Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-03-06

Business English – przydatne zwroty podczas spotkania i prezentacji

Red tape

 

Czerwona taśma to nadmierne ograniczenia, biurokracja i papierologia, czyli skomplikowane procedury, które utrudniają prowadzenie biznesu. Jeżeli w trakcie prezentacji zaznaczymy, że pewne działania napotkają przeszkodę w postaci ''red tape'', jednocześnie sugerujemy znalezienie innego rozwiązania.

 

Przykład:

We can't move with this project, there is too much red tape.

Nie możemy ruszyć z tym projektem, za dużo biurokracji.

 

Think outside the box

 

Jeżeli natrafimy na wspomniany wcześniej red tape, przyda nam się właśnie myślenie poza pudłem, czyli znajdowanie nieszablonowych rozwiązań. Ten idiom może być stosowany w kontekście biznesowym jako wskazówka i zachęta do niestandardowego myślenia podczas burzy mózgów (brainstorming).

 

Przykład:

We have to find a way to push that estimation, come on, let's think outside the box for a minute.

Musimy znaleźć sposób, by przepchnąć te szacunki, pomyślmy przez chwilę nieszablonowo.

 

Writing on the wall

 

Idiom writing on the wall oznacza jasne i pewne zapowiedzi przyszłych zdarzeń.

 

Przykład:

Everyone saw the writing on the wall, Mark is going to snap soon.

Wszyscy wiedzieli, co się stanie, Mark nie wytrzyma dużo więcej.

 

Out/in the loop

 

Sformułowanie niezwykle często stosowane w Business English – na spotkaniach lub w korespondencji mailowej. Loop oznacza pętlę, cykl lub regularny okrężny ruch. Jeśli jesteśmy w pętli, to znaczy, że jesteśmy świadomi sytuacji. Idiom keep me in the loop to prośba o przekazywanie informacji na bieżąco.

 

Przykład:

Keep me in the loop.

Dawaj mi znać.

 

On top of something

 

Używamy tego określenia w stosunku do kogoś, kto ma wszystko pod kontrolą i panuje nad sytuacją, orientuje się także w rozwoju danej sprawy. Jeśli chcemy powiedzieć, kto będzie odpowiadał za jakieś zadanie, możemy skorzystać z tego właśnie związku frazeologicznego.

 

Przykład:

Lucy and Ben will be on top of that issue.

Lucy i Ben zajmą się tą sprawą.

 

Elbow grease

 

Duży wysiłek, często fizyczny. Jeżeli podczas spotkania pada pytanie o ilość pracy związaną z jakimś działaniem, możemy użyć tego idiomu Business English.

 

Przykład:

Yes, I can take it through another evaluation, but it will take a lot of elbow grease.

Tak, mogę sprawdzić to jeszcze raz, ale będzie to wymagało dużego wysiłku.

 

In a nutshell

 

Jeżeli chcemy zaznaczyć, że zaraz przedstawimy coś w skrócie, w pigułce, możemy wykorzystać ten idiom – oznacza skondensowaną wiedzę na dany temat.

 

Przykład:

And that's pretty much whole issue in a nutshell.

To właściwie cała sprawa w skrócie.

 

Loophole

 

Luka w prawie lub przepisach. Jeżeli podczas spotkania chcemy podkreślić, że coś nie jest określone dokładnie w zapisach umowy lub prawa, użyjmy tego idiomu. „Dziura w pętli” to niezwykle częsty element biznesowych rozmówek angielskich.

 

Przykład:

Well, it seems there is a loophole we can use to avoid paying that due.

Cóż, wygląda na to, że jest luka w przepisach, którą możemy wykorzystać, by nie płacić tego zobowiązania.

 

Cave in

 

Poddać się czyjejś woli, zmienić zdanie na kontrowersyjny temat pod wpływem presji. Jeżeli po usilnych namowach uda nam się w końcu kogoś przekonać, możemy użyć tej formułki.

 

Przykład:

After long talks, Jimmy finally caved in and agreed to second version of the logo.

Po długich rozmowach Jimmy uległ i zgodził się na drugą wersję logo.

 

Blamestorming

 

Skoro jesteśmy przy burzy mózgów (z ang. brainstorming), w angielskim słownictwie istnieje jego modyfikacja, oznaczająca sytuację, w której każdy ucieka od odpowiedzialności, zrzucając ją na kolejną osobę. Może to być seria e-maili czy impas podczas spotkania, tak czy inaczej, lepiej unikać takich zdarzeń.

 

Przykład:

I knew that last poor offer will lead to blamestorming.

Wiedziałem, że nikt nie będzie chciał wziąć odpowiedzialności za tę słabą ofertę.

 

On the same page

 

Idiom opisuje sytuację, w której znajdujemy się z rozmówcą czy partnerem biznesowym na „tej samej stronie” - to znaczy, że zgadzamy się i mamy podobne poglądy na konkretną sprawę.

Ten angielski idiom często przybiera formę pytania: ''Are we on the same page here?'' Jeżeli nie mamy wątpliwości co do dotychczasowych ustaleń i na tym etapie zgadzamy się z rozmówcą, wystarczy przytaknąć, aby potwierdzić aktualny status dyskusji.

 

Przykład:

Just checking if we are on the same page here.

Tylko sprawdzam, czy zgadzamy się w tym punkcie.

 

No brainer

 

To określenie oznacza oczywistą decyzję w danej sytuacji, najlepsze rozwiązanie. Jeśli podczas spotkania chcemy podkreślić i dać wszystkim znać, że nasze postępowanie nie mogło być inne, możemy użyć tego sformułowania.

 

Przykład:

Hiring Camille was no brainer, she truly is a one of the best.

Zatrudnienie Camille było oczywiste, naprawdę jest jedną z najlepszych.

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

Negocjacje, spotkania, prezentacje, ustalenia i konferencje – to codzienność biznesu. Podczas takich rozmów warto mieć w zanadrzu kilka określeń, które sprawią, że nasza przemowa będzie ciekawsza i łatwiejsza do zapamiętania.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem