Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2021-01-18

Homonimy, homofony, homografy w angielskim - czym są?

Czym są homonimy, homofony, homografy?

O homografach, homofonach i homonimach na pewno uczyłeś się o tym podczas lekcji języka polskiego w szkole, jednak wiemy, że tego typu wiedza rzadko zostaje z nami na dłużej. Dlatego przypominamy, czym dokładnie są homonimy, homofony i homografy. 

Homonimy - czym są?

Słownik Języka Polskiego PWN definiuje homonimie jako: "identyczność brzmienia i pisowni wyrazów mających różne znaczenia i zwykle też różne pochodzenie". Mówiąc prościej, homonimy z definicji to słowa, które wyglądają i brzmią tak samo, lecz znaczą zupełnie co innego i mają różną etymologię - nie pochodzą od tego samego słowa. Przykładem polskich homonimów mogą być słowa: “zamek” (budynek lub element wyposażenia drzwi) lub “para” (wodna lub dwoje ludzi). Jako przykład angielskich homofonów mogą posłużyć słowa bark (“kora” lub “szczekać”) lub well (“dobrze” albo “studnia”).

Homofony - co to?

Homofony to szczególna grupa homonimów. Są to słowa, które brzmią identycznie, lecz różnią się znaczeniem. Mogą też mieć inną pisownię. Polski przykład to para “morze” i “może”. Angielskie homofony to np. meet (“spotkać”) i meat (“mięso”).

Czym są Homografy?

Homografy nie są częstym zjawiskiem w języku polskim, za to jest ich wiele w angielskim. Angielskie homografy to słowa, które mają identyczną pisownię, lecz różnią się znaczeniem i brzmieniem, np. lead /liːd/ - ‘prowadzić i lead /led/ - “ołów”

Homonimy - przykłady w języku angielskim

Czas poznać najważniejsze angielskie homonimy. Oto ich lista:

 • Address - zwracać się do kogoś / adres 
 • Air - powietrze / atmosfera, nastrój
 • Arm - ramię / skrzydło (w siłach zbrojnych) 
 • Band - zespół muzyczny / opaska 
 • Bark - kora / szczekać 
 • Bat - kij bejsbolowy / nietoperz 
 • Bright - inteligentny / jasny, jaskrawy 
 • Circular - okrągły / ulotka
 • Current - aktualny / prąd (np. rzeki)
 • Die - umrzeć / kostka do gry 
 • Express - ekspresowy / wyrażać 
 • Fair - sprawiedliwy / piękny / jasny
 • Kind - rodzaj / uprzejmy, miły 
 • Lie - leżeć / kłamać 
 • Match - łączyć, dopasowywać / zapałka
 • Mean - znaczyć / wredny, złośliwy
 • Pole - Polak / słup
 • Pound - funt, jako jednostka wagi / uderzać, bić (np. serce)
 • Quarry - kamieniołom / zdobycz, zwierzyna łowna
 • Ream - ryza papieru / poszerzać, rozwiercać
 • Ring -pierścień / dzwonić
 • Right - prawo (kierunek, przeciwieństwo “lewo”) / poprawny, prawdziwy
 • Rock - gatunek muzyczny / kamień 
 • Rose - róża/ forma przeszła czasownika “rise” - wstawać, podnosić się 
 • Spell - literować / zaklęcie
 • Spring - wiosna / sprężyna
 • Stalk - łodyga / nachodzić, prześladować
 • Tender - delikatny / oferta pieniężna (np. podczas przetargu)
 • Tire - zmęczyć (się) / opona
 • Type - pisać na komputerze / rodzaj, typ
 • Well - zdrowy, w dobrej formie / studnia

  Potrzebujesz lepiej znać angielski? 

  Sprawdź ofertę >>>

Homofony w języku angielskim - przykłady

W języku angielskim znajdziemy też sporo homofonów. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych.

 • brake - hamować

break - łamać, psuć

 • cell - cela, komórka

sell - sprzedawać 

 • cent - cent

scent - zapach

 • die - umierać

dye - farba, barwnik 

 • flour - mąka

flower - kwiat 

 • for - dla, za

four - cztery 

 • heal - leczyć

heel - pięta, obcas

 • hear - słyszeć

here - tutaj 

 • hour - godzina

our - nasz 

 • idle- bezczynny

idol - idol

 • knight - rycerz

night - noc

 • knot - węzeł

not - nie

 • poor - biedny

pour - nalewać, nasypywać

 • right - prawy (przeciwieństwo “lewy”), poprawny

write - pisać

 • sea - morze

see - widzieć

 • sole - podeszwa

soul - dusza

 • son - syn

sun - słońce

 • steal - kraść

steel - stal

 • tail - ogon

tale -opowieść

 • weather - pogoda

whether - czy

Homografy angielski - przykłady

Homografy bez wątpienia dodają kolorytu nauce języka angielskiego i przepędzają nudę. Poniżej znajdziesz listę najważniejszych homografów w języku angielskim. Dla ułatwienia podaliśmy poprawny sposób wymawiania każdego wariantu. 

 • abstract

/ˈæb.ˌstɹækt/ - streszczenie

/ˌæb.ˈstɹækt/ - wydobywać, wychwycać

 • abuse

/əbˈjus/ - maltretowanie, nadużycie

/əbˈjuz/ - wykorzystywać, nadużywać

 • allied

/əˈlaɪd/ - połączony, sprzymierzony

/ˈælaɪd/ - aliancki

 • articulate

/ɑɹˈtɪkjəˌleɪt/ - wypowiadać, wymawiać

/ɑɹˈtɪkjələt/ - elokwentny, jasny, klarowny

 • axes

/ˈæk.səz/ - rąbać (forma czasownika dla trzeciej osoby liczby pojedynczej)

/ˈæk.siz/ - oś

 • bass

/beɪs/ - bas 

/bæs/ - bass (ryba drapieżna)

 • bow

/baʊ/ - ukłonić się

/boʊ/ - łuk

 • buffet

/ˈbʌ.feɪ/ - bufet

/ˈbʌfət/ - zwalić się na kogoś, nękać, doskwierać

 • concert

/ˈkɒn.sət/ - koncert

/kən.ˈsɜt/ - uzgadniać, dochodzić do porozumienia

 • confine

/ˈkɒn.fɑɪn/ - obręb, granica, zasięg

/kən.ˈfɑɪn/ - zmykać, ograniczać

 • console

/ˈkɒn.səʊl/ - konsola

/kən.ˈsəʊl/ - pocieszać

 • contract

/ˈkɑntɹækt/ - umowa

/kənˈtɹækt/ - złapać (chorobę), skurczyć się

 • desert

/də.ˈzɝt/ - opuszczać, dezerterować

/ˈdɛ.zɚt/ - pustynia

 • do

/du/, /də/ - robić

/doʊ/ - do (nazwa nuty muzycznej)

 • dogged

/dɔgd/ - zgnębiony, śledzony

/ˈdɔgəd/ - zawzięty

 • dove

/dʌv/ - gołąb

/doʊv/ - forma czasu przeszłego czasownika “dive” - nurkować

 • house

/haʊs/ - dom

/haʊz/ - zapewniać dach nad głową 

 • lead

/lɛd/ - ołów, ołowiany

/lid/ - prowadzić, przewodzić 

 • live

/lɪv/ - żyć, mieszkać

/laɪv/ - na żywo (np. koncert)

 • minute

/ˈmɪnət/ - minuta

/maɪˈnut/ - malutki, drobny

 • moped

/moʊpt/ przygnębiony

/ˈmoʊˌpɛd/ - skuter, motorynka

 • number

/ˈnʌm.bɚ/ - numer, liczba

/ˈnʌ.mɚ/ - bardziej zdrętwiały, bardziej otępiały

 • overall

/ˈoʊvɚɔl/ - fartuch, kitel

/oʊvɚˈɔl/ - całkowity, ogólny

 • Polish

/ˈpɒ.lɪʃ/ - polerować

/ˈpəʊ.lɪʃ/ - Polak, polski

 • present

/ˈprɛ.zənt/ - obecny, znajdujący się gdzieś

/ˈprɛ.zənt/ - prezent

/prə.ˈzɛnt/ - prezentować, przedstawiać

 • produce

/ˈprɒ.djuːs/ - produkty rolne

/prəˈdjuːs/ - produkować

 • record

/ˈrɛ.kɔːd/ - płyta, nagranie, zapis

/rɪˈkɔːd/ - nagrywać

 • refuse

/rə.ˈfjuz/ - odmawiać, nie zgodzić się

/ˈrɛ.fjus/ - śmieci, odpadki

 • resume

/ɹəˈzum/ - wznawiać, ponawiać

/ˈɹɛzəˌmeɪ/ - cv, życiorys

 • row

/ɹɑʊ/ - kłótnia

/ɹəʊ/ - wiersz, rząd

 • separate

/ˈsɛpɹət/ - oddzielny

/ˈsɛpəˌɹeɪt/ - oddalić się, rozdzielić się

 • sewer

/ˈsuwɚ/ - kanał ściekowy, rynsztok

/ˈsoʊwɚ/ - krawcowa

 • sow

/sɑʊ/ - locha, maciora

/soʊ/ - siać

 • tear

/teɹ/ - rozrywać, rozdzierać

/tiɹ/ - łza

 • use

/jus/ - użytek, użytkowanie

/juz/ - używać

 • voyage

/ˈvɔɪədʒ/ - podróż, rejs

/vɔɪˈjɑʒ/ - podróżować

 • wind

/waɪnd/ - nakręcać, nawijać

/wɪnd/ - wiatr

 • wound

/waʊnd/ - okręcony, nawinięty

/wund/ - rana

Kontekst jest kluczem do zrozumienia 

Możesz zastanawiać się, czy taka ilość homonimów, homofonów i homografów w języku angielskim nie utrudnia komunikacji. Na szczęście możemy liczyć na kontekst! To dzięki niemu nie będziesz mieć wątpliwości, co miał na myśli Twój rozmówca. Przecież zwykle nie musisz rozumieć pojedynczego słowa, ale całe zdanie, dodatkowo znając sytuację, o której rozmawiasz. Spójrz na kilka przykładów użycia homonimów angielskich w zdaniach:

Homonimy - przykłady zdań

These lead pipes are old. We should have them replaced. - Te ołowiane rury są stare. Powinniśmy je wymienić na nowe.

A good boss should lead his team, not only give instructions. - Dobry szef powinien przewodzić zespołowi, a nie tylko dawać polecenia. 

Be careful on your way to work. The wind is really strong today. - Uważaj w drodze do pracy. Wiatr jest naprawdę silny.

Oh no, I forgot to wind that old clock and it stopped working. - Och nie, zapomniałem nakręcić ten stary zegar i przestał działać. 

This rose is so beautiful! - Ta róża jest taka piękna!

Mark rose to his feet and looked me straight in the eyes. - Mark wstał i spojrzał mi prosto w oczy. 

Don’t brake so rapidly. It’s dangerous. - Nie hamuj tak gwałtownie. To niebezpieczne.

Don’t break the vase, please. It was a present from your father. - Nie potłucz wazonu, proszę. To był prezent od Twojego ojca. 

The witch used a bit of birch bark for her spell. - Wiedźma użyła odrobiny brzozowej kory do swojego zaklęcia.

Does your dog always bark at strangers? - Czy Twój pies zawsze szczeka na obcych?

Podsumowanie

Angielskie homonimy, homofony i homografy sprawiają, że język ten jest jeszcze ciekawszy i bardziej zaskakujący. Warto je poznać, ponieważ stanowią ważną cześć angielskiego. Na szczęście, ich nauka nie przysparza wielu problemów, a dzięki kontekstowi łatwo zrozumieć, co miał na myśli nasz rozmówca i uniknąć nieporozumienia!

Chciałbyś poznać więcej ciekawych i przydatnych informacji na temat języka angielskiego? Odwiedzaj nasz blog regularnie!

 

Ucz się angielskiego online
ile i kiedy chcesz

Sprawdź ofertę >>>

Jeśli uczysz się języka angielskiego, na pewno się na nie natknąłeś: słówka, które mają identyczną pisownię, lecz inne brzmienie i znaczenie, lub odwrotnie: wyrazy o innej pisowni, które wymawiane są w identyczny sposób. Angielskie homonimy, homofony i homografy, bo to o nich mowa, nie pozwalają się nudzić podczas nauki. Przeczytaj nasz artykuł i poznaj przykłady angielskich homonimów!

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem