their first language exceeds two billion.

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

 Sprawdź swoją ofertę

Czy wiecie, że język angielski ma swój własny dzień w Organizacji Narodów Zjednoczonych? Angielski, podobnie jak francuski, to jeden z sześciu oficjalnych języków ONZ.  Ze względu na swoją niezwykłą popularność, język Szekspira uznawany jest za “język światowy” lub lingua franca świata.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem