• Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
  2019-04-16

  Matura ustna z angielskiego - zwroty

  Kasztany wkrótce zakwitną, co niechybnie oznacza, że egzaminy maturalne zbliżają się wielkimi krokami. Część ustna matury z języka angielskiego trwa około 15 minut. W tym czasie maturzysta prowadzi rozmowę z jednym z członków dwuosobowej komisji. W dzisiejszym wpisie przypominamy podstawowe zwroty, które pomogą ci uzyskać maksymalną liczbę punktów.

   

  Zwroty przydatne w czasie całego matury ustnej

   

  Excuse me, can you repeat the question please? - Przepraszam, czy mogłaby Pani powtórzyć pytanie?

   

  I’m sorry, I didn’t catch that. - Przepraszam, nie usłyszałem

   

  Could you say that again, please? - Czy mogłaby Pani powtórzyć?

   

  Could you explain this word to me? - Czy mogłaby Pani wytłumaczyć, co oznacza to słowo?

   

  What exactly do you mean? - Co dokładnie ma Pani na myśli?

   

  Let me think. - Niech pomyślę.

   

  It depends. - To zależy

   

  It’s hard to say, really. - Trudno powiedzieć


  May I interrupt? - Czy mogę przerwać?

   

  Matura ustna - rozmowa z odgrywaniem roli

   

  We need to talk about … - Musimy porozmawiać o…

   

  Can we discuss it now? - Czy możemy to omówić teraz?

   

  And what about…? - A co z…?

   

  We should also discuss… - Powinniśmy także omówić…

   

  And then there’s also the question of… - Pozostaje również kwestia…

   

  I mean… - Mam na myśli, że

   

  What I meant was … - Chodziło mi o to, że…

   

  I see what you mean, but… - Wiem, o co ci chodzi, ale

   

  Maybe you’re right. So … - Może masz rację. A więc…

   

  How about this then:... - A może zrobimy tak…

   

  Ok, let’s … then. - Ok, w takim razie zróbmy…

   

  Why don’t we … ? - czemu nie mielibyśmy…?

   

  Perhaps we could… - Może moglibyśmy…

   

  Absolutely. - Oczywiście

   

  I agree with you (that)... - Zgadzam się z tobą, (że)...

   

  I’m afraid I don’t agree at all. - Obawiam się, że zupełnie się z tobą nie zgadzam.

   

  I’m not convinced. - Nie jestem przekonany.

   

  What do you think I should do? - Co twoim zdaniem powinienem zrobić?

   

  You should… - Powinieneś…

   

  Remember to… - Pamiętaj, żeby…

   

  Could you do me a favour? - Czy mógłbyś wyświadczyć mi przysługę?


  I’m afraid I can’t. - Obawiam się, że nie mogę.

   

  Opis ilustracji - podstawowe zwroty

   

  The photo shows … - Zdjęcie przedstawia…

   

  On the right/On the left… - Po prawej/po lewej stronie…

   

  In the left- / right-hand corner … - W lewym/prawym rogu....

   

  In the foreground/In the background… - Na pierwszym planie/ W tle…

   

  In the top/bottom part of the picture there is/are … - W górnej/dolnej części zdjęcia jest/są…

   

  The people in the photo seem… - Osoby na zdjęciu wydają się…

   

  It looks like/as if… - Wygląda na to, że…


  All in all,… - Biorąc wszystko pod uwagę…

   

  Materiał stymulujący

   

  The three photos show… - Na tych trzech zdjęciach pokazane są…

   

  The three options here are… - Trzy przedstawione warianty, to…

   

  On the one hand…- Z jednej strony…

   

  On the other hand… - Z drugiej strony…

   

  None of the posters is perfect. - Żaden z plakatów nie jest idealny.

   

  I prefer… because… - Wolę…, ponieważ…’

   

  I like.... best, because… - Najbardziej podoba mi się…, ponieważ…

   

  If I have to choose just one, then I prefer …. - Jeśli muszę wybrać tylko jeden, wolę…

   

  I wouldn’t choose … because… - Nie wybrałbym…, ponieważ

   

  To my mind… - Moim zdaniem…

   

  I don’t know much about this. - Nie mam dużej wiedzy na ten temat

   

  Mamy nadzieję, że nasza lista podstawowych zwrotów przydatnych na maturze ustnej z języka angielskiego ułatwi wam powtórkę przed egzaminem. Trzymamy mocno kciuki za wszystkich maturzystów! Powodzenia!

   

   

   

   

   

  Potrzebujesz lepiej znać angielski?

  Chcesz dodatkowych wskazówek?

   Sprawdź swoją ofertę

   

   

  ENGLISH VERSION

  What does the oral matura exam on English look like? - learn the basic phrases

   

  Chestnut trees are going to bloom very soon, which is a clear sign of matura exams approaching quickly. The oral part lasts about 15 minutes. The person taking the exam needs to have a conversation in English with one of the two examiners. In our today’s post we will help you revise the most useful phrases that you need to score maximum number of points during your exam.

   

  Phrases useful throughout the exam 

   

  Excuse me, can you repeat the question please?

   

  I’m sorry, I didn’t catch that.

   

  Could you say that again, please?

   

  Could you explain this word to me?

   

  What exactly do you mean?

   

  Let me think.

   

  It depends.

   

  It’s hard to say, really.

   

  May I interrupt?

   

  Oral matura exam - role-play 

   

  We need to talk about …

   

  Can we discuss it now?

   

  And what about…?

   

  We should also discuss…

   

  And then there’s also the question of…

   

  I mean…

   

  What I meant was …

   

  I see what you mean, but…

   

  Maybe you’re right. So …

   

  How about this then:...

   

  Ok, let’s … then.

   

  Why don’t we … ?

   

  Perhaps we could…

   

  Absolutely.

   

  I agree with you (that)...

   

  I’m afraid I don’t agree at all.

   

  I’m not convinced.

   

  What do you think I should do?

   

  You should…

   

  Remember to…

   

  Could you do me a favour?


  I’m afraid I can’t.

   

  Description of a photo - basic phrases 

   

  The photo shows …

   

  On the right/On the left…

   

  In the left- / right-hand corner …

   

  In the foreground/In the background…

   

  In the top/bottom part of the picture there is/are …

   

  The people in the photo seem…

   

  It looks like/as if…

   

  All in all,…

   

  Stimulating materials 

   

  The three photos show…

   

  The three options here are…

   

  On the one hand…

   

  On the other hand…

   

  None of the posters is perfect.

   

  I prefer… because…

   

  I like.... best, because…

   

  If I have to choose just one, then I prefer ….

   

  I wouldn’t choose … because…

   

  To my mind…

   

  I don’t know much about this.

   

  We hope that our list of the basic phrases useful during the oral part of the matura exam on English will make it easier for you to revise before the exam. We keep our fingers crossed for all the high-school graduates! Good luck!

   

  Potrzebujesz lepiej znać angielski?

  Chcesz dodatkowych wskazówek?

   Sprawdź swoją ofertę

  Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem