Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-10-02

How much? How many?- różnice i użycie

Much czy many

How much to zwrot, który używamy w kontekstach dotyczących niepoliczalnych rzeczowników oraz ilości. Oto kilka sytuacji, w których stosujemy "How much?":

 1. Niepoliczalne rzeczowniki

How much water do you need? Ile wody potrzebujesz?

How much money do you have? Ile masz pieniędzy?

How much time did it take? Ile czasu to zajęło?

 1. Cena

How much does this shirt cost? Ile kosztuje ta koszula?

How much did you pay for dinner? Ile zapłaciłaś za obiad?

 1. Abstrakcyjne pojęcia

How much love do you feel for her? Ile miłości czujesz do niej?

How much effort did you put into it? Ile wysiłku w to włożyłaś?

Many czy much

How many jest używane, gdy mówimy o rzeczownikach policzalnych oraz liczbach. Oto kilka przykładów:

 1. Rzeczowniki policzalne
 • How many apples are there? Ile jest jabłek?
 • How many books have you read this month? Ile książek przeczytałeś w tym miesiącu?
 • How many friends are coming to the party? Ile przyjaciół przyjdzie na imprezę?
 1. Liczba
 • How many times have you visited London? Ile razy odwiedziłeś Londyn?
 • How many students are in your class? Ile uczniów jest w twojej klasie?
 • How many cars are parked outside? Ile samochodów jest zaparkowanych na zewnątrz?

Kiedy how much a kiedy how many

Najważniejszą różnicą między tymi dwoma zwrotami jest rodzaj rzeczownika, do którego się odnoszą oraz sposób liczenia. "How much" jest używane do niepoliczalnych rzeczowników, czyli tych, których nie można policzyć, natomiast how many stosujemy w odniesieniu do rzeczowników policzalnych, czyli tych, które można policzyć.

Przykład:

 • How much sugar do you need for the recipe? Ile cukru potrzebujesz do przepisu? - niepoliczalny (cukier nie jest policzalny jako jednostka
 • How many teaspoons of sugar do you need for the recipe? Ile łyżeczek cukru potrzebujesz do przepisu? - policzalny (łyżeczki cukru można policzyć)

Policzalne i niepoliczalne angielski much many

Oczywiście, jak to z językiem bywa, występują ciekawostki. Oto kilka nietypowych zastosowań dla wyrażeń how much i how many w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem:

How much trouble (jak spore kłopoty)

How much trouble did you get into last night? W spore kłopoty wpakowałeś się wczoraj wieczorem?

Much of a chance (szansa)

I don't have much of a chance to win this competition. Nie ma raczej szansy, żebym wygrał ten konkurs.

How many (miles) to go (ile, …, zostało)

We've been driving for hours. How many miles to go? Jechaliśmy przez godziny. Ile mil zostało?

How much longer (jak długo jeszcze)

How much longer do we have to wait for the food? Jak długo jeszcze mamy czekać na jedzenie?

How many people (jak wiele osób)

How many people showed up at the party last night? Ile osób pojawiło się na imprezie wczoraj wieczorem?

How much of a surprise (jakież zaskoczenie)

Her birthday party was a success, and she had no idea. How much of a surprise was it for her?! Jej przyjęcie urodzinowe było sukcesem, a ona nie miała pojęcia. Jakież to było dla niej zaskoczenie?!

How much further (jak daleko jeszcze) 

We’ve been hiking all day. How much further to the summit? Chodziliśmy po górach cały dzień. Ile jeszcze do szczytu? / jak daleko jeszcze do szczytu?

How many times over (o ile razy)

The population of the city has grown by how many times over the past decade? O ile razy wzrosła liczna ludności miasta w ciągu ostatniej dekady?

How many bites (Ile jeszcze… gryzów)

I wonder how many bites it would take to finish this giant burger. Ciekawe ile gryzów zajęłoby zjedzenie tego gigantycznego burgera?

Much and many

Powyższe przykłady pokazują, że wyrażenia how much i how many mogą być stosowane w różnych, niekonwencjonalnych kontekstach; wszystko zależnie od sytuacji i potrzeb komunikacyjnych. To nie koniec ciekawostek. Oto dwa ciekawe idiomy angielskie. Jak myślicie? Można je przetłumaczyć jakoś ładnie na język polski?:

 • How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?
 • How many irons are in the fire?*

*To zabawne i fonetycznie trudne do rozwiązania pytanie, które nie ma prawdziwej odpowiedzi. Odnosi się do niemożliwego do oszacowania zadania i bardziej chodzi o grę słów.

**Ten idiom oznacza, że ktoś jest bardzo zajęty lub ma wiele zadań do wykonania jednocześnie. "Irons in the fire" odnosi się do projektów lub obowiązków.

Podsumowanie much vs many

Główna różnica pomiędzy how much i how many to kwestia kontekstu oraz rzeczownika - (czy jest policzalny czy niepoliczalny). Ponieważ co innego cukier a czym innym łyżeczki cukru. How much sugar but how many spoons of sugar? Kluczem jest szybkie i naturalne rozróżnianie właśnie tego czy rzeczownik jest policzalny czy nie. Pamiętajmy o tym podczas komunikacji, tym bardziej, że zasada jest prosta. Wciąż popełniasz błędy? How many times should I repeat? How much time do you need to understand it?

Język angielski jest pełen subtelnych różnic i niuansów, które mogą sprawić problem uczącym się. Jednym z często powracających zagadnień jest właściwe użycie wyrażeń "How much?" i "How many?". W tym artykule omówimy różnice między tymi dwoma zwrotami oraz pokażemy różne konteksty, w których są używane.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem