Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2023-11-06

Angielskie zwroty i słówka związane z ogrodnictwem

Opis ogrodu po angielsku

Co powiecie na zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na najpiękniejszy ogród i taki oto opis?

Barbara has been a gardening enthusiast for many years. Her garden was a place that radiated the beauty and harmony of nature.In the recent competition for the most beautiful garden in the area, Barbara took the first place. Her garden was a true work of art. It unfolded before visitors like a wonderland. Flowers in various shades of colours were arranged in intriguing flowerbeds. Roses, tulips, and lilies blossomed side by side, creating a spectacular palette of colours. But it wasn't just the plants that distinguished Barbara's garden. The garden pond was inhabited by fish, and the gentle sound of water from the fountain introduced tranquility and peace. Stone paths led through the garden, encouraging contemplation. She strived to create an ecological garden, avoiding harmful pesticides and synthetic fertilisers. This approach to gardening emphasised harmony with nature, which captured the eyes and hearts of both the judges and visitors.

Język angielski w ogrodzie

Oto kilka podstawowych słów i zwrotów związanych z ogrodnictwem po angielsku:

 • Work of art - dzieło sztuki
 • Radiate the beauty - promieniować pięknem
 • Garden - ogród
 • Plant - roślina
 • Flower - kwiat
 • Tree - drzewo
 • Grass - trawa
 • Soil - gleba, ziemia
 • Watering - podlewanie
 • Sunlight - światło słoneczne
 • Fertilizer - nawóz
 • Pruning - przycinanie
 • Weeding - pielenie
 • Harvest - zbieranie plonów
 • Gardening tools - narzędzia ogrodnicze
 • Shovel - łopata
 • Rake - grabie
 • Hoe - motyka
 • Gloves - rękawice
 • Pest control - kontrola szkodników
 • Compost - kompost
 • Garden bed - grządka
 • Mulch [mʌltʃ] - ściółka
 • Greenhouse - szklarnia
 • Garden hose - wąż ogrodowy
 • Garden gate - brama ogrodowa

Opis ogrodu w języku angielskim

Oto kilka przykładów zwrotów i słownictwa, które można użyć do opisu różnych rodzajów ogrodów, roślin i krajobrazu:

 1. Opis ogrodu:

Our garden is a small, cozy space filled with colourful flowers and fragrant herbs.

(Nasz ogród to mała, przytulna przestrzeń wypełniona kolorowymi kwiatami i pachnącymi ziołami.)

 1. Opis roślin:

In our garden, you'll find a variety of roses, tulips, and daffodils.

(W naszym ogrodzie znajdziesz różnorodność róż, tulipanów i żonkili)

We have a vegetable garden where we grow tomatoes, cucumbers, and peppers.

(Mamy ogródek warzywny, w którym uprawiamy pomidory, ogórki i paprykę)

 1. Opis atmosfery:

Our garden has a serene and peaceful ambiance, perfect for relaxation.

(Nasz ogród ma spokojny i pełen harmonii klimat, idealny do relaksu.)

In the evening, the garden is illuminated by soft, twinkling fairy lights.

(Wieczorem ogród jest oświetlony miękkim, mieniącym się światłem choinek.)

Opis ogrody w języku angielskim - techniczny opis

Upewnij się, że taki opis ogrodu, jest dla Ciebie zrozumiały:

Our garden is an intricate blend of natural beauty and carefully planned horticultural design. It sprawls over approximately half an acre, adorned with a diverse array of botanical specimens that flourish in this meticulously maintained space.

The garden is thoughtfully landscaped with a harmonious balance of hard and soft elements. A meandering cobblestone path, flanked by meticulously pruned boxwood hedges, guides visitors through the various garden "rooms." Each room boasts a unique theme, from the vibrant floral tapestry of the English Rose Garden to the meditative tranquility of the Japanese Zen Garden.

Słownictwo ogród angielski

Ogród to dobrze, lub źle, zaaranżowana kompozycja przestrzenna, w której główną rolę graja rośliny i kwiaty. Upewnijmy się, że znamy przynajmniej te najbardziej popularne:

 • Róża - Rose [rəʊz]
 • Tulipan - Tulip [ˈtjuːlɪp]
 • Lilia - Lily [ˈlɪli]
 • Chryzantema - Chrysanthemum [krɪˈsænθəməm]
 • Narcyz - Daffodil [ˈdæfədɪl]
 • Fiołek - Violet [ˈvaɪələt]
 • Trawa ozdobna - Ornamental grass [ɔːˈnæməntl ɡræs]
 • Rododendron - Rhododendron [ˌrəʊdəˈdɛndrən]
 • Hortensja - Hydrangea [haɪˈdreɪndʒiə]
 • Paprotka - Fern [fɜːn]
 • Jaskier - Buttercup [ˈbʌtərkʌp]
 • Begonia - Begonia [bɪˈɡoʊniə]
 • Bambus - Bamboo [ˈbæmbuː]
 • Jaśmin - Jasmine [ˈdʒæzmɪn]
 • Bluszcz - Ivy [ˈaɪvi]
 • Lawenda - Lavender [ˈlævəndə]
 • Storczyk - Orchid [ˈɔːrkɪd]
 • Piołun - Artemisia [ɑːtɪˈmiːzɪə]
 • Goździk - Carnation [ˌkɑːrˈneɪʃən]

Zwroty po angielsku w ogrodzie

Przyjrzyjmy się dobrze poniższym zwrotom:

 • Green thumb - zdolność do ogrodnictwa.
 • Blossom forth - rozwijać się.
 • Backyard oasis - piękny ogród.
 • To weed out - wypleniać chwasty.
 • To sow the seeds - siać nasiona.
 • To have a green roof - dach z roślinami.
 • To go to seed - po kwitnieniu.
 • To cultivate a garden - rozwijać coś starannie.
 • To have a greenbelt - otoczony terenem zielonym.
 • To transplant - przesadzać roślinę.
 • To harvest the fruits - zbierać plony.
 • To take root - zakorzeniać się.
 • To bear fruit - przynosić owoce.
 • To lay down roots - zakładać korzenie.
 • To tend to the garden - zajmować się ogrodem.

Narzędzia ogrodowe po angielsku

Utrzymanie ogrodu jest niemożliwe bez konkretnych narzędzi. Oto lista najpopularniejszych narzędzi ogrodniczych:

 • Spade - łopata
 • Shovel - szpadel
 • Rake - grabie
 • Hoe - motyka
 • Garden fork - widelec ogrodowy
 • Pruning shears - nożyce do przycinania
 • Secateurs - sekatorki
 • Trowel - trzonek do kopania
 • Wheelbarrow - taczka
 • Watering can - konewka
 • Garden hose - wąż ogrodowy
 • Garden gloves - rękawice ogrodowe
 • Pruner - obcinacz
 • Weeder - pielnik
 • Garden knife - nóż ogrodowy
 • Garden scissors - nożyczki ogrodowe
 • Garden spade - szpadel ogrodowy
 • Hedge trimmer - nożyce do żywopłotu
 • Leaf blower - dmuchawa do liści
 • Cultivator - kultywator

Podsumowanie

Wielka Brytania jest "autorem" ogrodów w stylu angielskim zatem możemy spodziewać się obfitości słownictwa oraz detali, gdybyśmy stanęli prze wyzwaniem opisu ów ogrodu. Jednak spokojnie, ponieważ słownictwo zawarte w niniejszym artykule pozwoli łatwiej poruszać się w temacie a przytoczone przykłady opisów stanowią dobry punkt odniesienia do indywidualnych opisów ogrodu po angielsku.

Istnieje mądre powiedzenie, że prawdziwy ogrodnik dogląda swój ogród o każdej porze roku. Dzięki temu ogród może zaskakiwać swoim pięknem przez cały rok. Opisanie ogrodu nie należy do rzeczy łatwych a tym bardziej w języku angielskim. Niech ten artykuł przybliży nas do słownictwa związanego z ogrodnictwem.

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem