Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2022-11-10

Ochrona środowiska po angielsku - o ekologii po angielsku

Ekologia i ochrona środowiska po angielsku

Ochrona środowiska po angielsku to environmental protection, ale nie jest to jedyne określenie, jakiego można w tym języku użyć, aby opisać całokształt działań podejmowanych w celu naprawienia szkód, jakich doznało naturalne środowisko w wyniku działalności człowieka. Przywołane już powyżej sformułowanie to go green jest zazwyczaj stosowane jako zaproszenie do stosowania praktyk, dzięki którym można zredukować negatywny wpływ człowieka na środowisko. Poniżej znajdziesz szereg wyrażeń, słówek i sformułowań, dzięki którym ekologia po angielsku i wypowiadanie się na związane z nią tematy staną się łatwiejsze. 

Ochrona środowiska słówka po angielsku

Zacznijmy od podstaw, czyli najważniejszych słówek związanych z ekologią. Możesz wykorzystać do opisania, na czym polega ochrona środowiska slowka po angielsku z poniższej listy:

 • pollution - zanieczyszczenie
 • contamination - skażenie
 • extinction - wyginięcie (jakiegoś gatunku zwierząt lub roślin)
 • deforestation - wycinka lasów
 • destruction - zniszczenie
 • atmosphere - atmosfera
 • biosphere - biosfera
 • hydrosphere - hydrosfera
 • ecology - ekologia
 • ecosystem - ekosystem
 • eco-friendly - przyjazny dla środowiska
 • biodegradable - biodegradowalny
 • conservation - ochrona
 • harmful - szkodliwy
 • overpopulation - przeludnienie
 • pesticides - pestycydy (środki owadobójcze)
 • recycling - recykling (przetwarzanie odpadów)
 • species - gatunek
 • wildlife - flora i fauna
 • rubbish - śmieci (British English)
 • trash - śmieci (American English)

Ochrona środowiska zwroty po angielsku

W tej części prezentujemy szereg przydatnych zwrotów i wyrażeń, dzięki którym możesz opisywać zarówno zmiany zachodzące w środowisku, jak i najnowsze technologie pozwalające minimalizować szkody wyrządzane naszej planecie: 

 • acid rain - kwaśny deszcz
 • air pollution - zanieczyszczenie powietrza
 • climate change - zmiany klimatyczne
 • global warming - globalne ocieplenie
 • greenhouse effect - efekt cieplarniany
 • irreparable changes - nieodwracalne zmiany
 • natural habitat - naturalne siedlisko
 • water contamination - skażenie wody
 • alternative sources of energy - alternatywne źródła energii
 • atomic power station - elektrownia atomowa
 • endangered species - zagrożone gatunki
 • exhaust fumes - spaliny
 • fossil fuels - paliwa kopalne
 • industrial waste - odpady przemysłowe
 • natural resources - zasoby naturalne
 • rain forest - lasy tropikalne
 • ozone hole - dziura ozonowa
 • carbon pollution limit - ograniczenie zanieczyszczenia węglem
 • environmentally friendly - przyjazny dla środowiska
 • household waste - śmieci z gospodarstw domowych
 • wind farm - farma wiatrowa
 • sewage treatment plant - oczyszczalnia ścieków
 • traffic congestion - zatory na drogach
 • renewable energy - energia odnawialna
 • solar power - energia słoneczna
 • wind power - energia wiatrowa
 • hydroelectric power - energia wodna
 • to sort out rubbish - segregować śmieci
 • to dispose of waste - pozbyć się odpadów
 • to release sewage into rivers - wypuszczać ścieki do rzek
 • to protect the environment - chronić środowisko
 • to conserve the environment - ochraniać środowisko
 • to go green - praktykować działania prowadzące do zrównoważonego rozwoju

Ochrona środowiska zdania po angielsku

Poniżej znajdziesz kilka przykładów pełnych zdań, opisujących konkretne problemy, zagrożenia czy ekologiczne rozwiązania.

 • Contrary to many popular beliefs, wind farms do not have a harmful influence on a human's health. - Wbrew wielu obiegowym opiniom, farmy wiatrowe nie mają negatywnego wpływu na ludzkie zdrowie.
 • Being eco-friendly does benefit us not only today, but also the future generations. - Bycie proekologicznym daje korzyści nie tylko obecnie, ale jest także korzystne dla przyszłych pokoleń.
 • Using bicycles instead of cars reduces the amount of gases (especially CO2) emitted to the atmosphere. - Korzystanie z rowerów zamiast samochodów zmniejsza ilość gazów emitowanych do atmosfery (zwłaszcza dwutlenku węgla). 

Ochrona środowiska opis po angielsku

Przedstawiamy krótki opis, którego tematem przewodnim jest ekologia. Po angielsku nie jest to wcale takie trudne - przekonaj się!

Many parts of our natural environment are completely destroyed as a result of human activity and extremely fast development of civilization. The mining and manufacturing industries are creating a huge amount of pollution, but an even more serious threat to our planet is the constant deforestation. Such large changes in the global ecosystem result in the extinction of plants and animals, and cause serious climate changes. Therefore, these problems must not be underestimated - it is necessary to quickly implement effective, pro-ecological solutions on a global scale in order to solve them.

Wiele elementów naszego środowiska naturalnego ulega całkowitemu zniszczeniu w wyniku działalności człowieka i coraz szybszego rozwoju cywilizacji. Przemysł wydobywczy i produkcyjny prowadzą do powstawania ogromnej ilości zanieczyszczeń, ale jeszcze poważniejszym zagrożeniem dla naszej planety jest nieustanna wycinka lasów tropikalnych. Tak duże zmiany w ekosystemie skutkują wymieraniem roślin i zwierząt oraz poważnymi zmianami klimatycznymi. Dlatego nie wolno tych problemów bagatelizować - konieczne jest szybkie wdrożenie skutecznych, proekologicznych rozwiązań na skalę globalną. 

Podsumowanie

Jak widać, o ekologii da się mówić na wiele sposobów i z różnych perspektyw opisywać związane z nią problemy i rozwiązania. Mamy nadzieję, że nasz dzisiejszy poradnik okaże się przydatny i pomoże Ci poszerzyć zasób słownictwa o kolejne angielskie zwroty, słówka i określenia. 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego bloga, gdzie znajdziesz nie tylko ciekawostki, ale także przydatne materiały edukacyjne, porady i wiele inspiracji. A jeśli jest Ci potrzebny dobry kurs języka angielskiego z gwarancją sukcesu, zapraszamy do jednej z naszych szkół języka angielskiego!

Dzięki coraz bardziej rosnącej popularności działań proekologicznych i nagłaśnianiu w mediach kwestii związanych z szeroko pojętą dbałością o naturalne zasoby naszej planety nie ma chyba na świecie osoby, która nie wiedziałaby, jak jest ekologia po angielsku. To jednak zdecydowanie za mało, aby swobodnie wypowiadać się i dyskutować na tematy tak istotne, jak ochrona i kształtowanie środowiska po angielsku. Dziś zatem przygotowaliśmy dla Ciebie zestaw przydatnych słówek, wyrażeń, zwrotów oraz zdań związanych z tą tematyką. Mamy nadzieję, że okażą się dla Ciebie pomocne. Let's go green, shall we?

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem