Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2018-08-13

13 najczęstszych błędów popełnianych podczas rozmowy kwalifikacyjnej - cz. 1

 

Popisywanie się

 

Pracodawcy rzadko pozytywnie reagują na szokujące przechwałki i nadmierne eksponowanie swojego ego. Warto, oczywiście, pochwalić się swoimi osiągnięciami w dotychczasowej karierze. Rób to jednak z klasą i umiarem. Pamiętaj także, że powinieneś potrafić udowodnić, że wszystko co mówisz nie mija się z prawdą. Doświadczeni rekruterzy i szefowie widzieli i słyszeli już niemal wszystko i często z łatwością wychwytują fałsz i drobne niezgodności w historiach opowiadanych przez kandydatów.

 

Brak przygotowania 

 

W dobie ogólnodostępnego internetu trudno znaleźć wymówkę dla braku podstawowej wiedzy o firmie, w której starasz się zdobyć pracę. Absolutne minimum do mały research na temat oferowanych przez nią produktów lub usług, jej historii i kierunku rozwoju. Wszystkie te informacje są łatwe do znalezienia na stronie www danego przedsiębiorstwa. Brak tego typu przygotowania sprawia, że potencjalny pracodawca uzna cię za niezbyt zaangażowanego a nawet … leniwego.

 

Zmyślanie odpowiedzi 

 

Nie staraj się sprawić wrażenia, że twoja specjalistyczna wiedza na dany temat jest większa, niż w rzeczywistości. Jeśli rekruter zada ci pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, otwarcie to przyznaj. Kluczenie, zgadywanie lub zmiana tematu nie robią dobrego wrażenia. Nawet, jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na zadane ci pytanie, możesz obrócić to na swoją korzyść. Poproś o dodatkową informację lub dokładniejsze wytłumaczenie, o co pyta rekruter. Może się zdarzyć, że dzięki temu skojarzysz fakty i udowodnisz, że z łatwością przyswajasz nowe informacje i łączysz je z tym, co już wiesz.

 

Złe maniery

 

Do zachowań, których szczególnie powinieneś unikać należą na pewno: rasizm, seksizm i wszelkie inne formy dyskryminacji. Jeśli rozmowa jest prowadzona przez więcej niż jedną osobę, upewnij się, że zwracasz się do wszystkich nich po równo. Faworyzowanie rekrutera, którego uznasz za najważniejszego może zostać uznane za brak szacunku i zdecydowanie obniży twoje szanse na zatrudnienie. Przekleństwa, prostackie komentarze czy niesmaczne żarty to pewna do droga do porażki. Źle odbierane bywa także nadmierne skracanie dystansu i próba spoufalania się z przyszłym szefem.

 

Brak pytań

 

Rozmowa kwalifikacyjna służy wzajemnemu poznaniu się i zorientowaniu, czy potencjalna współpraca ma sens. Kandydat, który o nic nie pyta sprawia wrażenie niezbyt zainteresowanego. Rekruter może odnieść wrażenie, że jest ci trochę wszystko jedno, czy dostaniesz tą pracę bądź inną. Nie bój się pytać o kierunek rozwoju firmy, doprecyzowanie zakresu obowiązków na stanowisku, o które się ubiegasz, obowiązujący dress code i wszystkie inne rzeczy, które chciałbyś wiedzieć.

 

Nadmierne przepraszanie

 

Pewność siebie i wysoki poziom asertywność są niezwykle ważne na wielu stanowiskach pracy. Jeśli w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej nieustannie przepraszasz za wszystko - za swój wygląd, za to, że nie znasz odpowiedzi na zadane pytanie, za to, że nie zgadzasz się z przyszłym pracodawcą w jakiejś kwestii, może on zacząć zastanawiać się, czy np. poradzisz sobie w negocjacjach z trudnym klientem. Wbrew pozorom, szefowie cenią osoby, które nie boją się być sobą.

 

Już wkrótce opiszemy kolejne błędy najczęściej popełniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Zachęcamy także do uczestnictwa w zajęciach “Job Interview Club” w twojej szkole Speak Up, gdzie pod opieką doświadczonego lektora przygotujesz się do rozmowy o pracę w języku angielskim :)

 

 

 

 

 

 

Potrzebujesz lepiej znać angielski?

Chcesz dodatkowych wskazówek?

Dowiedz się jak uczymy i pobierz e-booka

 

Pobierz e -book >>

 

ENGLISH VERSION

13 most common mistakes made at a job interview - part 1

 

There are many reasons why applicants do not perform well at a job interview. Sometimes it is lack of the desired competencies. e.g. when they don’t speak a foreign language well enough. It happens, though, that in spite of all the skills and professional experience they have (at least in their cv), candidates fail to make a good impression on the prospective employer. It may be caused by one of the common job interview mistakes described below. Today we present 6 of them.

 

Bragging 

 

Employers seldom react enthusiastically to outrageous showing off and displaying your ego too much. It is, of course, good to talk about your professional successes and achievements. However, do that in a classy way. Never forget that you should be able to justify what you are saying so avoid lying. Experienced recruiters and bosses have seen and heard almost anything you can imagine and tend to be good at sensing any falsehood and incoherences in candidates’ stories.

 

Lack of preparation 

 

In the era of easy access to the Internet, it is difficult to find a good excuse for not knowing anything about the company you are applying to. An absolute minimum is a small research regarding products or services it offers, its history and the direction it is heading to. All this information can be easily found on the firm’s website. If it turns out that you don’t have this kind of knowledge, your prospective boss may think you aren’t too interested or even that you are … lazy.

 

Making up answers

 

Don’t try to make an impression that your expertise is greater than it actually is. When asked a question that you don’t know the answer to, admit it openly. Guessing, twisting or changing the topic will not make you look any better. Even if you can’t answer the question, you can still turn it into an opportunity for yourself. Ask for an additional piece of information or further explanation of what the recruiter wants to know. It is possible that it will help you connect the facts and learn the answer on your own. In this way you will prove that you are capable of learning new information quickly and using it along with what you already know.

 

Bad manners 

 

The types of behaviours you should particularly avoid include for sure racism, sexism and any other form of discrimination. If the interview is run by more than one recruiter, make sure you address all of them. Favouring the person you find the most important and ignoring others is disrespectful and may remarkably decrease your chances of getting the job. Swearing, crass comments and distasteful jokes will surely lead you to failure. One more thing - don’t try to befriend your potential boss by getting too informal.

 

Not asking any questions

 

Job interview allows both parties to get to know each other and finding out if potential cooperation will make any sense. A candidate that asks no questions makes an impression of not really interested. The recruiter may come to a conclusion that you don’t really care whether you will get this job or any other one. Don’t be afraid to ask about the direction of the company’s development, precise responsibilities on the job position you are applying for, the dress code and all the other things you would like to know.

 

Apologising too much

 

Self-confidence and high level of assertiveness are crucial in many jobs. If at your job interview you keep apologising for everything - for your appearance, for not knowing the answer to a question you were asked, for not agreeing with your prospective employer on some matter - they may start to wonder if e.g. you will be able to deal with negotiating with a difficult client. Against all appearances, bosses appreciate employees who are not afraid to be themselves.

 

We are going to present more common job interview mistakes soon. Why don’t you book a “Job Interview Club” at your Speak Up school where one of our experienced teacher will help you prepare for your job interview in English :) 

Istnieje wiele powodów, dla których kandydaci nie wypadają dobrze podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Czasami jest to brak odpowiednich kompetencji, np. niewystarczająca znajomość języka obcego. Zdarza się jednak, że mimo posiadanych umiejętności i doświadczenia (przynajmniej w cv) nie wywierają na potencjalnym pracodawcy dobrego wrażenia. Przyczyną może być jeden z poniżej opisanych błędów, najczęściej popełnianych w trakcie rozmowy o pracy. Dzisiaj przedstawiamy 6 z nich.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem