Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2019-01-18

How numbers work in english - part 2

Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu ordinal numbers to liczebniki porządkowe. Ich pisownia i wymowa nie jest zbyt prosta, więc mamy nadzieję, że ten i następny odcinek będą pomocne. Zanim jednak zajmiemy się liczebnikami porządkowymi po angielsku skupmy się na dużych liczbach, o których również będziemy jeszcze pisać później.

W języku angielskim setki są regularne, trzeba pamiętać, że liczebnik „hundred” jest w liczbie pojedynczej nawet jeżeli mówimy o większej liczbie setek niż jena:

100 – one hundred or a hundred or hundred

200 – two hundred

300 – three hundred

400 – four hundred

900 – nine hundred

Słowo „hundreds” oznacza, że czegoś są setki.

Liczby, które nie są wielokrotnością stu są również dość proste po angielsku.

108 – one hundred and eight

220 – one hundred (and) twenty

Liczebniki dotyczące tysięcy („thousand”) zachowują się podobnie jak te dotyczące setek.

1,000 – one thousand or a thousand or thousand

2,000 – two thousand

10,000 – ten thousand

85,000 – eighty-five thousand

100,000 – one hundred thousand

Podobnie jest z liczbami, które nie są wielokrotnościami tysiąca:

1,001 – one thousand and one

Jeszcze większe liczby również nie sprawiają wielu kłopotów, należy jednak pamiętać, że w dzisiejszych czasach w języku angielskim używa się krótkiej skali, więc:

1,000,000 to “million”

ale 1,000,000,000 to “billion”

Więcej o długiej i krótkiej skali w następnym odcinku.

W języku angielskim do oddzielania grup trzycyfrowych używa się przecinka (w języku polskim jest to zazwyczaj spacja), a jako separatora dziesiętnego, czyli takiego, który oddziela część całkowitą od ułamka w ułamkach dziesiętnych, używa się kropki.

W amerykańskim angielskim bardzo często czterocyfrowe liczby czyta się jako wielokrotności setek. Więc, np. 1,500 można czytać jako “fifteen hundred”, czyli pietnaście setek, 1,103 można czytać jako “eleven hundred (and) three”, czyli jedenaście setek i trzy, itd.

W przypadku numerów autobusów, telefonów i liczb w adresach często 0 czyta się „oh” – jak literę „O”. Często cyfry w takich liczbach czyta się oddzielnie, np.: 101 można przeczytać jako “one oh-one” lub ostatnie dwie cyfry czyta się jako liczbę, czyli 394 można czytać “three-nine-four” lub “three-ninety-four”.

Jak pisaliśmy wyżej, liczebniki porządkowe po angielsku wymagają kilku słów wyjaśniania, szczególnie jeżeli chodzi o wymowę i o pisownie.

Pierwsze trzy liczebniki są najmniej regularne: first, second, third. Na szczęście kolejne liczebniki są dość regularne. Od 4 do 20 dodaje się końcówkę „th”, pomijając drobne zmiany w pisowni np. piąty to po angielsku fifth, a w liczebnikach kończących się na -ty , „y” wymienia się na „i” i dodaje -eth, dalej jest łatwiej. Jeżeli liczba powyżej 20 kończy się na 1, 2, 3 używane są liczebniki porządkowe, “first”, “second”, “third”.

Poniżej kilka liczebników porządkowych:

0th – zeroth,

1st – first,

2nd – second,

3rd – third,

4th – fourth,

5th – fifth,

6th – sixth,

7th – seventh,

8th – eighth (only one "t"),

9th – ninth (no "e"),

10th – tenth,

11th – eleventh,

12th – twelfth ("f" not "v"),

13th – thirteenth,

14th – fourteenth,

15th – fifteenth,

16th – sixteenth,

17th – seventeenth,

18th – eighteenth,

19th – nineteenth,

20th – twentieth,

21st – twenty-first,

22nd – twenty-second,

23rd – twenty-third,

24th – twenty-fourth,

30th – thirtieth,

40th – fortieth,

50th – fiftieth,

60th – sixtieth,

70th – seventieth,

80th – eightieth,

90th – ninetieth,

100th – one hundredth,

1000th – thousandth,

Jak widać po przykładach wyżej liczebniki porządkowe często zapisuje się w formie liczby pisanej cyframi i końcówek „st”, „nd”, „rd”, „th” zapisanej w indeksie górnym.

Podsumujmy. Z wyjątkiem liczb od 11 do 19 jeżeli liczba kończy się na 1 używana jest końcówka – st, na 2 końcówka -nd, 3 -rd, a dla liczb które kończą się na 4 do 9 i 0 – -th (liczby od 4 do 19 też kończą się na -th).

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o liczebnikach, dużych liczbach, krótkiej i długiej skali zapraszamy do kolejnych odcinków naszego bloga.

 

 

 POBIERZ ŚCIĄGAWKĘ

 

 

Niniejsza seria artykułów będzie opowiadać o liczbach w języku angielskim. Dodatkowo poza tekstami serii towarzyszą specjalne grafiki, które pomogą podsumować ten ważny temat. Zapraszamy do lektury.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem