Zostaw kontakt do siebie Kontakt Wejdź Wejdź Instagram Wejdź
2020-11-13

Black Friday - przydatne wyrażenia

Ogromne obniżki, świetne okazje, towary za pół ceny… Czarny Piątek na dobre zagościł w naszych sklepach i świadomości klientów. Wiele osób czeka na ten dzień w nadziei na upolowanie fantastycznych okazji cenowych. Dzięki Internetowi mamy także możliwość skorzystać z niższych cen w sklepach z innych krajów. W dzisiejszym wpisie podpowiadamy, co oznaczają najczęściej spotykane wyrażenia, które możesz zobaczyć podczas wyprzedaży.

 

Black Friday - pomocne słówka i zwroty

 

BOGO - BUY ONE, GET ONE - ten zwrot oznacza, że otrzymasz dwie sztuki towaru w cenie jednej

CYBER MONDAY - poniedziałek po Czarnym Piątku, dzień wielkich wyprzedaży w sklepach internetowych

CYBER SALE- wyprzedaż online

DOORBUSTER / EARLY BIRD SALES - wyprzedaż obowiązująca do określonej godziny, zwykle we wczesnych godzinach porannych

EXCLUSION - towary oznaczone tym słowem nie podlegają wyprzedaży, sprzedawane są w cenie regularnej

LAY-AWAY - przedpłata, możesz zarezerwować towar wpłacając część kwoty, a resztę dopłacić później przy odbiorze

LIMITED QUANTITIES - ograniczona ilość towaru

NIGHT OWL SALES/SPECIALS - wyprzedaż obowiązuje po określonej godzinie, zwykle późno wieczorem i w nocy

PRICE MATCH - oznacza, że jeśli znajdziesz dany towar gdzie indziej w niższej cenie, sklep obniży swoją cenę, aby dorównać tej niższej

RAIN CHECK - sprzedaż w cenie obowiązującej w czasie wyprzedaży ale w późniejszym terminie jeśli dany towar był niedostępny podczas wyprzedaży

“IT’S A STEAL”- świetna okazja cenowa

“THAT’S A KILLER DEAL!” - jak wyżej, bardzo dobra okazja

DISCOUNT- obniżka

TO SLASH PRICES - ciąć ceny

SHOP AROUND - robić zakupy w różnych sklepach szukając najlepszych okazji

SHOPPING SPREE- gorączka zakupów, krótki okres czasu, w którym wydajesz mnóstwo pieniędzy na zakupy

 

Historia Czarnego Piątku

 

Wiele osób wierzy, że Czarny Piątek wziął swoja nazwę z faktu, że sklepy odnotowują wtedy ogromne zyski i “go into black” - “są na plusie”. Jednak prawdziwa historia jest nieco bardziej mroczna.

 

Określenie “Black Friday” zostało użyte po raz pierwszy 24 września 1869 r, kiedy dwóch inwestorów, Jay Gould i Jim Fisk doprowadzili do podwyżki cen złota i wywołali kryzys. Na giełdzie zanotowano 20% spadki a handel zagraniczny po prostu się zatrzymał. Farmerzy musieli zmierzyć się z 50% spadkiem cen pszenicy i kukurydzy.

 

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku policja w Filadelfii użyła określenia Czarny Piątek w innym kontekście. Amerykanie mają tylko jeden długi weekend w roku, po Święcie Dziękczynienia, które zawsze przypada w czwarty czwartek listopada. Wiele osób tradycyjnie wykorzystuje piątek na zrobienie zakupów, zwłaszcza prezentów na Święta Bożego Narodzenia. Już w latach 50-tych tłumy osób wędrujących po sklepach i turystów przybywały do miasta polując na okazje cenowe, powodując korki i blokady dróg oraz parkingów, które “stawały się czarne” od zagęszczonego ruchu ulicznego.

 

Określenie “Czarny Piątek” oraz masowe wyprzedaże i obniżki cen szybko się przyjęły i rozprzestrzeniły na całym świecie. Nie ominęło to także Szkoły Speak Up - sprawdź niewiarygodną ofertę przygotowaną przez nas z okazji Black Friday!

 

 

ENGLISH VERSION

Black Friday - useful expressions

 

Huge discounts, great bargains, goods available at half price… Black Friday has become a part of the shops’ offer an customers’ awareness for good. A lot of people wait for that day hoping to hunt down fantastic bargains. Thanks to the Internet we also have the opportunity to benefit from lower prices in shops from other countries. In today’s post we explain the most common and useful expressions that you may come across while shopping.

 

Black Friday - useful phrases 

 

BOGO - BUY ONE, GET ONE - this expression means that you will get two items and pay for only one of them

CYBER MONDAY - Monday after Black Friday, day of great sales in online shops

CYBER SALE- online sales

DOORBUSTER / EARLY BIRD SALES - lower prices only until certain hour, usually very early in the morning

EXCLUSION - articles carrying this sign are sold at their regular price, without any discount

LAY-AWAY - you need to pay some amount first to book the article and pay the rest later, when you come to the shop to take it

LIMITED QUANTITIES - there are not many items available

NIGHT OWL SALES/SPECIALS - lower prices are available after a certain hour, usually late in the evening

PRICE MATCH - it means that if you find the same article elsewhere at a lower price, the shop will lower its price to match it

RAIN CHECK - it means that the item will be sold at the same price as during the Black Friday sales because it was unavailable on that day

“IT’S A STEAL”- low price for great value

“THAT’S A KILLER DEAL!” - as above, very good price

DISCOUNT- lower price

TO SLASH PRICES - to cut/decrease prices

SHOP AROUND - to go to different shops to find the best bargains

SHOPPING SPREE- a short period of time when you spend a lot of money on shopping

 

The history of Black Friday 

 

It is widely believed that the term “Black Friday” originated from the fact that on that day shops make a lot of profit and “go into black”. However, the true story is a bit darker.

 

The phrase “Black Friday” was first used on 24th September, 1869 when two investors, Jay Gould and Jim Fisk caused the price of gold to go rapidly up and brought about a crash. The stock exchange experienced 20% drop and the foreign trade simply stopped. Farmers had to face a 50% decrease in value of wheat and corn.

 

In the 1950s the police in Philadelphia used the term Black Friday in a different context. The Americans have only one long weekend in a year - after the Thanksgiving that is always celebrated on the fourth Thursday of November. Many people traditionally do their Christmas shopping (especially gifts) on the Friday after the holiday. Back in the 1950s crowds of shoppers and tourists also came to towns and cities to hunt for bargains, which caused massive traffic jams and congestion on roads and parking lots - making them “black”.

 

The term “Black Friday” and the traditional sales  and discounts quickly caught up and spread out all over the world. The Speak Up School is no exception - check out our unbelievable Black Friday offer!

 

Zostaw nam swój kontakt, a pomożemy Ci z językiem