Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-15

Najczęściej mylone słowa w języku angielskim - część 2

 

Wound up

 

Słówko o trzech różnych znaczeniach. Czasownik “wind up” oznacza “nakręcać” i, podobnie jak w języku polskim może odnosić się do fizycznej czynności nakręcania trybów maszyny, np. zegara, aby wprawić ją w ruch. Z czasem zaczęto używać określenia “wound up” w stosunku do ludzi. Nieformalny przymiotnik “nakręcony” - znowu, podobnie jak w języku polskim - oznacza “podekscytowany” lub “zdenerwowany”.

 

Trzecie znaczenie jest zupełnie odmienne i nie ma nic wspólnego z powyższymi. Czasownik “to wind” ma te same korzenie co “to wander”, czyli “podróżować”, “przemieszczać się” i przetłumaczymy go na polski jako “skończyć (w jakimś miejscu)”. Porównaj poniższe trzy przykłady:

 

The old grandpa’s clock needs to be wound up every day.  - Znaczenie dosłowne, zegar musi być fizycznie nakręcany każdego dnia.

 

Don’t let the children eat so much chocolate or they’ll be wound up all evening. - Znaczenie przenośne, zbyt duża ilość czekolady sprawia, że dzieci są “nakręcone” przez cały wieczór.

 

We were going to go straight home after work but somehow we wound up in a pub.  - Zamiast iść do domu, “skończyliśmy” w pubie.

 

Go off 

 

Przyimek “off” najczęściej określa coś zamkniętego, nie działającego i stanowi bezpośrednie przeciwieństwo słówka “on”. W brytyjskiej odmianie języka angielskiego jest używane też w odniesieniu do zepsutego lub zgniłego jedzenia. Z drugiej strony, oznacza “wybuchać” i użyjemy go, aby powiedzieć, że eksplodowała bomba lub inny materiał wybuchowy. Alarm budzika co prawda nie wybucha w języku polskim, ale po angielsku już tak ;) Przykłady:

 

It was very dark in the room when all the lights went off. - W tym zdaniu światła zgasły.


I got really scared when the alarm suddenly went off. - A w tym zdaniu alarm się włączył.

 

Back up 

 

To kolejne wyrażenie, które posiada dwa bardzo różne znaczenia. Jednym z nich jest “wspierać” lub “popierać”, a drugim “wycofać się” w dosłownym sensie. Porównaj poniższe zdania:

 

I will back you up at the meeting with our boss if you bring up the issue of pay rises for the sales department. - Tutaj kolega deklaruje, że nas poprze na spotkaniu z szefem.


The dog started to growl so I backed up slowly.  - W tym zdaniu chodzi o dosłowne, fizyczne wycofanie się i ucieczkę przed agresywnym psem.

 

Dust

 

Ostatnim z dzisiaj omawianych mylących słówek jest “dust”, czyli “odkurzać” albo .... “kurzyć” lub “posypywać”. W pierwszym przypadku chodzi, oczywiście, o usuwanie kurzu np. z powierzchni mebli, a w drugim o czynność niemal odwrotną. O wszystkim decyduje kontekst. Najlepiej obrazują to te dwa przykłady:

 

My landlady is very serious about keeping the room clean. She requires me to dust the tables and shelves at least three times a week.  - To zdanie mówi o pozbywaniu się kurzu.

 

Christine took the cake out of the oven and dusted it with some powder sugar.  - W tym zdaniu Christine posypała ciasto cukrem pudrem.

 

Dotarliśmy do końca dzisiejszego wpisu na temat najczęściej mylonych słów języku angielskim. Odwiedzaj nasz blog - wkrótce kolejne ciekawostki :)

 

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

The most confused words in English – part 2

 

English keeps remaining at the top of ranks of the most often used languages in the world. It is also considered to be one of the easiest to master. At the same time, Shakespeare’s mother tongue often surprises and play jokes on non-native users. It happens that one word carries two or even three different meanings. Have a look at the second part of our “Most confused words in English” cycle.

 

Wound up 

 

One word, three different meanings. The verb “wind up” means to make a mechanism work by turning some part of it around and around and - just like in Polish - refers to the physical activity of setting gears of a machine (e.g. a clock) for movement. With time the expression “wound up” got to be used in reference to people. This informal adjective - again, similarly to what happens in Polish - means “excited” or “upset”.

 

The third meaning is totally different and in no way connected with the two described above. The verb “to wind” stems from the same root as “to wander”, i.e. “to travel”, “to move around” and actually means “to end up (in some place)”. Compare the three examples below:

 

The old grandpa’s clock needs to be wound up every day.  - Literal meaning, the clock needs to be physically wound up every day.

 

Don’t let the children eat so much chocolate or they’ll be wound up all evening. - Metaphorical meaning, too much chocolate makes the children over-excited and energetic in the evening.

 

We were going to go straight home after work but somehow we wound up in a pub.  - Instead of going home we ended up in a pub.

 

Go off 

 

The preposition “off” means something closed, not working and is a direct opposite of “on”. In British English it is also used to talk about food that is rotten or gone bad. On the other hand, the phrase “go off” means “to explode” and can be applied for a bomb or any other explosive. The alarm in an alarm clock doesn’t actually explode in Polish but it does in English ;) Examples:

 

It was very dark in the room when all the lights went off. - In this sentence the light didn’t work, it was dark.

 

I got really scared when the alarm suddenly went off. - And in this one the alarm started to work.

 

Back up

 

Yet another expression with two very different meanings. One of them is “to support” and the other one - “to retreat” or “to move away”. Compare the sentences below:

 

I will back you up at the meeting with our boss if you bring up the issue of pay rises for the sales department. - In this sentence your colleague declares that they will support you during the meeting with the boss.


The dog started to growl so I backed up slowly.  - This sentence is about literal, physical retreating and getting away from an aggressive dog.

 

Dust 

 

The last confusing word discussed today is “dust” that can actually mean two opposite things - removing dust or .... adding it. In this case context is everything. It is best shown on the examples:

 

My landlady is very serious about keeping the room clean. She requires me to dust the tables and shelves at least three times a week.  - This sentence is about getting rid of dust from the furniture.

 

Christine took the cake out of the oven and dusted it with some powder sugar.  - In this sentence Christine added powder sugar on the top of her cake.

 

And thus we wound up at the end of this post ;) Visit our blog to find more interesting facts about English soon :)

 

Angielski bezustannie przoduje w rankingach najczęściej używanych języków na świecie. Uznawany jest również za jeden z najłatwiejszych do opanowania. Jednocześnie, mowa Szekspira lubi zaskakiwać i płatać figle. Zdarza się, że dane słówko ma dwa  lub nawet trzy bardzo odmienne od siebie znaczenia. Zapraszamy na drugą część cyklu “Najczęściej mylone słowa w języku angielskim”.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem