Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-10-02

Język angielski dla finansistów i księgowych - zwroty i słownictwo

Angielski dla księgowych słownictwo

Podstawowe zwroty i słownictwo

 1. Basic financial terms (Podstawowe pojęcia finansowe)
 • Income - Dochód
 • Expense - Wydatek
 • Profit - Zysk
 • Loss - Strata
 • Budget - Budżet
 • Cash flow - Przepływ pieniędzy
 • Balance sheet - Bilans
 • Accounting - Księgowość
 • Tax - Podatek
 • Audit - Audyt
 1. Financial statements (Raporty finansowe)
 • Income statement - Rachunek zysków i strat
 • Statement of cash flows / Cash flow statement - Rachunek przepływów pieniężnych
 • Balance sheet - Bilans
 • Financial report - Raport finansowy
 • Profit and loss statement (P&L) - Rachunek zysków i strat (P&L)
 1. Banking and finance (Bankowość i finanse)
 • Interest rate - Stopa procentowa
 • Loan - Pożyczka
 • Investment - Inwestycja
 • Portfolio - Portfel inwestycyjny
 • Stock market - Giełda papierów wartościowych
 • Dividend - Dywidenda
 • Currency exchange - Kurs walut
 • Hedge fund - Fundusz hedgingowy

Język angielski dla księgowych zwroty

 1. Accounting terminology (Terminologia księgowa)
 • Double-entry accounting - Rachunkowość podwójnego zapisu
 • Debit - Obciążenie
 • Credit - Uznanie
 • Accrual accounting - Rachunkowość należności i zobowiązań
 • Cost of goods sold (COGS) - Koszt sprzedanych towarów
 • Depreciation - Amortyzacja
 • Trial balance - Bilans próbny
 • General ledger - Księga główna
 • Ledger account - Konto księgowe
 1. Taxation (Opodatkowanie)
 • Tax return - Deklaracja podatkowa
 • Tax deduction - Odliczenie podatkowe
 • Tax evasion - Unikanie podatków
 • Tax audit - Kontrola podatkowa
 • Tax liability - Zobowiązanie podatkowe
 • VAT (Value Added Tax) - Podatek od towarów i usług (VAT)
 • Tax code - Kodeks podatkowy

Angielski dla księgowych słówka - poziom zaawansowany

 1. Advanced financial concepts (Zaawansowane koncepcje finansowe)
 • Capital budgeting - Budżetowanie kapitału
 • Financial leverage - Dźwignia finansowa
 • Risk management - Zarządzanie ryzykiem
 • Derivatives - Instrumenty pochodne
 • Financial modeling - Modelowanie finansowe
 • Return on Investment (ROI) - Zwrot z inwestycji
 • Earnings per Share (EPS) - Zysk na akcję
 • Financial statement analysis - Analiza sprawozdań finansowych
 • Liquidity ratio - Wskaźnik płynności

Business English - angielski dla księgowych i nie tylko

W poniższym dialogu można zauważyć, jak profesjonaliści z dziedziny finansów i księgowości używają terminologii finansowej, takiej jak "profit and loss statement," "expenses," "revenue," i "cash flow statement," aby omówić wyniki finansowe i podejmować decyzje biznesowe. Terminologia ta jest kluczowa w komunikacji między księgowym a CFO oraz w zarządzaniu finansami firmy.

The short dialogue between the accountant and the Chief Financial Officer (CFO) using financial terminology in English:

CFO: Good afternoon, Adam. I have a few questions regarding our financial results for the last quarter. I'd like you to help me understand some issues.

Accountant Adam: Good afternoon, Jan. Of course, I'm at your service. How can I assist you?

CFO: Firstly, I'd like to understand our profit and loss statement for the last quarter. Why do our profits seem lower than expected?

Accountant Adam: I understand your concern. According to our financial report, we had higher expenses than anticipated, primarily due to increased production costs. Nevertheless, our revenue from sales remains stable.

CFO: Alright, that explains certain things. Could you also take a look at the cash flow statement? I want to ensure that we have enough funds to cover our obligations.

Accountant Adam: Certainly, I'll analyse that. At first glance, it seems we have some delays in receiving payments from certain clients, which is affecting our cash flow. We need to be cautious in managing our financial liquidity.

CFO: Thank you, Adam. This is valuable information. Please prepare a report with a more detailed analysis and present it at our next board meeting.

Firmy po angielsku

Poniższe zestawienie przedstawia różne rodzaje firm i spółek zarówno w języku polskim, jak i brytyjskim. Warto pamiętać, że struktury prawne i nazwy mogą się nieco różnić w zależności od jurysdykcji, więc zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. biznesowych, jeśli planujemy założyć, prowadzić lub obsługiwać firmę za granicą.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - Private Limited Company (Ltd.)

Spółka akcyjna (S.A.) - Public Limited Company (PLC)

Jednoosobowa działalność gospodarcza - Sole Trader

Spółka jawna - General Partnership

Spółka partnerska - Limited Partnership (LP)

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) - Limited Liability Partnership (LLP)

Spółka cywilna - Civil Partnership

Fundacja - Charitable Foundation

Stowarzyszenie - Association

Kooperatywa - Cooperative

Spółka z udziałem pracowników - Employee-Owned Company

Przedsiębiorstwo państwowe - State-Owned Enterprise

Firma rodzinna - Family Business

Spółka technologiczna - Technology Company

Spółka holdingowa - Holding Company

Spółka matka - Parent Company

Znajomość języka angielskiego jest kluczowym atutem dla profesjonalistów z dziedziny finansów i księgowości. Ten artykuł przedstawia zarówno podstawowe, jak i bardziej zaawansowane słownictwo oraz zwroty, które są niezbędne dla skutecznej komunikacji w tym obszarze. Niezależnie czy pracujesz w międzynarodowej korporacji, czy obsługujesz klientów zagranicznych, umiejętność porozumiewania się w języku angielskim otwiera drzwi do sukcesu zawodowego w konkretnej branży. Pamiętaj, że język to narzędzie, które staje się doskonalsze jedynie przez praktykę. Korzystaj z tych terminów i zwrotów w codziennej pracy, czytaj finansowe publikacje branżowe po angielsku i ucz się od doświadczonych profesjonalistów. To klucz do osiągnięcia doskonałości w języku angielskim w obszarze finansów i księgowości.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem